PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 | nr 1 | 108--123
Tytuł artykułu

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methodology for Testing Company Business Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest analiza koncepcji oraz podejść do zarządzania organizacjami, ukazująca charakterystykę środowiska biznesu oraz, w konsekwencji, zaproponowanie metodyki badania modeli biznesowych firm uwzględniającej preferencje decydentów.

Metodologia: Badania obejmują studia literaturowe, krytyczną dyskusję oraz badania własne w obszarze metametody badania firm.

Wnioski: Współczesne złożone i dynamiczne środowisko biznesu wymaga adekwatnych narzędzi pomiarowych. Narzędzia takie, jako metametody, powinny operować na zmiennych ilościowych i jakościowych oraz uwzględniać czynnik czasu. Nie należy w badaniu firm pomijać preferencji ich decydentów. To od ich punktu widzenia zależy kształt organizacji.

Oryginalność: Obraz środowiska biznesu będący dyskusją uzupełniających się zagadnień obejmujących m.in. źródła przewagi konkurencyjnej, profesjonalizm usług, wirtualność i teleobecność oraz podejścia behawioralne i zasobowe do zarządzania. Propozycja metametody badania kształtu małych i średnich firm z uwzględnieniem preferencji decydentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The article is aimed at determining the business environment through an analysis of concepts of and approaches to organization management, and subsequently proposing a methodology for testing company profiles considering the preferences of the decision-makers.

Methodology: The research includes literature studies, critical discussion and personal research in the area of the meta-method for company testing.

Findings: The contemporary business environment, which is complex and dynamic, requires adequate measuring tools. Such tools, like meta-methods, should operate on quantitative and qualitative variables, as well as consider the time factor. While testing companies one should not omit the preferences of their decision-makers. The profile of an organization depends on their point of view.

Originality: The image of business environment, which is a discussion on issues involving, inter alia, sources of competitive advantage, professionalism of services, virtuality and telepresence, as well as behavioral and resource-based approaches to management. A proposition of testing profiles of small and medium companies considering the preferences of the decision-makers. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
108--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
 • Danielak, W. (2009). Identyfikacja obszarów i struktury usług outsourcingowych zlecanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 49, 400-407.
 • de Kerckhove, D. (2001). Powłoka kultury. Warszawa: Mikom.
 • Deavers, K. (2005) Outsourcing: A corporate competitiveness strategy, not a search for low wages. Journal of Labour Research, 18(4), s. 503-519.
 • Drucker, P. (1988). The Coming of the New Organization. Harvard Business Review, January-February, s. 3.
 • Dyer, J. i Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
 • Free Encyclopedia of Ecommerce (2011). hasło: Electronic Data Systems Corp. (EDS) - Early History, Growth As A Unit Of Gm, Reorganization After Spinoff By Gm. Pozyskany z: http://ecommerce.hostip.info/pages/385/Electronic-Data-Systems-Corp-EDS-EARLY-HISTORY.html (2.6.2011).
 • Gay, Ch.L. i Essinger, J. (2002). Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Gomółka, Z. (2008). Podejście do zarządzania informacją w małym i średnim przedsiębiorstwie. W: C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbiński (red.), Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi. Gdańsk: PWNT, s. 27-32.
 • Grant, R. (2002). Contemporary Strategic Analysis. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Hawanini, G., Subramanian, V. i Verdin, P. (2003). Is performance driven by industry - or firm-specific factors? A new look at the evidence. Strategic Management Journal, 24(1), 1-16.
 • Heim, M. (1993). The Metaphysics of Virtual Reality. New York: Oxford University Press.
 • Koź m i ńsk i, A.K. (2004). Zar ządzanie w war un kach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lem, S. (2000). Bomba megabitowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Lem, S. (1964). Summa technologiae. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 • Lévy, P. (1999). Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, Perseus.
 • Lévy, P. (2005). Drugi potop. W: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, s. 373-391.
 • Niemczyk, J. (2006). Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Obłój, K. (2001a). Modele biznesowe: Operator i Integrator. Przegląd Organizacji, 11, 6-9.
 • Obłój, K. (2001b). Model biznesowy: Dyrygent. Przegląd Organizacji, 12, 7-11.
 • Obłój, K. (1999). Strategia nowoczesnej firmy w wykorzystanie outsourcingu. Materiały na konferencję: Outsourcing funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną. Warszawa: Institute for International Research.
 • Obłój, K. (2001). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • Ormanidhi, O. i Stinga, O. (2008). Porter's Model of Generic Competitive Strategies. An Insightful and Convenient Approach to Firm's Analysis. Business Economics, 43(3), 55-64.
 • Pfeffer, J. i Galancik, G. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper&Row.
 • Porter, M. (1980). Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press.
 • Porter, M. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press.
 • Prucher, J. (2007). Brave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction. Oxford: Oxford University Press.
 • Rokita, J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • Rumelt, R. (1991). How Much Does Industry Matter. Strategic Management Journal, 12(3), 167-185.
 • Słownik wyrazów obcych (1971). Warszawa: PWN (hasło: wirtualny).
 • Steuer, J. (1992). Defining Virtual reality: Dimensions Determining Telepresence. Journal of Communication, 4(24), 73-93.
 • Teece, D., Pisano, G. i Shuen, A. (2000). Dynamic Capabilities and Strategic Management. W: G. Dosi, R. Nelson i S. Winter (red.), Nature and Dynamics of Organizational Capabilities. Oxford: Oxford University Press, cyt. za: J. Niemczyk (2006), Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Trocki, M. (2001). Outsourcing. Warszawa: PWE.
 • Wawrzyniak, A. (2007). Analiza rynku usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządowych, niepublikowana praca doktorska. Szczecin: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.