PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 37 | 69--86
Tytuł artykułu

Niedostateczne uprawnienia nadzorcze Europejskiego Banku Centralnego oraz zasada nadzoru kraju macierzystego w UE a kryzys subprime

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie głównych słabości architektury nadzorczo-regulacyjnej UE przed kryzysem subprime. Niedoskonałości te, pozornie odległe od siebie i leżące w różnych sferach, stały się jednakże wspólnym katalizatorem wspomnianego załamania na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej. W kontekście kryzysu subprime przyczyny owe uznano za czynnik pobudzający do dyskusji na temat przyszłej architektury regulacyjno-nadzorczej UE. W niniejszym artykule przedstawiony będzie, po pierwsze, problem niewystarczających uprawnień Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zarówno w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, jak i makroostrożnościowego, a po drugie, przeanalizowany zostanie wpływ zasady nadzoru kraju macierzystego na asymetrię informacji oraz konflikty interesów nadzorców z państw członkowskich UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyze main weaknesses of the pre-crisis supervisory and regulatory architecture of the financial market in the EU, a system which has become a catalyst of the subprime crisis in Europe. A review of the literature and an analysis of legal documents were used to research the subject. The major conclusion of the paper is that these imperfections have resulted mainly from an insufficient supervisory mandate of the European Central Bank (ECB), as well as from the principle of home-country supervision. Before the crisis, activities of the ECB were focused mainly on its basic monetary policy mandate while in the case of macroprudential supervision, the ECB could only form recommendations that were not effectively translated into specific actions of national microprudential supervisors. Empowering the ECB with microprudential competences was proposed in the so-called choice-based approach, which was not implemented due to the fact that the member states perceived it as a limitation on their sovereignty. Another weakness of financial supervision in the EU originated from the principle of home-country supervision, according to which a home-country supervisor had a dominant position over the host-country supervisor. The principle has led to considerable information asymmetry, as well as to a conflict of interests between national supervisors, which impeded proper crisis management. The post-crisis reform has eliminated none of these problems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--86
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bank Rezerwy Federalnej, 1987, Policy statement on the responsibility of bank holding companies to act as sources of strength to their subsidiary banks, Washington.
 • Blocks H., 2003, Summary of Discussion, w: Financial Supervision in Europe, red. J.M. Kremers, D. Schoenmaker, P.J. Wierts, Ministry of Finance of The Netherlands, Amsterdam.
 • Bednarski P., Starnowski D., 2007, Home and Host Supervisors' Relations: A Host Supervisor's Perspective, in Rapid Credit Growth in Central and Eastern Europe: Endless Boom or Early Warning?, w: The Causes and Nature of the Rapid Growth, red. Ch.Enoch, I. Otker-Robe, IMF, Washington.
 • Committee of European Banking Supervisors, 2006, Guidelines for Cooperation between Consolidated Supervisors and Host Supervisors, London.
 • Davies H, Green D" 2008, A Better Way to Regulate European Finance, "The Financial Times" z dn. 11.09.
 • Enoch Ch., 2007,Credit Growth in Central and Eastern Europe, w: The Causes and Nature of the Rapid Growth of Bank Credit in the Central, Eastern and South-Eastern European Countries, red. Ch. Enoch, I. Otker-Robe, IMF, Washington.
 • Goodhart Ch., Schoenmaker D" 1995, Should the Functions of Monetary Policy and Banking Supervision Be Separated?, Oxford Economic Papers 1995, Vol. 47, no. 4., Oxford.
 • Hertig G., Lee R., McCahery J.A., 2010, Empowering the ECB to Supervise Banks: A Choice-Based Approach, Duisenberg School of Finance, Amsterdam.
 • Jurkowska-Zeidler A., 2008, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kay J., 2009, Do not Depend on Otherland to Apply the Rules, "The Financial Times" z dn. 08.04.
 • Komisja Europejska, 2006, Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej no. L 177/1 z dn.30.06.2006 r.
 • Kwaśniak W., 2007, Nadzór nad integrującym się rynkiem bankowym w Unii Europejskiej, referat z seminarium Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Polska wobec integracji jednolitego rynku finansowego w UE.
 • Nier E.W., 2009, Financial Stability and the Role of Central Banks: Lessons from the Crisis, IMF Working Paper, Washington.
 • OECD, 2009, Economic survey of the euro area 2009, OECD, Paris.
 • Pawłowicz L., Wierzba R., 2009, Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, w: Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Pistor K., 2010, Host's dilemma: Rethinking EU Banking Regulation in the Light of the Global Crisis, Columbia Law and Economics Working Paper No. 378, New York.
 • Protokół w sprawie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr C115/230 z dn. 09.05.2008.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001 r.
 • The High-Level Group on Financial Supervision in Europe, 2009, Report, Brussels.
 • Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, 1997, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, Amsterdam.
 • http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/porozumienia/porozumienia.html, dostęp: 09.02.2011 Prisoska N., BIS Data on Cross-Border Flows - A Closer Look, EBRD blog, 11 May 2009, www.ebrdblog.com, dostęp: 21.11.2010
 • Practical Guidelines for Cooperation between Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht and Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/Images/porozumienie_BaFin_tcm75-18552.pdf, dostęp: 05.04.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.