PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 62 | 659--668
Tytuł artykułu

Strategiczna karta wyników jako narzędzie koncepcji performance management

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Balanced Scorecard as a Tool for Performance Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania zaprezentowane w niniejszej publikacji zostały skupione na problematyce efektywności zarządzania podmiotami, zarówno w kontekście jednostek sektora prywatnego, jak i publicznego, które pomimo zróżnicowanej specyfiki działań mają ten sam cel, polegający na dostarczaniu produktów bądź usług swoim klientom (obywatelom). Początkowe treści artykułu odnoszą się do idei Performance Management, rozumianej jako system poprawy funkcjonowania organizacji. Prezentują kwestię pojęcia owej koncepcji, wskazując na wysoką skuteczność i korzyści wynikające z jej zastosowania oraz zagadnienie pomiaru wydajności, stanowiące jej fundament. Tematyka Performance Measurement, poruszona w kolejnej części publikacji, określa Balanced Scorecard jako kluczowy model, służący właściwemu pomiarowi realizowanych przez podmioty działań. Definiuje w tym aspekcie jego termin oraz kreujące go perspektywy. Konkluzja niniejszego artykułu zwraca uwagę na znaczenie owych modeli w odniesieniu do efektywnej działalności, kładąc szczególny nacisk na wzrost świadomości menedżerów w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The considerations presented in this publication focus on the effectiveness of units management, both in terms of private and public sector units, which despite different specificity of their activities, have the same purpose, namely providing products and services to their customers (community). The first part of the article is dedicated to the idea of Performance Management, understood as a system of organization's functioning improvement. It presents this concept, pointing out its high efficacy and advantages of its application, and also shows the issue of Performance Measurement, considered to be the foundation of Performance Management. The performance measurement thematic in next part of the publication defined Balanced Scorecard as crucial model for correct measurement of units' activity. In this aspect it defines its term and perspectives creating it. The conclusion of this article brings attention to the significance of these models in the context of effective activity and focuses on the increase of managers awareness in this area.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska, doktorantka
Bibliografia
 • Aquinas P.G.: Organizational Behaviour, Concepts, Realities, Applications and Challenges, Excel Books, New Delhi 2008.
 • Armstrong M., Baron A.: Managing Performance: Performance Management in Action, Chartered Institute of Personnel and Development Publishing, London 2005.
 • Aswathappa K.: Human Resource and Personnel Management, Text and Cases, Fourth Edition, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 2005.
 • Bhattacharyya D.K.: Performance Management Systems and Strategies, Dorling Kindersley Pvt. Ltd., New Delhi 2011.
 • Biazzo S., Garengo P.: Performance Measurement with the Balanced Scorecard, A Practical Approach to Implementation within SMEs, Springer, Heidelberg 2012.
 • Cardy L.R., Leonard B.: Performance Management, Concepts, Skills and Exercises, Second Edition, M.E. Sharpe, Inc., New York 2011.
 • Edwards J.E., Scott J.C., Raju N.S.: The Human Resources Program-Evaluation Handbook, Sage Publications, Inc., California 2003.
 • Griffin R.W., Moorhead G.: Organizational Behavior, Managing People and Organizations, 10th Edition, Cangage Learning, Ohio 2011.
 • Hannabarger Ch., Buchman R., Economy P.: Balanced Scorecard Strategy for Dummies, Your plain- English guide to all the basics Balanced Scorecard for busy executives and managers, John Wiley & Sons, Inc., Indiana 2011.
 • Halachmi A.: Performance measurement is only one way of managing performance "International Journal of productivity and performance management, Performance measurement and performance management" 2005, Vol. 54, No. 7, Emerald Group Publishing Limited, UK.
 • Jackson S.E., Schuler R.S., Werner S.: Managing Human Resources, Cengage Learning, Ohio 2011.
 • Kandula S.S.: Performance Management, Strategies, Interventions, Drivers, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 2006.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: The Strategy Focused Organization, How Balanced Scorecard Companies Thrive In The New Business Environment, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston 2001.
 • Luecke R., Hall B.J.: Performance Management, Measure and Improve The Effectiveness of Your Employees, Harvard Business Press, Massachusetts 2006.
 • McDavid J.C., Hawthorn L.R.L.: Program Evaluation and Performance Measurement, An Introduction to Practice, Sage Publications, Inc., California 2006.
 • Moynihan D.P.: The Dynamics of Performance Management, Constructing, Information and Reform, Georgetown University Press, Washington 2008.
 • Nair M.: Essentials of Balanced Scorecard, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2004.
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2007.
 • Neely A.: Business Performance Measurement: Unifying Theories and Integrating Practice, 2nd Edition, Cambridge University Press, New York 2007.
 • Niven P.R.: Balanced Scorecard Diagnostics, Maintaining Maximum Performance, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2005.
 • Niven P.R.: Balanced Scorecard, Step-By-Step for Government and Non-Profit Agencies, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2011.
 • Niven P.R.: Balanced Scorecard Step-By-Step, Maximizing Performance and Maintaining Results, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2006.
 • Schwartz A.E.: Overview: Performance Management, Appraisal and Meeting, A.E. Schwartz & Associates, Massachusetts 2006.
 • Sekuła Z.: Struktury wynagradzania pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Smither J.W., London M.: Performance Management, Putting Research into Action, John Wiley & Sons, Inc., San Francisco 2009.
 • Stenzel C., Stenzel J.: From Cost to Performance Management, A Blueprint for Organizational Development, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2003.
 • Taticchi P.: Business Performance Measurement and Management, New Context, Themes and Challenges, Springer, Heidelberg 2010.
 • Tonchia S., Quagini L.: Performance Measurement, Linking Balanced Scorecard to Business Intelligence, Springer, Heidelberg 2010.
 • Van Dooren W., Bouckaert G., Halligan J.: Performance Management in The Public Sector, Routledge, New York 2010.
 • Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom 2, Wskaźniki finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.