PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 138--152
Tytuł artykułu

Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Women and Men Village Representatives About Their Roles and Motives for Performing the Function in Chosen Rural Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 1958 roku udział kobiet wśród sołtysów wynosił tylko 0,8%, podczas gdy w 2011 roku analogiczny odsetek osiągnął 34,7%. Prowokuje to pytania, dlaczego kobiety obecnie częściej zostają sołtysami oraz jakie są motywacje mieszkanek wsi towarzyszące tego rodzaju aktywności. Odpowiedzi należy poszukiwać zarówno w zmianach roli sołtysa, jak i aspiracjach samych kobiet. Pozycja sołtysa jest współcześnie postrzegana jako marginalizowana, niezapewniająca formalnej władzy czy wymiernych korzyści materialnych i jednocześnie poddawana rosnącym oczekiwaniom społecznym. Sprawia to, że cieszy się ona mniejszym zainteresowaniem ze strony mężczyzn i tym samym staje się bardziej dostępna dla kobiet. Szczególnie w przypadku kobiet pozycja sołtysa kompensuje ograniczenie aktywności oraz niezrealizowane aspiracje dotyczące innych dziedzin życia. (abstrakt oryginalny)
EN
In year 1958 the percentage of female village representatives was only 0.8%, whilst in the year 2011 the share of women among all village representatives had risen to 34.7%. This provokes a question concerning the reasons that more frequently rural women are fulfilling the role of village representatives and also their motivations for doing so. In order to answer this the changing character of the function itself as well as women's life aspirations should be investigated. Today, the function of village representative is perceived as marginalized and it doesn't provide formal power or significant material benefits being, at the same time, there are increasing social expectations. As a consequence men seem to be less interested in performing this function, and the role becomes more available for women. Additionally, especially in case of women the activity as a village representative compensates other limitations and unsatisfied aspirations related to other aspects of rural life. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
138--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowski J., 2003: Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Bukraba-Rylska I., 2008: Socjologia wsi polskiej. WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa.
 • Clary E.G., Snyder M., 1999: The Motivations to Volunteer: TheoreticalandPractical Considerations. "Current Directions in Psychological Science" 8 (5): 156-159.
 • Dahrendorf R., 1968: Essays in the Theory ofSociety. Stanford University Press, Stanford (CA).
 • Dobrowolski K., 1967: Studia z pogranicza historii i socjologii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Dzięcieleska-Machnikowska S., 1966: Farmaceuci w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Studium socjologiczne ofeminizacji i pozycji społecznej zawodu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Fuszara M., 2006: Kobiety w polityce. Wydawnictwo "Trio", Warszawa.
 • Gora J., Nemerowicz G., 1985: Emergency Squad Volunteers: Professionalism in Unpaid Work. Praeger, New York.
 • GUS - Główny Urząd Statystyczny, 1968: Sołectwa i sołtysi. Seria: Statystyka Regionalna 15. GUS, Warszawa.
 • Herbst J., Swianiewicz P., 2008: Kapitał społeczny Dolnego Śląska i Małopolski na tle ogólnopolskiego zróżnicowania regionalnego. W: Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Red. P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa: 54-125.
 • Iwanicka J., 2009: Kiedy statut nieważny? W: Poradnik radnego i sołtysa na 2009 rok. Red. Z. Iwanicki, H. Iwanicki. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Konin: 45-47.
 • Jakubczak F., 1976: Być w środku życia. W: Wspomnienia kobiet wiejskich. Cz. 3. Red. F. Jakubczak. Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa.
 • Kajdanek K., 2011: W poszukiwaniu nowej roli? Sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia. "Wieś i Rolnictwo"1 (150): 87-106.
 • Konecki K., 2000: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa.
 • Lachiewicz W., 2013: Gospodarka finansowa sołectw - na podstawie ustawy o funduszu sołeckimoraz w ramach ustaleń statutu gminy i statutu sołectwa. Stowarzyszenie Liderów LokalnychGrup Obywatelskich, Warszawa.
 • Lewenstein B., 1999: Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne. Monografia procesów uczestnictwa w samorządzie terytorialnym w pierwszych latach transformacji w Polsce. ISNS UW,Warszawa.
 • Merton R.K., 2002: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 • Mędrzecki W., 2000: Kobieta w rodzinie i społeczności wiejskiej w Polsce w okresie międzywojennym. W: Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Red.A. Żarnowska, A. Szwarc. Wydawnictwo DiG, Warszawa: 171-189.
 • Michalska S., 2013: Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. "Wieś i Rolnictwo" 2 (159): 124-139.
 • Ostrowski L., 1995: Rada sołecka w systemie samorządu terytorialnego. Komunikaty, Raporty,Ekspertyzy 371. IERiGŻ, Warszawa.
 • Pańków L, 2006: Społeczny kapitał rodzinny a kapitał przywódczy w demokracji lokalnej. W: Powiatowa elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie. Red. J. Wasilewski. Instytut StudiówPolitycznych PAN, Warszawa: 65-103.
 • Podwiński S., Typiak P., 1936: Przewodnik-kalendarz dla sołtysów i radnych gromadzkich na rok 1936. Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego, Warszawa.
 • Reskin F.B., 1991:LaborMarkets as Queues: A StructuralApproach to ChangingOccupationalSex Composition. In: Macro-Micro Interrelationships in Sociology. Ed. J. Huber. CA: Sage,Newbury Park: 719-733.
 • Siemieńska R., 2011: Kobiety i mężczyźni - aktorzy "płynnej rzeczywistości". Niespójnościpostaw, zachowań i pozycji - dwie dekady przemian w Polsce i na świecie. W: Polska po 20latach wolności. Red. M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak. Wydawnictwa UW,Warszawa: 443-465.
 • Stanny M., 2011: Wieś jako przedmiot badań demograficznych. W: Wieś jako przedmiot badańnaukowych na początku XXI wieku. Red. M. Halamska. Wydawnictwo Naukowe "Scholar",Warszawa: 97-117.
 • Tryfan B., Rosner A., Pięcek B., 2003: Kobiety wiejskie wobec zmian systemowych. IRWiR PAN,Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Waniewska M., 2006: Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych,Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej, Lublin.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa D., 1961: Z dziejów kobiety wiejskiej. Szkice historyczne 1861-1945.Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Wiatr J., 2008: Przywództwo polityczne. Studium politologiczne. Wydawnictwo Wyższej SzkołyHumanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Wilkin J., 2011: Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmniejszającej się roli rolnictwa. W: Wieśjako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Red. M. Halamska. WydawnictwoNaukowe "Scholar", Warszawa: 117-139.
 • Wilkin J., 2012: Polska wieś 2012 -główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu. W:Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. Wydawnictwo Naukowe"Scholar", Warszawa: 9-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.