PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 30 | 71--89
Tytuł artykułu

Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
External Conditions of Modernization of Polish Economy and Socio-Economic Cohesion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor artykułu dowodzi, że współcześnie modernizacja gospodarki znajduje się pod rosnącą presją procesów zachodzących w gospodarce globalnej. Opisując te procesy wskazuje na ich znaczenie w ewolucji modelu modernizacji UE i sprzężenia z wewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski. Wskazuje na negatywne konsekwencje imitacyjnego charakteru modernizacji dla spójności społecznej. W artykule przedstawione są również krótko i długookresowe zalecenia konieczne dla zorientowania modernizacji na spójność społeczno-ekonomiczną. (abstrakt oryginalny)
EN
Author provides evidence that current modernization of an economy is under growing pressure of on-going processes in the global economy. Having described these processes, he emphasizes their meaning for evolution of model of modernization of the EU and their interdependences with internal conditions of socio-economic development of Poland. He stresses the negative outcomes of imitative character of modernization for socio-economic cohesion. The article consists of short-term and long-term recommendations, necessary to socio-economic cohesion oriented modernization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • A Budget for Europe 2020 Part I and II, SEC(2011) 867-868finał, 2011, Comunication from the Commision to the European Parliament, the Counsil, The European Economic and Committee and the Committee of the Regions, Brussels 29.06.2011, COM (2011) 500.
 • Akerlof G.A., Shiller R.J., 2009, Animał Spirits. How Human Psychołogy Drives the Economy, and Why It Matters for Głobał Capitałism, Princeton University Press, New Jersey; edycja polska: Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Wydawnictwo studio Emka, Warszawa.
 • Bal-Woźniak T., 2012a, Blokada innowacyjna [w:] Gospodarka Polski 1990 -2011, t. II: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, PWN Warszawa.
 • Bal-Woźniak T., 2012b, Wielopoziomowe zarządzanie innowacyjnością w oparciu o podejście podmiotowe [w:] Gospodarka Polski 1990-2011, Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, PWN, Warszawa.
 • Bal-Woźniak T., 2012c, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Barber B.R., 2009, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa; dane oryginału: Consumed. How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults, and Swallow Citizens Whole, W.W. Norton, New York 2007.
 • Bard A., Sooderqvist J., 2006, Netokracja, Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa; dane oryginału: Nätoktaterna - boken om det elektroniska klassamhället, Book House Publishing Sweden AB, Stockholm 2000.
 • Davies H., Green D., 2010, Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, PWN, Warszawa; dane oryginału: Global Financial Regulation, Polity Press Ltd., Cambridge.
 • Dembinski P.H., 2011, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego Ładu, Studio EMKA, Warszawa; dane oryginału: Finance serevante on finance trompeuse? Desclee de Browuer, Paris 2008.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, Bruksela 3.03.2010, KOM (2010) 2020.
 • Firszt D. 2010, Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski, z. 16, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Flejterski S., Wahl P.T., 2003, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2010, Świat na wyciągniecie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Morawski W., 2010, Modernizacja procesem wielowymiarowym [w:] Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, red. W. Morawski, PWN, Warszawa.
 • MRR, 2011, Sytuacja makroekonomiczna i trendy rozwojowe w łatach 2001-2010, MRR, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 • North D.C., 2005, Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton - Oxford.
 • Rawls J., 1994, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa; dane oryginału: A theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London 1971.
 • Uchwała nr 22/2009 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie aktualizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011".
 • Williamson O.E, 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; dane oryginału: The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1998.
 • World Bank, 2009, Reshaping Economic Geography. World Development Report 2009, Washington.
 • Woźniak M.G., 2009, Globalny kryzys a długookresowy rozwój zintegrowany w Polsce, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, "Przyszłość, Świat - Europa - Polska", nr 1 (19).
 • Woźniak M.G., 2012, Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej [w:] Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, PWN, Warszawa.
 • Zacher L., 2010, Niekompatybilności generacyjno-demograficzne w perspektywie przyszłości [w:] Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia, red. J. Kleer, A.P. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.