PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 16--28
Tytuł artykułu

Jakość systemów monitorowania regionalnych programów operacyjnych w ramach polityki spójności

Warianty tytułu
Quality of Regional Operational Programme Monitoring Systems within the Framework of the Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia sposób funkcjonowania systemów monitoringu na przykładzie trzech regionalnych programów operacyjnych. Działanie systemów oceniono przez pryzmat dwóch funkcji: wsparcia procesów wdrażania oraz procesów zarządzania i planowania. Autorzy ustalili, że systemy monitoringu w ograniczonym stopniu realizują pierwszą i praktycznie w ogóle nie realizują drugiej funkcji. Wśród przyczyn tego stanu wskazują brak adekwatności i wiarygodności gromadzonych danych, brak procedur analizy danych i oderwanie monitoringu regionalnych programów operacyjnych od monitoringu strategii rozwoju województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the method of functioning of monitoring systems using the example o three regional operational programmes. The operation of the systems was assessed from the point of view of two functions: support of implementation processes, as well as management and planning processes. The authors established that monitoring systems fulfil the first function to a limited extent and practically do not fulfil the other function at all. The reasons for this state of affairs suggest a lack of adequacy and reliability of the data collected, a lack of procedures for analysing the data and the separation of the monitoring of regional operational programmes from the monitoring of the voivodship's development strategy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
 • Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Komisja Europejska, The New Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, "Working Paper" 2006/2, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docoffi c/2007/working/wd2indic_082006_en.pdf, s. 9.
 • C. Kearney, S. Taylor, J. Bachtler, Monitoring and Evaluation in Objective 2 Programmes: Progress and Challenges, Glasgow 1996, s. 23.
 • W. Dziemianowicz, K. Szmigiel-Rawska, P. Nowicka, A. Dąbrowska, Planowanie Strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 20-21.
 • A.W. Steiss, Strategic Management for Public and Nonprofi t Organizations, Nowy Jork 2003, s. 8.
 • P.L. Wright, M.J. Kroll, J.A. Parnell, Strategic management: Cases, Upper Saddle River 1996.
 • S.P. Osborne, The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Londyn 2010, s. 3.
 • C. Hood, A Public Management For All Seasons?, "Public Administration" 1991/69, s. 4 i n.
 • P. Żuber, S. Bienias, System ewaluacji w Polsce - dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość, w: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008, s. 85.
 • K. Olejniczak, Mini-Case Study: Building the evaluation system in Poland, w: European Policies Research Centre, Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 Co-fi nanced by ERDF. Work Package 11: Management and Implementation System for Cohesion Policy, Glasgow 2009, s. 6.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polityka Spójności Unii Europejskiej po 2013 r., Warszawa 2009, s. 24.
 • M. Dąbrowski, Structural funds as a driver for institutional change in Poland, "Europe-Asia Studies" 2008/2, s. 227 i n.
 • B. Ledzion i K. Olejniczak (red.), Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, (MRR/H/17(2)/02/10), Warszawa 2010, www.mrr.gov.pl.
 • K. Olejniczak, Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 181.
 • C. Argyris, D.A. Schön, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading 1978.
 • M.M. Mark, G.T. Henry, The Mechanisms and Outcomes of Evaluation Infl uence, "Evaluation" 2004/1, s. 36.
 • C.H. Weiss, Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies, Upper Saddle River 1998.
 • T. Kupiec, Ocena postępu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice 2011, s. 94.
 • K. Mackay, How to Build M&E Systems to Support Better Government, Waszyngton 2007.
 • F. Barca, P. McCann i in., Outcome Indicators And Targets. Towards a New System of Monitoring and Evaluation in EU Cohesion Policy. Revised version, High Level Group Refl ecting on Future Cohesion Policy 2011, http://ec.europa. eu, s. 1 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.