PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 62 | 607--616
Tytuł artykułu

Zastosowanie miar perspektywy klienta Balanced Scorecard w koncepcji user-driven innovation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Applying Balanced Scorecard Customer Perspective Measures in User-Driven Innovation Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy uczyniono wskazanie możliwości wykorzystania Balanced Scorecard jako narzędzia wspomagającego wdrażanie w firmach innowacyjnych koncepcji User-Driven Innovation. Przedyskutowano również przydatność miar perspektywy klienta BSC w procesie implementacji i do oceny efektów wdrożenia UDI. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show how Balanced Scorecard can be used by innovative enterprises as a tool of implementing User-Driven Innovation concept. Usefulness of using customer perspective measures of BSC in evaluating the effects of UDI was also discussed.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Atkinson A.A., Kaplan R.S., Matsumura E.M., Young S.M.: Management Accounting 5th Edition, Pearson Prentice Hall, 2007.
 • COM (2006) 502 final, Communication from The Commission to the Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU, Commission of The European Communities, Brussels, September 2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUri- Serv/site/en/com/2006/com2006_0502en01.pdf (28.12.2012).
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2008- 2010.pdf (28.12.2012).
 • Jabłoński A., Jabłoński M.: Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 • Jaruga A., Kabalski P., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review" January - February 1992, 70 (1).
 • Krawczyk M.: Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Rosted, J.: User-Driven Innovation. Results and Recommendations, FORA, Copenhagen 2005, www. euc2c.com/graphics/en/pdfs/mod3/userdriveninnovation.pdf (28.12.2012).
 • Świerk J.: Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 • Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Understanding User-Driven Innovation, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006, www.norden. org/da/publikationer/publikationer/2006-522/at_download/publicationfile (28.12.2012).
 • Von Hippel E.: Democratizing innovation: the Evolving Phenomen of User innovation, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: responding to the Policy Needs, OECD, Paris 2007, DOI:10.1787/9789264039667-5-en.
 • Von Hippel, E.: The Sources of Innovation, Oxford University Press, 1988, http://web.mit.edu/evhippel/ www/sources.htm (28.12.2012).
 • Von Hippel, E.: Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, "Management Science" 1986, 32, nr 7, http://web.mit.edu/evhippel/www/papers/Lead%20Users%20Paper%20-1986.pdf (28.12.2012).
 • Warzybok B., Pander W., Górzyński M.: Ekspertyza: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation), CASE-Doradcy sp. z o. o., Warszawa 2008. www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/7B61C99B-557E- 4B4F-92EC-B557E197F4C7/52673/Ekspertyzauserdriveninnovation.pdf (28.12.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.