PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 9 | 20--34
Tytuł artykułu

Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

Warianty tytułu
Rescheduling the Betterment Levy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy węzłowych aspektów prawnych rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej. Autor stawia tezę, że instytucja ta jest wpisana w istotę opłaty adiacenckiej. Ukazuje także istniejące mechanizmy jej funkcjonowania w obrocie prawnym, wskazując przy tym na różne podstawy prawne i kryteria korzystania z niej w praktyce, wynikające z funkcji, jakie pełni ona w porządku prawnym. Ostatecznie kwalifikuje ją jako instytucję prawa publicznego. Przedmiotem rozważań jest także zależność sposobu załatwienia wniosku o rozłożenie opłaty na raty od etapu postępowania administracyjnego, na którym organ otrzyma prośbę w tym zakresie oraz możliwość jej załatwienia po wydaniu decyzji ustalającej opłatę adiacencką. (abstrakt oryginalny)
EN
This article applies to the key legal aspects of rescheduling the betterment levy. The author sets the hypothesis that this institution is a part of the essence of the betterment levy. He also presents the existing mechanisms of its functioning in the law, indicating the various legal grounds and criteria for benefiting from it in practice, which arise from the functions it fulfils in the legal order. He finally qualifies it as a public-law institution, j The considerations also focus on the relationship between the method of processing an application for rescheduling the levy from the stage of the administrative proceedings at which the authority receives such a request and the possibility of processing it after the decision is issued setting the betterment levy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • I. Czaja-Hliniak, Dopłaty, w: M. Weralski (red.), System instytucji prawnofi nansowych, t. III: Instytucje budżetowe, cz. II: Dochody i wydatki budżetu, Wrocław 1985, s. 480. i n.
 • I. Czaja-Hliniak, Prawnofinansowa instytucja dopłat jako forma pozapodatkowych danin publicznych, Kraków 2006, s. 39 i n.
 • Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • M. Gdesz, Rozkładanie kosztów urbanizacji, w: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, s. 176.
 • G. Kubalski, Możliwości wzajemnej kompensaty opłat adiacenckich i odszkodowań należnych od gminy w przypadku podziału nieruchomości, w:I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012.
 • G. Bieniek, M. Gdesz, S. Kalus (red.), G. Matusiak, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2012.
 • E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013, s. 851 i n.
 • J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1112 i n.
 • I. Skipioł, Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych, w: B. Dolnicki, J.P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, Warszawa 2012.
 • M. Jaroszyński, Opłaty i dopłaty drogowe, "Samorząd" 1925/22, s. 415 i n.
 • M. Szalewska, Ciężary i świadczenia publiczne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 7: Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2010, s. 507.
 • M. Stahl, Wprowadzenie. Sankcje administracyjne - problemy węzłowe, w: R. Lewicka, M. Lewicki, M. Stahl (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011, s. 17 i n.
 • E. Drozd, Art. 44, w: E. Drozd, Z. Truszkiewicz, Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz, Kraków 1995, s. 201.
 • T. Brzezicki, I. Fisz, Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2012/8, s. 16 i n..
 • T. Brzezicki, I. Fisz, Strona decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2011/4, s. 9 i n.
 • M. Stahl, Dobro wspólne w prawie administracyjnym, w: J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 47 i n..
 • M. Stahl, Cel publiczny, interes publiczny i dobro wspólne, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 76 i n.
 • A. Wróbel, Prawo podmiotowe publiczne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 305 i n.
 • I. Czaja-Hliniak, Opłata adiacencka z tytułu inwestycji infrastruktury technicznej, "Casus" 2007/46, s. 9.
 • A. Ostrowska, K. Sikora, Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 28 i n.
 • A. Lorek, Opłata adiacencka i renta planistyczna, Wrocław 2010, s. 9 i n.
 • M.A. Ziniewicz, Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich, Warszawa 2012, s. 27 i n.
 • S. Kańduła, Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin, "Finanse Komunalne" 2008/4, s. 36 i n.; M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy fi nansów samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, s. 73.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.