PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 | nr 1 | 85--97
Tytuł artykułu

Imperatyw zaufania i współpracy w procesie budowania otwartego ekosystemu wiedzy w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Imperative of Trust and Cooperation in the Open Knowledge Ecosystem Creation Process in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji "otwartej innowacyjności" w kontekście obecnej pozycji innowacyjnej Polski, a także omówienie uwarunkowań powstania innowacyjnego ekosystemu wiedzy w naszym kraju, szczególnie zaś - znaczenia zaufania i współpracy w tym procesie.

Metodologia: Przyjęto założenie, że we współczesnych modelach innowacyjności coraz większe znaczenie mają czynniki pozaekonomiczne, a zwłaszcza czynniki społeczne. Wynika to z faktu, że rozwój technologii teleinformatycznych pozwala na prowadzenie prac naukowo-badawczych w otwartych środowiskach sieciowych. Z jednej strony skutkuje to nowymi zagrożeniami, związanymi m.in. z ochroną własności intelektualnej, z drugiej zaś stanowi szansę włączenia w procesy innowacyjne wielu nowych podmiotów.

Rezultaty: Możliwość wykorzystania sieci w procesach innowacyjnych dostrzegły zarówno koncerny transnarodowe, jak i mniejsze firmy, których innowacyjność bazuje często na "mądrości tłumu". Na podstawie przeprowadzonych analiz należy podkreślić, że w ciągu ostatnich dwóch dekad innowacyjność polskiej gospodarki nie zwiększyła się znacząco, a ze względu na bieżącą sytuację w gospodarce światowej należy liczyć się z tym, że niedługo wyczerpią się nasze przewagi konkurencyjne wynikające z niższych kosztów pracy.

Oryginalność: Biorąc pod uwagę sukcesy we wdrażaniu modelu "otwartej innowacyjności" w krajach postindustrialnych, można stwierdzić, że powstanie sieciowego środowiska wiedzy w Polsce nie będzie możliwe bez gruntownych zmian systemowych, zwłaszcza w sferze edukacji i relacji państwo-obywatel. Zaufanie i współpracę należy uznać za główne czynniki sprzyjające budowaniu innowacyjnej gospodarki bazującej na technologiach ICT. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyze some of the innovation drivers in Poland in comparison to the selected developed and developing countries, to present the general determinants and features of the "open innovation" concept, and finally to determine the most important incentives of the open knowledge ecosystem creation process in Poland.

Methodology: The research approach and methodology are based on the assumption that in the contemporary world economy innovativeness and competitiveness depend not only on traditional modes of technology transfer (e.g. foreign direct investment, license or arm's length agreements), but also on knowledge absorption capabilities.

Findings: The transnational corporations have already perceived the knowledge creation potential of Internetbased digital communities, therefore they are strongly interested in the implementation of the "open innovation" concept in their business models. Based on completed survey results and a selected data comparative analysis one can conclude that the innovativeness of the Polish economy has not increased since the last two decades, and future development prospects in this area are rather gloomy. It seems that the cornerstone of the open knowledge environment building process is a systemic change concerning citizen-state relations.

Originality: The value of the article stems from emphasizing the importance of trust and cooperation as the fundamental factors influencing growth of networked innovation capabilities of society. Moreover, without promoting the development of such social attitudes it is impossible to create a modern digital society, and to profit from ideas and knowledge circulating on the Web. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
85--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aizenman, J. (2003). Volatility, Employment and the Patterns of FDI in Emerging Markets. Journal of Development Economics, 72(2), DOI: 10.1016/S0304-3878(03)00123-8.
 • Antonowicz, M. (2010). Rozbudowa teleinformatyki a rozwój Polski. W: U. Płowiec (red.), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. Warszawa, PWE.
 • Archibugi, D. i Michie, J. (1995). The Globalisation of Technology: A New Taxonomy. Cambridge Journal of Economics, 19.
 • Bank Światowy (2012). Pozyskano z : http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology (15.08.2012).
 • Bingham, A. i Spradlin, D. (2011). The Open Innovation Marketplace. Creating Value in the Challenge Driven Enterprise. New Jersey: FT Press.
 • Boni, M. (red.). (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Buckley, P.J. i Ghauri, P.N. (2004). Globalization, Economic Geography and the Strategy of Multinational Enterprises. Journal of International Business Studies, 35(2).
 • Cellary, W. (2010) Rozwój społeczeństwa informacyjnego a informatyzacja sektora publicznego. Czas Informacji, 1.
 • Cellary, W. (2006). Sieciowe organizacje wirtualne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W: P. Adamczewski i J. Stefanowski (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Chesbrough, H. (2006). Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
 • Ciborowski, R. i Grabowiecki, J. (2004) Wpływ transferu techniki na konwergencję technologiczną gospodarki polskiej. Gospodarka Narodowa, 9.
 • Fukuyama, F. (1996). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press Paperbacks.
 • Govindarajan, V. i Trimble, Ch. (2012). Reverse Innovation: Create Far From Home, Win Everywhere. Boston: Harvard Business School Publishing.
 • Hines, J.R. (1994). Taxes, Technology Transfer, and the R&D Activities of Multinational Firms. NBER Working Paper No. 4932. Cambridge.
 • International Trade Statistics 2011 (2011). Geneva: WTO.
 • Lazonick, W. (2010). Innovative Business Models and Varieties of Capitalism: Financialization of the U.S. Corporation. Business History Review, 84(4), DOI: 10.1017/S0007680500001987.
 • Lembke, J. (2002). Competition for Technological Leadership. EU Policy for High Technology. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Lindegaard, S. (2010). The Open Innovation Revolution: Essentials, Roadblocks, and Leadership Skills. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Mowery, D.C., Oxley, J.E. (1995). Inward Technology Transfer and Competitiveness: The Role of National Innovation Systems. Cambridge Journal of Economics, 19.
 • Nowakowska, A. (red.). (2009). Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Tapscott, D., Williams, A.D. (2010). Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything. New York: Penguin Group.
 • Weresa, M.A. (2002). Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polsk iej gospodarki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.