PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7-8 | 52--60
Tytuł artykułu

Charakterystyka prawna wybranych aspektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Warianty tytułu
Legal Characteristics of Selected Aspects of Environmental Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wybranymi zagadnieniami, którym autorka poświęca artykuł, jest ogólna charakterystyka decyzji, dopuszczalność określenia warunków środowiskowych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ograniczenie czasu skuteczności prawnej. Mając na uwadze przedmiot, aspekty proceduralne związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przywołuje jedynie w zakresie niezbędnym do właściwego przedstawienia zasadniczych rozważań. (abstrakt oryginalny)
EN
The selected issues to which the authoress had devoted the article are the general characteristics of decisions, the admissibility to specify environmental conditions in an environmental decision issued without the preparation of an environmental impact assessment and the restriction of the duration of legal effectiveness. Given the subject matter, she only mentions the procedural aspects related to issuing the environmental decision to the extent required for the appropriate presentation of the fundamental solutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Łódź 1999.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1998.
 • B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.
 • G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
 • M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 • R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Prawne formy działania administracji, t. 5, Warszawa 2013.
 • W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2011, s. 157.
 • K. Gruszecki w: Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wrocław 2009.
 • K. Gruszecki, Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jako instrument ograniczający swobodę prowadzenia działalności i prawo własności, "Casus" 2009/1.
 • M. Kamiński, Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej, w: J. Niczyporuk (red.), Kodyfi kacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., Lublin 2010, s. 255 i n.
 • B. Adamiak, Glosa do wyroku NSA - OZ we Wrocławiu z 11 X 1985 r., SA/Wr 556/85, OSPiKA 1986/9-10, poz. 179, s. 391.
 • T. Woś, Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 k.p.a.), "Państwo i Prawo" 1992/7, s. 55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.