PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7-8 | 105--116
Tytuł artykułu

Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania regionalnych programów operacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Decisions to Refund ED Funding in the Practice of Implementing Regional Operational Programmes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wsparcie z funduszy unijnych umożliwia beneficjentom realizację projektów implementujących zmiany strukturalne w wielu dziedzinach życia. Jednak Unia Europejska, przekazując państwom członkowskim środki, zobowiązuje je do nałożenia na beneficjentów obowiązków przestrzegania licznych zasad i procedur. Jednak nie wszyscy beneficjenci wywiązują się z tych obowiązków i nie wszystkie przedsięwzięcia kończą się sukcesem. W takich sytuacjach właściwe instytucje są zobowiązane do dochodzenia zwrotu przyznanego wsparcia. Artykuł dotyczy analizy prawnej spraw związanych z koniecznością zwrotu przez beneficjentów części lub całości przekazanego unijnego dofinansowania. Autor zwraca uwagę, że umowa o dofinansowanie wskazuje na okoliczności obligujące beneficjenta do zwrotu udzielonego wsparcia, a jednocześnie o zwrocie tych środków orzeka się w drodze decyzji administracyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Support from EU funds enables beneficiaries to conduct projects im piemen ting structural changes in many areas of life. However, in providing funding to Member States, the European Union requires them to impose obligations on beneficiaries to observe numerous rules and procedures. However, not all beneficiaries comply with these obligations and not all projects end in success. In such situations, the competent institutions are obliged to seek the recovery of the support provided. The article applies to the legal analysis of matters related to beneficiaries having to return some or all of the EU co-financing which was provided. The author notes that the co-financing agreement specifies the circumstances which obligate the beneficiary to return the support which had been provided while, simultaneously, the order to return these funds is made by way of an administrative decision. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Bibliografia
 • S. Szuster, Komentarz do art. 12 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o fi nansowym wspieraniu inwestycji, LEX/el. 2002 oraz postanowienie NSA z 19.03.2003 r. (III SA 223/03), niepubl.
 • R. Poździk, Obowiązek zwrotu pomocy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przez państwo członkowskie, "Europejski Przegląd Sądowy" 1012/2, s. 15 i n.
 • M. Szymański, Zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych przy realizacji programów Unii Europejskiej, "Kontrola Państwowa" 2010/2, s. 13.
 • P. Krzykowski, Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008-2011, Olsztyn 2012, s. 73-75.
 • T. Jaroszyński, Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011, s. 349.
 • Z. Kmiecik, Brak wymaganych elementów decyzji administracyjnej, "Przegląd Sądowy" 2008/6, s. 33-34.
 • W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 53.
 • J. Świątkiewicz, Decyzja administracyjna w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Nowe Prawo" 1985/9, s. 31.
 • A. Chochowska, Profesjonalizm urzędników jednym z warunków efektywnego wykorzystania środków unijnych, w: M. Szewczak, M. Ganczar (red.), Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, Lublin 2011, s. 198-199.
 • P.J. Suwaj, Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Wrocław 2004, s. 15-19.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2010, s. 47-51 i 78.
 • J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007, s. 48 i n.
 • B. Majchrzak, Problemy związane z określeniem prawa administracyjnego (na podstawie poglądów doktryny), "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2006/3, s. 151 i n.
 • L. Lewicka, Znaczenie tzw. nieformalnych źródeł prawa w działaniu administracji publicznej, w: Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 95.
 • K. Brysiewicz, R. Poździk, Ocena i wybór projektów do dofi nansowania z funduszy unijnych w Polsce - uwagi na tle wyroku TK z 12.12.2012 r. (P 1/11), "Europejski Przegląd Sądowy" 2012/10, s. 13 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.