PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4(82) | 48--55
Tytuł artykułu

The Problems of Social Rental Housing in Slovakia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problemy społecznego wynajmu mieszkań na Słowacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The free housing market does not enable the provision of decent dwelling to all layers of the population. That is the reason why many governments develop incentives, subsidy schemes and institutional environment conducive for raising the housing affordability for low-to-moderate income groups of the population. An important aspect of such an institutional setting is the support for the social rental housing which also helps to augment the mobility of the population with a positive impact on the labour market. These complex relationships are not adequately taken into account by the Slovak housing policy. The existing situation and problems are presented in our paper. The supply of the social housing is limited at present because of a low share of the rental housing stock, limited new construction and the problems of access to housing subsidies and low-interest development loans, as well as of legal regulations. The paper proposes measures that could help to change the existing situation. (original abstract)
Wolny rynek mieszkaniowy nie umożliwia zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla wszystkich grup ludności. T o jest powodem dla którego wiele rządów podejmuje różne inicjatywy, tworzy systemy subsydiowania i instytucje wspierające dostępność mieszkań dla uboższych i średniozamożnych grup ludności. Istotnym aspektem instytucjonalizacji wsparcia dla mieszkalnictwa socjalnego jest fakt, iż zwiększa ono mobilność ludności co daje pozytywny efekt dla rynku pracy. Złożoność tych uwarunkowań wydaje się nie być wystarczająca brana pod uwagę w słowackiej polityce mieszkaniowej. Istniejąca sytuacja i jej problemy zaprezentowano w artykule. Dostępność (oferta) mieszkań socjalnych obecnie jest ograniczona z powodu małego udziału mieszkań czynszowych, ograniczonego wolumenu nowego budownictwa i problemu w dostępie do subsydiów mieszkaniowych i niskooprocentowanych pożyczek inwestycyjnych, jak również regulacji prawnych. A artykule zaproponowane rozwiązania, które mogłyby zmienić istniejącą sytuacją w zakresie mieszkalnictwa socjalnego. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
48--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Slovak University of Technology in Bratislava
 • Slovak University of Technology in Bratislava
Bibliografia
 • GREEN, R.K., HENDERSHOTT, P.H. (2001). Homeownership and Unemployment in the US, Urban Studies, 38, 1509-1520.
 • HILLS, J. et al.(2002). Understanding Social Exclusion. Oxford: Oxford University Press.
 • IVANIČKA K. - ŠPIRKOVÁ, D. - ZAJACOVÁ, J. - PÚCHOVSKÝ, B. (2007). Aplikácia princípov fungovania neziskových bytových organizácií v školstve a verejnej správe. (Application of the Principles of Operation of Non-Profit Housing Organizations in Education and Public Administration). Vydala Agentúra JUH, ISBN 978-80-85661-08-8.
 • MAREŠ, P. (2000). Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. (Poverty, Marginalization, Social Exclusion). Sociologický časopis, 36 (3).
 • ŠPIRKOVÁ, D., IVANIČKA, K., FINKA, M. (2009) Bývanie a bytová politika - vývoj, determinant rozvoja bývania a nové prístupy v nájomnej bytovej politike na Slovensku. (Housing a Housing Policy.) Vydavateľstvo STU v Bratislave, ISBN 978-80-227-3173-7.
 • Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. (The Act No 182/1993 Coll. on Ownership of Apartments and Non-Residential Premises).
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektórych zákonov v platnom znení (Act.583/2004 Coll. on Budgetary Rules of Local Governments and Amending Certain Laws in Form of Later Regulations.
 • Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne pro-spešné služby v platnom znení. (The Act 213/1997 Coll. of 2 July 1997 About Non-Profit Organizations Providing Services).
 • Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení. (The Act 443/2010 Coll. On Subsidies for Housing Development and Social Housing).
 • Materials of Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.