PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 48, nr 1143 | 5--20
Tytuł artykułu

Wpływ inwestycji w technologie informatyczne na poziom innowacyjności nowoczesnych organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Investment in Computer Technologies on the Level of the Innovation in Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój obecnych gospodarek zależy w znacznej mierze od wzrostu poziomu ich informacji. Inwestycje w odpowiednie technologie informacyjne oznaczają rozwój gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności. Realizacja usług typu e-bussines, e-commerce, e-praca i e-consulting, staje się kluczem do sukcesu gospodarczego i społecznego, zarówno w poszczególnych regionach, jak i w całym kraju. Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw wywierają ogromny wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, sektorów, branż, jak i poszczególnych przedsiębiorstw. Kierowanie własnymi badaniami, które przyczynią się do stworzenia unikalnych produktów, wynalazki, które mogą być przekazane za granicę, są jak najbardziej skutecznymi sposobami na rozszerzenie innowacji. Wymaga to oczywiście rozwiązań systemowych, które pozwolą zbudować odpowiednie ramy prawne, tak aby polski potencjał nie był rozproszony, a polskie ośrodki badawczo-rozwojowe powiększały innowacyjność różnych gospodarek w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of present economies is determined in the considerable measure through the growth of the level of their informative. Investments in suitable informative technologies imply the development of the economy and raise her competitiveness. The implementation of the services of the type e-bussines, e-commerce, e-work, if e-consulting becomes the key to the economic and social success, both for regions as and the whole country. The changes of the level of the innovations of enterprises exert the huge influence on functioning whole economy, sectors, trades, if individual enterprises. The leadership of the own investigations which will contribute to the creation of unique products, inventions which can abroad be transferred is the most effective way of the enlargement of the innovation. This requires obviously system solutions, which will allow to build suitable legal frames, so the Polish scientifically-investigative potential would not to be distracted and so to the Polish searchingly-developmental centres enlarge can the innovation of different economies in the future. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Benicewicz-Miazga A.: E-biznes w Internecie i multimediach, MIKOM, Warszawa 2003.
 • Drużbicki A. (red.): Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006. file/informator.pdf
 • Górniewicz J.: Programy i fundusze dla innowacyjności,http://uwm.edu.pl/ciitt/images/stories/
 • Hirschleifer J.: Speculation and Equilibrium: Information, Risk, and Markets, http://www.stockage.univ-brest.fr/~fdupont/Invest1.pdf
 • Innowacyjność 2009. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Jasiński A.: Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kukliński A.: Gospodarka oparta na wiedzy: Wyzwanie dla Polski w XXI wieku, KBN, Warszawa 2001.
 • Lewińska A.: Inwestycje w technologie informacyjne, http://terapata.strefa.com.pl
 • Malinowwski A.: Technologie informatyczne w biznesie, http://netbiznes.com
 • Martyniak Z. (red.): Zarządzanie informacją i komunikacją: zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, AE, Kraków 2000.
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (red.): Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Morris S., Dickinson P.: Doskonały handel elektroniczny, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS, 2001.
 • Oleński J.: Ekonomika informacji metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Olszak C.M. (red.): Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adameckiego w Katowicach, Katowice 2004.
 • Pieńkowska M.: Technologiczny przełom mogą przyspieszyć ośrodki naukowe, Gazeta Prawna nr 210, 2005.
 • Pokorski J.: Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw, Podsumowanie wyników ewaluacji wybranych Działań SPO WKP, www.ksu.parp.gov.pl
 • Runowski R.: Technologie i modele udostępniania usług B2B, http://www.web.gov.pl
 • Sobańska A.: Call center - za i przeciw, www. e-mentor.edu.pl
 • Weiss E., Godlewska M. (red.): Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.
 • Witulska N.: Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągania przewagi konkurencyjnej, [w:] K. Piech, G. Szczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, IW, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.