PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 30 | 62--70
Tytuł artykułu

Mechanizmy przeciwdziałania kryzysowi zadłużenia w strefie euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mechanisms to Prevent the Debt Crisis in the Euro Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmowane przez rządy państw dotkniętych kryzysem finansowym i gospodarczym działania nie przyniosły oczekiwanych efektów. Polityka oszczędności i cięcia wydatków towarzyszące programom oddłużeniowym stały w sprzeczności z celem, jakim była znacząca poprawa koniunktury na rynkach krajowych i opóźniają moment wyjścia z kryzysu. W związku z niezadowalającymi efektami dotychczasowych działań naprawczych i perspektywą rozpadu strefy euro coraz większego znaczenia nabiera potrzeba wypracowania nowych ram prawnych i instytucjonalnych, które zagwarantowałyby trwałość struktury, jaką jest wspólny obszar walutowy. W warunkach rosnącego znaczenia gospodarek wschodzących, malejącej liczebności obywateli UE oraz jej słabnącej siły ekonomicznej istnienie unii walutowej ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania międzynarodowej pozycji oraz politycznych wpływów UE. Do istotnych celów polityki gospodarczej państw strefy euro należeć powinno podjęcie działań wspierających wzrost gospodarczy, podjęcie niezbędnych reform strukturalnych, przywrócenie równowagi fiskalnej oraz uniezależnienie się od kapitału pożyczkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Taken by the governments of the countries affected by the financial and economic crisis have not brought the expected results. Savings policy and accompanying spending cuts to programs oddłużeniowym stood in contradiction to the purpose, which was a significant improvement in the situation on the domestic market and delay the moment of crisis. In view of the unsatisfactory effects of previous corrective actions, and the prospect of disintegration of the euro zone is becoming increasingly important need to develop a new legal and institutional framework to guarantee the stability of the structure, which is the common currency area. Under the conditions of the growing importance of emerging economies, decreasing the number of EU citizens and the existence of declining economic power of the monetary union is fundamental for the maintenance of international standing and influence EU policy. An important objective of the economic policy of the euro area should include taking measures to promote economic growth, to take the necessary structural reforms to restore fiscal balance and independence from loan capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Goczek Ł., 2012, Wyrosnąć z długów - polityka podażowa i regulacje w Unii Europejskiej [w:] Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables.
 • http://finanse.wnp.pl/staly-fundusz-ratunkowy-eurolandu-brakujacy-element-unii-monetarnej,178437_1_0_0.htm.
 • http://forsal.pl/artykuly/646515,h_bner_unia_bankowa_sposób_na_kryzys_ale_i_trudne_pytania, aktualizacja 12.09.2012.
 • http://wiadomości.dziennik.pl/swiat/artykuly/405972,pakt-fiskalny-umrze-zanim-jeszcze-wejdzie-w-zycie.html aktualizacja 1.10.2012.
 • Jurkowska-Zajdler A., 2010, Europejski nadzór finansowy. Nowa architektura [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Kalinowski, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa.
 • Kowalczyk K.A., 2012, Draghi drukuje i ratuje, "Wprost" nr 40/2012, 1-7 października.
 • Kowanda C., 2012, Strefa Euro 2.0. Edukator ekonomiczny, "Polityka" nr 38 (2875), 19.09.-25.09.2012.
 • Miruszewski T., 2010, Polityka monetarna w strefie euro w okresie stabilizacji pokryzysowej [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Kalinowski, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski Departament Integracji ze Strefą Euro: Przegląd strefy euro IV, Warszawa, grudzień 2010.
 • Pronobis M., 2010, Kryzys w strefie euro - ryzyko niewypłacalności Grecji i pozostałych krajów peryferyjnych [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Ka-linowski, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa.
 • Słojewska A., 2012, Eurostrefa i budżet federalny, "Rzeczpospolita", nr 233 (9533) z 5.10.2012 r.
 • Wancio A., 2011, Europejskie mechanizmy stabilności finansowej - gwarancja stabilności strefy euro czy gra na zwłokę?, "Wspólnoty Europejskie", nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.