PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 103--118
Tytuł artykułu

Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006-2009

Warianty tytułu
Character of Unemployment in Poland and in Rural Areas by Voivodeshipin 2006-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było zbadanie charakteru bezrobocia występującego w Polsce ogółem i na wsi (dekompozycja zjawiska bezrobocia na część strukturalną i koniunkturalną), w przekroju województw, w latach 2006-2009. Aby to osiągnąć, przy użyciu metody opracowanej przez The Center for Economic Policy Research (CEPR) [Unemployment... 1995], oszacowano stopę bezrobocia równowagi w Polsce ogółem i na wsi w poszczególnych kwartałach objętego badaniem okresu oraz w poszczególnych województwach, a następnie obliczono relację bezrobocia równowagi do bezrobocia rzeczywistego. Badanie przeprowadzono na podstawie niepublikowanych, indywidualnych, surowych danych kwartalnych BAEL. Uzyskane wyniki zestawiono z obliczonymi wartościami współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia rzeczywistego. Podjęto próbę sformułowania wniosków dotyczących przyczyn występowania bezrobocia. Przeprowadzone badanie wykazało, że bezrobocie w Polsce ogółem oraz na wsi miało w okresie obejmującym lata 2006-2009 charakter w przeważającej części strukturalny, przy czym występowało pewne zróżnicowanie sytuacji w tym zakresie między poszczególnymi województwami. Pomimo dominacji strukturalnego składnika w bezrobociu rzeczywistym zaobserwowane zjawisko równoczesnego zmniejszania się wartości stopy bezrobocia równowagi i rzeczywistego oraz występująca średnio w kraju, począwszy od 2009 roku, mniejsza wartość stopy bezrobocia równowagi niż rzeczywistego mogą skłaniać do przypuszczenia, że w warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego poziom bezrobocia rzeczywistego mógłby ulec wyraźnemu zmniejszeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to recognize the character of Unemployment both in total and in rural areas (breakdown of Unemployment to its Structural and cyclical components) in Poland byvoivodships (province) in 2006-2009. Using a method of the Centre for Economic Policy Research (CEPR) [Unemployment... 1995], the natural rate of unemployment in total, as well as that in rural areas in Poland, was calculated for each quarter of analysed period and for each voivodship. From this analysis , the relation between the natural rate of unemployment and real unemployment rate was assessed. The research was conducted on the basis of individual and previously unpublished raw, quarterly LFS (Labour Force Survey) data. Research results were compared with the activity rate, employment rate and real unemployment rates. The authors attempt to draw some conclusions about the causes of unemployment. The analysis proved the structural nature of unemployment both in Poland and it's rural areas in 2006-2009 but there was diversity in the situation in this field between voivodships. Despite a domination of the structural component in the real unemployment rate, parallel decreases in the natural rate of unemployment and real unemployment rate, as well as lower natural rate of unemployment than real unemployment rate were observed in total in Poland from 2009 and this may lead to an assumption that the real unemployment rate would be markedly reduced under conditions of rapid economic growth.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007, 2009. GUS, Warszawa.
 • BAEL - Niepublikowane, indywidualne dane surowe. Badanie aktywności ekonomicznej ludnościprowadzone przez GUS w latach 2006-2009.
 • Blanchard O., Summers H.L., 1988: Beyond the Natural Rate of Unemployment. "AmericanEconomicReview" (78) 2: 182-187.
 • Burda M., Wyplosz C., 1995: Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa.
 • Clark C., Summers H.L., 1979: Labor Market Dynamics and Unemployment: A Reconsideration."Brookings Papers on Economic Activity" 1: 13-72.
 • Friedman M., 1968: The Role ofMonetary Policy. "American EconomicReview" 1: 1-17.
 • Góra M., Walewski M., 2002: Bezrobocie równowagi w Polsce - wstępna analiza i próba oszacowania. "PolskaGospodarka. Tendencje - Oceny-Prognozy" 4 (15): 36-40.
 • Jackman R., Roper R., 1987: Structural Unemployment. "Oxford Bulletin of Economics Performance Discussion Papers" 349: 9-36.
 • Kabaj M., 2004: Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów kształcenia.RCSS, Warszawa.
 • Keynes J.M., 1956: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.
 • Kołodziejczak W., Wysocki F., 2012: Determinanty zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. W: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. T. XII. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 146-157.
 • Kryńska E., 1999: Propozycje dotyczące wykorzystania analizy polityki gospodarczej, w tympolityki rynku pracy do prognozowania popytu na pracę. "Studia i Materiały" II: 135-136.
 • Kwiatkowski E., 2002: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 • Layard R., 1986: How to Beat Unemployment. Oxford University Press, Oxford.
 • Marston T., 1976: Employment Instability andHigh Unemployment Rates. "The Brookings Paperson Economic Activity" 1: 169-210.
 • PhelpsE.S., 1970: Money Wage Dynamics and Labour Market Equilibrium [1968]. In: E.S. Phelpset al. (ed.) Microeconomics Foundations of Employment and Inflation Theory. Norton, New York.
 • Phelps E.S., 1994: Structural Slumps: The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, InterestendAssets. Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, 2011. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Socha M., Sztanderska U., 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa.
 • Sztanderska U., 1999: Metoda przepływów - zastosowanie w prognozowaniu popytu na pracęw przekroju zawodowym. "StudiaiMateriały" II: 164-189.
 • Unemployment: Choices for Europe, 1995. CEPR, London.
 • Wilczyński W., 2003: Determinanty problemów rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej. Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Materiały Sympozjum Naukowego AE, 6 grudnia 2002, Poznań.
 • Wysocki F., Kołodziejczak W., 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wydawnictwo AR, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.