PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 37 | 48--67
Tytuł artykułu

Analiza działań o charakterze pomocy publicznej podjętych przez państwa członkowskie UE w odniesieniu do sektora bankowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po upadku w połowie września 2008 r. amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers nastąpił gwałtowny spadek zaufania między instytucjami finansowymi1 w sektorze bankowym Unii Europejskiej. Jego konsekwencją był m.in. brak płynności na rynkach międzybankowych i coraz bardziej pogłębiające się zaburzenia na rynkach finansowych. W tej sytuacji, w celu ratowania sektora bankowego państwa członkowskie zaczęły kolejno ogłaszać zamiar podjęcia działań o charakterze pomocy publicznej. Celem artykułu jest dokonanie analizy tych działań w okresie od 1 października 2008 r. do końca 2011 r. Analiza została przeprowadzona w podziale na wielkość pomocy zatwierdzonej przez państwa członkowskie oraz wielkość pomocy faktycznie wykorzystanej przez instytucje finansowe w poszczególnych państwach członkowskich. W pracy podjęto także próbę oceny efektywności tych działań. Przed wybuchem kryzysu finansowego w Unii Europejskiej nie było przepisów, które w sposób bezpośredni odnosiłyby się do pomocy publicznej skierowanej do instytucji finansowych, a zdecydowana większość działań państw członkowskich, stanowiących pomoc publiczną w odniesieniu do zagrożonych przedsiębiorstw, podejmowana była na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)2. Na mocy przepisu zawartego w tym artykule Komisja Europejska (KE) ma prawo zezwolić państwu członkowskiemu na udzielenie pomocy mającej na celu ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych, o ile pomoc ta nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Ponadto, zgodnie z art. 108 TFUE państwa członkowskie mają obowiązek poinformowania Komisji o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy publicznej i jednocześnie zakazuje się im wprowadzania w życie projektowanych środków do czasu wydania przez Komisję ostatecznej decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper's objective is analysis of state aid actions carried out by the Community member states that were undertaken between 1 October 2008 and the end of 2011 in reaction to the financial crisis. The analysis includes objectives, the scope and the amount of aid granted by the member states and the amount of aid actually used by financial institutions in these countries. In addition, the effectiveness of undertaken actions was assessed. State aid actions targeted at rescuing the banking sector were ratified by 22 member states, whereas financial institutions in 19 member states made use of the granted aid. Primarily, the actions undertaken by the member states mainly comprised granting guarantees. However, following the spread of the crisis, the aid focused on bailing out banks and undertaking actions regarding assets of reduced quality. The financial crisis did not hit banking sectors of the member states equally; therefore, the size of the aid varied significantly. In 2008-2011, banks were using less than 35% of the granted resources, while the aid provided by Ireland, the United Kingdom, Germany, Denmark, and France comprised 73% of all used resources. State aid helped calm the situation in financial markets and ensured stability of the financial system; the aid most likely prevented mass bankruptcies of banks. On the other hand, they may harm competition within the EU internal market. Currently, the key task for the member states is discontinuation of the use of state aid, as well as adequate restructuring of the banks that received state aid. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Commission of the European Communities, 2009, Report from the Commission State Aid Scoreboard - Spring 2009 update - Special Edition on State Aid Interventions in the Current Financial and Economic Crisis, Brussels (COM(2009)164).
 • European Commission, 2010, Commission Staff Working Document - Facts and figures on State aid in the Member States, Brussels (SEC(2010) 1462 final).
 • European Commission, 2011, Commission Staff Working Paper - Autumn 2011 Update - {COM(2011)848 final}, Brussels (SEC(2011)1487 final).
 • European Commission, 2011, The effects of temporary State aid rules adopted in the context of the financial and economic crisis, Brussels (SEC(2011)1126 final).
 • European Parliament, 2011, State aid. Crisis rules for the financial sector and the real economy, Brussels Komisja Europejska, 2010, Sprawozdanie Komisji. Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa. Sprawozdanie na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie UE - Aktualizacja z jesieni 2010 r., Bruksela (KOM(2010)701).
 • Komisja Europejska, 2010, Sprawozdanie Komisji. Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa. Sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji w dziedzinie pomocy w związku z kryzysem dla sektora finansowego - Aktualizacja z wiosny 2010 r., Bruksela (KOM(2010)255).
 • Kowalewski O., Radło M.J., 2011, Wpływ tymczasowej pomocy publicznej w okresie kryzysu na konkurencję w Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski, "Materiały i Studia", nr 264, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, 2011, Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r., Warszawa.
 • Thiel M., Linden S., 2009, Assessing the effectiveness of banking support measures, "Quarterly Report on the Euro Area", Vol. 8, No 2, s. 14-20.
 • Komunikat Komisji - Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przed nadmiernym zakłóceniem konkurencji (Dz.Urz. UE CIO z 2009 r" s. 2).
 • Komunikat Komisji - Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego (Dz.Urz. UE C270 z 2008 r., s. 8).
 • Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym (Dz.Urz. UE C72 z 2009 r., s. 1).
 • Komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa (Dz.Urz. UE C195 z 2009 r., s. 9).
 • Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (Dz.Urz. UE C329 z 2010 r., s. 7) .
 • Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2012 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (Dz.Urz. UE C356 z 2011 r., s. 7).
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83 z 2010, s. 47).
 • State aid: Commission orders recovery of illegal state aid from Banco Privado Português, Brussels, 20 July 2010 (IP/10/972).
 • State aid: Overview of pending decisions and on-going in-depth investigations in the context of the financial crisis, Brussels, 6 February 2012 (MEMO/12/65).
 • Strona z danymi Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej hhtp://ec.europa.eu/competition/sta-te_aid/studies_reports/expenditure.html (17.01.2013 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.