PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 13(28) | z. 3 | 26--35
Tytuł artykułu

Podmioty gospodarcze wytwarzające energię odnawialną w województwie zachodniopomorskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Operators of Renewable Energy Companies in Zachodniopomorskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy prawnych form podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej na przykładzie woj. zachodniopomorskiego na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Opracowanie zawiera zwięzłą charakterystykę oraz przedstawia wady i zalety poszczególnych rodzajów działalności. W woj. zachodniopomorskim dominują elektrownie wodne (46%), których właścicielami są głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne. Podmioty te stanowią łącznie aż 62% przedsiębiorstw koncesjonowanych. Jednakże na skutek obecnego ustawodawstwa ich rozwój jest zahamowany. W ostatnich latach powstają głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - samorządowe lub z udziałem kapitału zagranicznego prowadzące elektrownie wiatrowe lub biogazowe. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyzes the legal forms of entities with a concession for the production of electricity - for example, the Zachodniopomorskie Voivodship on the basis of the Energy Regulatory Office, the National Court Register and the Central Register and Information on Business Activity. The study contains brief characteristics, and the advantages and disadvantages of each type of activity. The voivodship is dominated by hydroelectric power plants (46%) owned by natural persons conducting business and civil companies. These operators together constitute up to 62% of the companies with concessions. However, as a result of current legislation, their development is hindered. In recent years, local or foreign capital-based wind power plants and biogas plants have mainly been established. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
26--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Buczek P. [2011]: Budowa urządzeń i obiektów elektrowni biogazowej służącej odzyskiwaniu i unieszkodliwianiu odpadów jako cel publiczny, Samorząd Terytorialny 9/2011 s. 76-80.
 • Bukowski M. [2012]: Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy [w:] Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, tom 12, zeszyt 4, s. 14-25.
 • Boniuszko E., Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [Tryb dostępu:] http:// www.ceidg.gov.pl [Data odczytu: 15.03.2012].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych [Dz.Urz.WE L 298 z 07.11.2008].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE [Dz.Urz.WE L 140 z 05.06.2009, s. 16].
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2011r.Informacje i opracowania statystyczne [2012]. Wyd. GUS Warszawa.
 • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010 [www.mg.gov.pl].
 • Krajowy Rejestr Sądowy [Tryb dostępu:] http:// www.ms.gov.pl/krs [Data odczytu: 15.03.2012].
 • Kwiatkowska -Drożdż A. (red.) [2012]: Niemiecka transformacja energetyczna: trudne początki. Wyd. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
 • Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii [ M.P. z 2011, Nr 110, poz. 1112].
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 r. [2009] Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, [Tryb dostępu:] http:// www.mg.gov.pl [Data odczytu: 20.05.2012].
 • Sitkowska K., Stępień T. [2011]: Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 22.10.2004 o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz.U. z 2004, Nr 251, poz. 2507 z późn. zm].
 • Ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1807 z późn. zm.].
 • Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne [Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.].
 • Urząd Regulacji Energetyki [Tryb dostępu:] http:// www.ure.pl [Data odczytu: 15.03.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.