PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/1 | 673--686
Tytuł artykułu

Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changing Motives of Foreign direct Investment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest identyfikacja zmieniających się motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety przeprowadzono w okresie 2011-2012 wśród 115 przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego z trzech województw: dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Wśród najważniejszych trzech motywów podejmowania BIZ w Polsce przez badane przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach (przed 1990 r., 1990-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007, 2008-2010) dominują te same motywy, ze zmieniającą się tylko relacją między nimi. Tylko przedsiębiorcy, którzy podjęli działalność bezpośrednią w latach 2008-2010 stosunkowo wysoko ocenili motyw pełniejszego wykorzystania własnych zasobów. W sześciu wyodrębnionych okresach motyw zdobycia nowego rynku dominuje w przypadku trzech okresów: 1991-1995, 1996-1999 oraz 2004-2007. Natomiast wśród przedsiębiorstw, które swoją działalność gospodarczą rozpoczęły w Polsce przed 1990 r. motyw ten był równie ważny jak dostęp i niskie koszty siły roboczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to identify changing motives of foreign direct investment in Poland. Research is based on a questionnaire survey conducted between 2011-2012 among 115 companies with foreign capital in three regions: Silesia, Warmia and Mazury and Wielkopolska. Among the three most important motives of FDI in Poland by the surveyed companies in each period (before 1990,1990-1995,1996-1999,2000-2003,2004-2007,2008-2010) dominated the same ones. Only the relation between them was changing. Only entrepreneurs who started up in 2008-2010 relatively highly appreciated the motive of exploiting their own resources to a greater extent. Motive of getting a new market dominated in three periods (from six separated): 1991-1995, 1996-1999 and 2004-2007. However, among the companies that started its business activity in Poland before 1990, this motive was just as important as access and low labor costs.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
673--686
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Agarval J., 1980, Determinants of foreign direct investment: A survey, Weltwirtschafltiches Archive, no. 4.
 • Batra G., Kaufmann D., Stone A.H.W., 2003, Investment Climate Around the World. Voices of the Firms from the World Business Environment Survey, The World Bank, Washington.
 • Bevan A., Estrin S., 2000, The Determinants of Foreign Direct Investments In Transition Economies, London Business School - Centre For New And Emerging Markets London, Working Paper, no. 342.
 • Blomström M., 2006, Study on FDI and regional development (final report), European Commission, Directorate-General for Regional Policy, EC.
 • Błuszkowski J., Garlicki J., 2000, Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych/Centrum Badań Marketingowych Indicator, Warszawa.
 • Cieślik A., 2005, Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Badania ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Czerwieniec E., 1990, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, Poznań.
 • Dollar D., Hallward-Driemeier M., Mengistae T., 2006, Investment Climate and International Integration, World Development, vol. 34, no. 9.
 • Duran Herrera J.J., 1992, Cross-Direct Investment and Technological Capability of Spanish Domestic Firms, [in:] J. Cantwell (ed.), Multinational Investment in Modern Europe, Edwar Elgar Publisher.
 • Egger P., Pfaffermayr M., 2002, Foreign Direct Investment and European Integration in the 90's.,Working Papers in Economics, University of Innsbruck, vol. 2, pp. 1-14.
 • Eleni E., Piteli N., 2009, Foreign Direct Investment in Developed Economies: A Comparison between European and non-European countries, DYNREG, Working Papers, no. 44, pp. 1-25.
 • Geldner M., 1986, Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Monografie i Opracowania 193, Warszawa
 • Jaworek M., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Kikeri S., Kenyon T., Palmade V., 2006, Reforming the Investment Climate. Lessons for Practitioners, International Finance Corporation, The World Bank Group, Washington.
 • Kola M., Kuzel M., 2007, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń.
 • Kuzel M., 2007, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Lizińska W., Źróbek-Różańska A., 2007, Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne - nowy etap rozwoju inwestycji (na przykładzie Litwy i Ukrainy, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. W. Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń.
 • Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Oczkowska R., 2005, Joint Venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek, Koncepcja marketingowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Oziewicz E., 1998, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Monografie i Opracowania 519, Warszawa.
 • Przybylska K., 2001, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomii, AE, Kraków.
 • Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Simoes V.C., 1992, European integration and the pattern of FDI inflow in Portugal, [in.:] J. Cantwell (eds.), Multinational Investment in Modern Europe, Edwar Elgar Publisher, pp. 256-297.
 • Sitek E., 1997, Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, nr 46.
 • Stawicka M., 2007, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa.
 • Umiński S., 2002, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Witkowska J., 1996, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Witkowska J., 2003, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń, s. 275-281.
 • Zorska A., 2000, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.