PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 5--15
Tytuł artykułu

Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?

Warianty tytułu
Smart Specialization in Poland. Can we Take Advantage of the Opportunity?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia najważniejsze założenia tzw. "inteligentnej specjalizacji" w polityce spójności - inicjatywy przygotowanej przez Komisję Europejską dla perspektywy wieloletniej w okresie 2014-2020. Wspomniana inicjatywa tworzy unikalną szansę rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce, choć realizacja tego zamierzenia może napotkać różnorodne problemy. W konkluzjach autor przedstawia największe wyzwania, jakie inteligentna specjalizacja stawia w najbliższym czasie przed polskimi władzami publicznymi - krajowymi i regionalnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the most important assumptions behind the so-called "smart specialization" in cohesion policy -an initiative prepared by the European Commission for the long-term perspective in the period 2014-2020. This initiative creates a unique opportunity to develop an innovative economy in Poland, although the implementation of this intention can encounter various problems. In its conclusions, the author presents the most important challenges that smart specialization sets for the near future for Polish public authorities - both national and regional. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • A. Nölke, A. Vliegenthart, Enlarging the Varieties of Capitalism. The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, "World Politics" 2009/4, s. 670-702.
 • T.G. Grosse, The light and shadow of cohesion policy in Poland: on the example of the Europeanization of state administration and development policy, w druku.
 • T.G. Grosse, W objęciach europeizacji, Warszawa 2012, rozdział 7.
 • D. Foray, J. Goddard, X.G. Beldarrain, M. Landabaso, P. McCann, K. Morgan, C. Nauwelaers, R. Ortega-Argilés, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), Bruksela 2012, s. 11.
 • Komisja Europejska, Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Poland for the period 2014-2020, Bruksela 2012, s. 23.
 • T.G. Grosse, Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010/4, s. 60-82.
 • T.G. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Warszawa 2007.
 • C. Mendez, The post-2013 reform of EU cohesion Policy and the place-based narrative, "Journal of European Public Policy" 2013/5, s. 639-659.
 • F. Barca, An agenda for a reformed cohesion policy: a place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Bruksela 2009.
 • T.G. Grosse, Ł. Hardt, Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, Warszawa 2010.
 • J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas, Inteligentna specjalizacja - nowy kierunek polityki regionalnej Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2013/5, s. 23-33. 11 Komisja Europejska, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020 fi nal, Bruksela 2010.
 • C. Schultze, Smart Specialisation for industrial renewal and economic transformation, Bruksela 2012.
 • Komisja Europejska, Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM (2010) 546 fi nal, Bruksela 2010.
 • Komisja Europejska, Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2010) 553 fi nal, Bruksela 2010.
 • Komisja Europejska, Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, Bruksela 2012, s. 3.
 • T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków 2012.
 • Ministerstwo Gospodarki, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020", Warszawa 2013.
 • E. Okoń-Horodyńska, Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wyciskanie "brukselki" czy szansa na ambitną politykę rozwoju?, "Małopolskie Studia Regionalne" 2012/1-2, s. 9-26.
 • Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Oczekiwania samorządów lokalnych województwa śląskiego wobec nowego parlamentu i rządu RP, Dąbrowa Górnicza 2011.
 • J. Sierak, M. Bitner, A. Gałązka, R. Górniak, Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram fi nansowych 2014-2020, ekspertyza dla MRR, Warszawa 2013.
 • C. Volkery, Erfolgsmodell soziale Marktwirtschaft: Briten entdecken Deutschland als Vorbild, "Der Spigel" z 6.05.2013 r.
 • S. Kawalec, M. Gozdek, Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Warszawa 2012.
 • C. Mendez, J. Bachtler, Administrative reform and unintended consequences: an assessment of the EU Cohesion policy 'audit explosion', "Journal of European Public Policy" 2011/5, s. 746-765.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.