PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 40--51
Tytuł artykułu

Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Trust in E-commerce - the Perspective of the New Institutional Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka zaufania jest coraz częściej podejmowanym tematem w ostatnich latach, zarówno w dyskusjach naukowych, jak i przestrzeni społecznej. Niewątpliwie przyczynił się do tego kryzys ekonomiczny, którego przyczyn upatruje się m.in. w podważeniu lub/i nadużyciu zaufania obywateli do instytucji finansowych czy państwowych. Znaczenie tego zasobu przywoływane jest coraz częściej nie tylko w kontekście społecznym, ale również ekonomicznym. Budowanie relacji opartych na zaufaniu jest procesem kosztownym wymagającym od stron transakcji wysiłku i nakładów. Jest to związane nie tylko z tworzeniem warunków do realizacji pojedynczych transakcji, ale również z budowaniem instytucji natury ogólnej, wspierających procesy wymiany w celu ich większej efektywności. Dodatkowym czynnikiem zmieniającym podejście do tego problemu jest dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych, w tym Internetu. Powoduje to zwiększenie zapotrzebowania na kapitał zaufania w transakcjach elektronicznych. Wydaje się, że dobrą płaszczyzną do wyjaśniania procesów wymiany opartych o czynnik zaufania jest podejście instytucjonalne opierające się w swoim głównym nurcie na teorii kosztów transakcyjnych, teorii agencji i teorii praw własności. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia wybranych aspektów dotyczących znaczenia zaufania na przykładzie handlu w kontekście kosztów transakcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of trust is inreasingly being undertaken in the subject in recent years, both in the scientific discussions and social space. Contributed to the economic crisis will, which is believed to be the causes of such in challenging the abuse of public confidence in financial institutions and the state. Building relationships based on trust is an expensive process that requires effort and resources from the parties of transactions of effort and resources. It is associated not only with the creation of conditions for execution of individual transactions, but also to build up supporting bodies general exchange processes for their greater efficiency. Another factor in the changing approach to this problem is the rapid development of information and communication technologies, including the Internet. This increases the demand for capital trust in electronic transactions. It seems that a good plane to explain the exchange processes based on the trust factor is based institutional approach in his main stream on the theory of transaction costs, agency theory and the theory of property rights. The article attempts to clarify certain aspects of the importance of trust in e-commerce as an example in the context of transaction costs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Audi, R. (2008). Some Dimension of Trust In Business Practices: From Financial and Product Representation to Licensure and Voting. Journal of Business Ethics, 80 (1), 97-102.
 • Bugdol, M. (2009). Problem zaufania w usługach. Problemy Jakości, grudzień 2009, s. 14.
 • Bugdol, M. (2010). Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 23.
 • Euijin, K., Tadisina, S. A. (2007). Model of Customers Trust In E - Businesses: Micro-Lever Inter-Party Trust Formation. Journal of Computer Information Systems, 48, 88-104.
 • Fukuyama, F. (1997). Zaufanie - Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo PWN, s. 39.
 • Ganesan, S., Hess, R. (1997). Dimensions and Leveis of Trust: Implications for Comitment to a Relationship, Marketing Letters, 8 (4), 439-448.
 • Garbarski, L., Tkaczyk, J. (red.) (2009). Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Seria Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sanikowska, A., Wańtuchowicz, M. (2007). Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 31.
 • Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic! S.C., s. 26.
 • Harrison, D., McKnight, D., Cummings, L.L., Chervany, N.L. (1998).Trust Formation in New Organizational Relationship. Academy of Management Review, 3.
 • Hirsch, D. Budowanie zaufania jako podstawa funkcjonowania społecznie odpowiedzialnego biznesu, http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/tztgkcsoe883yom4 (data odczytu: 13.11.2012 r.), s. 23.
 • Jiang, X., Khasawneh, M.T., Master, R., Bowling, S.R., Gramopadhye, A.K., Melloy, B.J., Grimem, L. (2004). Measurement of human Trust in a hybryd inspection system based on Signal detection theory measures, International Journal of Industrial Ergonomics, 34 (5), 407-419.
 • Laske, M., Neunteufel, H. (2005). Vertrauen eine "Conditio sine qua non" für Kooperationen? Wismarer Diskussionspapiere, Hochschule Wismar, Fachbereich Wirtschaft, Heft, nr 01, s. 11.
 • Marcinkowski, P. (2010). Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 33-36.
 • Plichta, J. (w druku). Społeczna odpowiedzialność w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków.
 • Sztompka, P. (2004), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 308-316.
 • Zaufanie jako podstawa rozwoju w handlu internetowym (2011). Raport Ceneo.pl , Październik 2011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.