PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 53, nr 1148 | 29--39
Tytuł artykułu

Społeczne ograniczenia innowacyjnego działania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Barriers of Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie znaczenia relacji społecznych jako wewnętrznego stymulatora innowacji oraz wagi potrzeby zachowania proporcji w dbałości o obszar materialny i społeczny organizacji. Jego metodyka oparta została na wykorzystaniu teoretycznego konstruktu równowagi organizacyjnej jako środka pozwalającego wyeksponować wyżej wymienione aspekty podjętego problemu badawczego. W opisie zagadnienia znalazły się określenia oparte na semantycznej sprzeczności Zabieg ten pozwolił zaakcentować specyfikę uwarunkowań innowacji. Przedstawiony w artykule punkt widzenia prowadzi do wniosku, iż czynnikiem determinującym zdolność do tworzenia innowacji jest elastyczność, zachowana także w sferze relacji społecznych w organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to emphasize the importance of social relations as an internal stimulator of innovation, and the significance of the need to preserve the proportions in the care for physical and social areas of an organization. Its methodology is based on the use of the theoretical construct of organizational balance as a measure intended to highlight the above mentioned aspects of the research study. In the description of the problem there are terms based on a semantic contradiction. This procedure helped to stress the specificity of determinants of innovation. The point of view presented in the article leads to the conclusion that the determinant of the ability to innovate is flexibility, preserved also in the sphere of social relations within an organization. (original abstract)
Rocznik
Strony
29--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 • Bielski M.: Organizuje. Istota, Struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich. Warszawa 2008.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski K. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3951338 [dostęp 06.03.2013].
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Dixon D.F.: Schumepter - Fifty years later. Journal of Macromarketing, Vol. 20, No. 1, June 2000.
 • Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D.: Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Występująca w zdaniu multiplikacja jest celowym zabiegiem gramatycznym podkreślającym współzależność obszarów zastosowania instrumentów.
 • http://sjp.pwn.pl/szukaj/elastyczny [dostęp 06.03.2013]
 • Zakrzewski M.: Postawy Pracownicze 2008, Jak Polacy oceniają stan czynników zaangażowania pracowniczego? K-edge Human Development Index, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, s. 4.
 • Gajdzik B.: Pracownik wiedzy inicjatorem zmian w przedsiębiorstwie. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p082.pdf [dostęp 02.20.2013]
 • Burzyński W.: Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych, http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Burzynski.pdf [dostęp 01.02.2013]
 • Maslow A.: Motywacja a osobowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Sikorski C.: Stereotypy samobójcze. Kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i w organizacji. Difin, Warszawa 2012.
 • Mroczko F.: Kreowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (red.): Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Cannon M.D., Edmondson A.C.: Failing to Learn and Learning to Fail (Intelligently): How Great Organizations Put Failure to Work to Innovate and Improve. Long Range Planning, Vol. 38, 2005.
 • Kaczmarek B., Sikorski C.: Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne. ABSOLWENT, Łódź 1995.
 • Zalewska M.: Komunikowanie się jako podstawa relacji społecznych [w:] Błaszczyk W. (red.): Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachmenis /116/Program_Innowacyjna_Gospodarka_zatwierdzony_przez_KE_22122011.pdf [dostęp 15.01.2013]
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020". Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 • Skills for Innovation and Research. OECD Publishing, 2011.
 • Łukasik P.: Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Mikuła B. (red.): Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.