PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 75--92
Tytuł artykułu

Próba charakterystyki społeczno-ekonomicznej obszarów o cechach niekorzystnych dla rozwoju funkcji rolniczej

Warianty tytułu
Testing for Socio-Economic Characteristics in Areas with Less Characteristics of an Agricultural Development Function
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł oparty został na wynikach badań prowadzonych w IUNG-PIB, dotyczących delimitacji obszarów problemowych rolnictwa, oraz w IRWiR PAN, skupiających się na przestrzennym zróżnicowaniu obszarów wiejskich pod względem społeczno-gospodarczym. Analiza uzyskanych wyników tych badań wskazuje, że część obszarów problemowych z punktu widzenia rolnictwa to obszary zapóźnione pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dynamiki zachodzących przemian. Jednak dotyczy to głównie obszarów nizinnych. W terenach górskich i podgórskich większość obszarów problemowych z punktu widzenia rolnictwa charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem i dynamiką rozwoju społeczno-gospodarczego. Na obszarach tych rolnicza funkcja gospodarcza jest stopniowo redukowana na rzecz innych funkcji, w tym turystycznej i rekreacyjnej. Tego rodzaju proces dezagraryzacji struktury gospodarczej obszarów problemowych rolniczych na terenach nizinnych jest relatywnie znacznie słabiej zaawansowany. Obecnie prowadzi to do zmniejszania się zaludnienia tych obszarów, a w części z nich do niekorzystnych zjawisk charakterystycznych dla obszarów depopulacyjnych. Stosowane instrumenty polityki spójności i polityki rolnej (w tym redystrybucja dochodów na rzecz rolnictwa obszarów o niekorzystnych warunkach) nie są w stanie przeciwdziałać procesom rozwarstwiania wsi w układzie przestrzennym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is based on studies conducted by IUNG (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Institute of Soil Science and Plant Cultivation) on the subject of delimiting problem areas in agriculture, as well as on studies published by IRWiR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk - Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences) focusing on the spatial differentiation of rural areas with regard to socio-economic development. The analyses of IUNG are based on agro-technical terminology, while those of IRWiR PAN employ socio-economic terms. An analysis of the results of both sets of studies indicates that some areas considered problematic for agriculture are less advanced with regard to the level of socio-economic development and the dynamics of transformations. However, this is the case mainly in the lowlands - in the highland and sub-mountain regions most problem areas in agriculture typically present a relatively high degree and dynamics of socio-economic development. In these areas the agricultural economic function is undergoing gradual reduction in favor of other functions, including tourism and recreation. In problem areas in agriculture situated in the lowlands, such processes of deagrarianization of economic structures are relatively less advanced to a large degree. This currently leads to a decline in population of some of these areas, as well as to other unfavorable phenomena typical of depopulation in some of them. The current instruments of cohesion and agricultural policy (including income redistribution towards agriculture in less favored areas) cannot counteract the spatial stratification processes in rural areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
75--92
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Bibliografia
  • Czudec A., 2013: Rolnictwo na obszarach górskich - kierunki dywersyfikacji działalności. "Polish Journal of Agronomii" (w druku).
  • Jadczyszyn J., 2009: Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa Nr 163. IUNG-PIB, Puławy.
  • Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T., 2008: Ocena przestrzennego rozmieszczenia gleb podlegających skrajnej marginalizacji na obszarach ONW w Polsce. "Studia i Raporty IUNG-PIB" 12: 191-201.
  • Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T., Koza P., Wilkos S., 2010: Obszary problemowe rolnictwa (OPR) i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce - różnice kryteriów i zasięgów przestrzennych. "Studia i Raporty IUNG-PIB" 21: 9-20.
  • Musiał W., 2008: Obszary problemowe rolnictwa w terenach górzystych Europy. "Studia i Raporty IUNG-PIB" 12: 81-92.
  • Rosner A., 2012: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską. IRWiR PAN, Warszawa.
  • Stuczyński T., Filipiak K., Kozyra J., Górski T., Jadczyszyn J., 2006: Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce. IUNG-PIB, Puławy.
  • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, 2007. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.