PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7-8 | 117--131
Tytuł artykułu

Etyka urzędnika

Autorzy
Warianty tytułu
An Official's Ethics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie uczciwości, prawości działania osób sprawujących władzę, w tym w szczególności urzędników, istnieje od zawsze. Nie od dziś przecież krytycznie oceniano poziom profesjonalizmu urzędników, sposób traktowania interesantów czy opieszałość w wykonywaniu obowiązków. Urzędnik nierzadko jest stawiany w sytuacji, w której musi dokonać wyboru pomiędzy wymogami profesjonalizmu a etyką. Wymogi te, tworząc sytuacje konfl iktowe, przyczyniają się do powstania problemów w trakcie wykonywania obowiąz- ków urzędniczych, np. lojalność wobec państwa czy lojalność wobec wspólnoty samorządowej. Konfl ikty te niejednokrotnie urzędnik musi samodzielnie rozstrzygnąć. Jak zauważa autorka, nie wszystkie bowiem zachowania urzędnicze podlegają uregulowaniu normatywnemu w pragmatykach służbowych i innych aktach prawnych. Wiele zależy jednak od samych urzędników, ich uczciwości, prawości, rzetelności, którzy dzięki dbałości o wymiar etyczny zawodu podnoszą tym samym jego prestiż. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of honesty and legality of conduct of people in power, including, in particular, officials has always existed. After all, the criticism of the level of professionalism of officials, the method of treating the public and tardiness in the fulfilment of duties has not just appeared recently. The official is frequently placed in a position in which he needs to make a choice between the requirements of professionalism and ethics. These requirements, which create conflicts, contribute to the emergence of problems during the fulfilment of official duties, e.g. loyalty to the state or loyalty to the self-government community. The official frequently needs to resolve these conflicts on his own. This is because, as the authoress points out, not all official conduct is normatively regulated in official pragmatics and other acts of law. However, a great deal depends on the officials themselves, their honesty, legality and reliability, who, while taking care of the ethical dimension of the profession, simultaneously increase its prestige. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • B. Kudrycka, Nowe wyzwania i trendy w reformowaniu sytuacji urzędników administracji publicznej, w: B. Kudrycka (red.), Rozwój kadr administracji publicznej, Białystok 2001, s. 39.
 • H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Warszawa 2010, s. 36.
 • J. Filek, Rola etyki w działalności samorządowej, w: J. Filek (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów, Kraków 2004, www.msap.uek.krakow.pl, s. 22-23.
 • R. Suwaj, O roli kodeksów etycznych w administracji publicznej, w: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009, s. 551.
 • H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006, s. 13.
 • Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
 • A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996.
 • R. Sobański, Uwagi o etyce zawodów prawniczych, "Radca Prawny" 2003/4, s. 27.
 • I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 79.
 • P. Łuków, Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Warszawa 2005, s. 26.
 • J. Kraszewski, Zachować prestiż zawodu, "Etyka" 1994/27, s. 202-203.
 • M. Najda, T. Romer, Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007, s. 17.
 • B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej. Zagadnienia administracyjno-prawne, Białystok 1995, s. 35-36.
 • R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2005, s. 257.
 • S. Szwalbe, Obywatele o urzędnikach i urzędach, "Etyka w Służbie Cywilnej" 2000-2001/1.
 • D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zalewski (red.), Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, "Samorząd Terytorialny" 2005/1-2, s. 64.
 • B. Kudrycka, Zwalczanie korupcji - koncepcje i strategie, w: B. Kudrycka, M. Dębicki, Etyczne administrowanie. Wyzwania dla samorządu terytorialnego, Warszawa 2000, s. 21.
 • P. Skuczyński, Status etyki prawniczej, Warszawa 2010, s. 43.
 • B. Bittner, J. Stępień, Wprowadzenie do etyki zawodowej, Poznań 2000, s. 56.
 • M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010.
 • H. Izdebski, Opinia w przedmiocie zgodności z konstytucją projektów ustaw: o służbie cywilnej (druk sejmowy nr 552) oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druki sejmowe nr 553 i nr 553-A), Warszawa 2006, s. 6.
 • W. Sokolewicz w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 3, za: G. Dostatni, Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, LEX/el. 2011.
 • A. Melezini, Wprowadzenie kodeksu etyki służby cywilnej, w: Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, LEX/el. 2012.
 • B. Kudrycka, Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998, s. 49; wyrok TK z 10.04.2002 r. (K 26/00), OTK-A 2002/2, poz. 18.
 • J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001, s. 17.
 • P. Zuzankiewicz, Komentarz do art. 76 ustawy o służbie cywilnej, LEX/el. 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.