PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 275 Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości : studia polsko francuskie | 189--220
Tytuł artykułu

Terytorializacja korporacji transnarodowych w gospodarce globalnej - przegląd dorobku teoretycznego i badawczego

Warianty tytułu
Territorialization of Transnational Corporation's in the Global Economy - a Review of Theoretical and Research Achievements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ponieważ strategie korporacji transnarodowych determinują ich stosunek do regionu oraz istnieje możliwość identyfikacji tych strategii, należy podjąć wyzwanie prowadzenia bardziej selektywnej polityki pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Zarówno władze krajowe, jak i regionalne powinny poszukiwać i tworzyć dogodne warunki do inwestowania dla tych podmiotów gospodarczych, których działanie (poprzez otwartość na współpracę z lokalnymi firmami, szkołami, instytucjami naukowymi, wzmacnianie kompetencji lokalnych pracowników, skłonność do otwierania centrów badawczych w nowych miejscach lokalizacji itp.) przyczyni się do budowania lokalnego środowiska przedsiębiorczości, a tym samym wzmocni powstawanie specyficznych zasobów regionu. Innymi słowy, preferencje lokalizacyjne powinny osiągać te podmioty, których strategie rozwoju nie ograniczają się jedynie do wykorzystania podstawowych zasobów jednostki terytorialnej (taniej siły roboczej, zasobów naturalnych, korzystnego położenia geograficznego), ale przyczyniają się do rozwoju regionalnych systemów innowacji i wzmacniają konkurencyjność gospodarki regionalnej. (fragment tekstu)
EN
Considerations on the role of regions as places of transnational corporation's (TNCs) location appear in economics literature since 50. of 20th century. However, most of them concentrate on two aspect of this issue only. First one consists of the attempt to adapt macroeconomic dimensions or this problem on the regional level, while the other concentrates on the bottom-up perspective, interpreting regions as an important source of competitive advantage. On the field of regional economics, most of works are developed in the second of these aspects, but one of its weaknesses is sill the theoretical context insufficiently recognized. Therefore, in regional science one can observe an increase of references to the institutional economics, whose main task is to analyze the economic dimension of the importance of institutions in economic development. The aim of this paper is to highlight the issues of TNCs' territorialisation, treated as potentially the highest stage of the process of building the linkages between corporation and its place of location, mainly by placing it in the broader theoretical context. What makes this context, it is the institutional economics on one, and the works on so called proximity paradigm in economics, on the other hand. Moreover, this paper contains also a review of chosen research devoted to the problem of territorialisation, as a tool of depicting the diversity of its methodological aspects. The culmination of the considerations is a presentation of main barriers of the process of territorialisation as well as recommendations for local and regional development policy dedicated to foreign direct investors. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Amable B., The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Amin A., An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development, "International Journal of Urban and Regional Research" 1999, Vol. 23, No. 2, s. 365-378.
 • Amin A., Thrift N. (eds.), Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, Oxford University Press, Oxford 1994.
 • Arthur W. B., Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, Michigan University Press, Michigan 1994.
 • Asheim B., 'Learning Regions' in a Globalised World Economy: Towards a New Competitive Advantage of Industrial Districts?, [w:] S. Conti, M. Taylor (eds.), Interdependent and Uneven Development: Global-Local Perspectives, Avebury, Londyn 1997.
 • Barney J. B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 12, No. l, s. 99-120.
 • Becallini G., Rullani E., Sistema locale e mercato globale, "Economia e Política Industríale" 1993, Vol. 80, s. 25-40.
 • Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, Paryż 1996.
 • Boschma R. A., Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective, "Regional Studies" 2004, Vol. 38, No. 9, s. 993-1006.
 • Boschma R. A., Proximity and Innovation: A Critical Assessment, "Regional Studies" 2005, Vol. 39, No. 1, s. 61-74.
 • Bourdieu P., Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Routledge and Kegan Paul, Londyn 1984.
 • Chavance B., L'économie institutionelle, Editions La Découverte, Paris 2007.
 • Coase R., The nature of the firm, "Economica" 1937, Vol. 16, No. 4.
 • Cooke Ph., Morgan K., The Associational Economy: Firms, Regions, and Innovation, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Cumbers A., MacKinnon D., McMaster R., Institutions, Power and Space. Assessing the Limits to Institutionalism in Economic Geography, "European Urban and Regional Studies" 2003, Vol. 10, s. 325-342.
 • Denzin N. K, The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Aldine Transaction, Chicago 2009.
 • DiMaggio P. J., Cultural aspects of Economic Organization, [w:] F. R. Robertson, A. F. Robertson (eds.), Beyond the Marketplace, Aldine de Gruyter, New York 1990.
 • DiMaggio P. J. Culture and Economy, [w:] N. J. Smelser, R. Swedberg (eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton 1994. s. 27-57.
 • Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków 2001.
 • Domański B. (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Agencja Rozwoju Przemysłu, Kraków 2005.
 • Doremus P, Keller W., Pauly W., Reich S., The Myth of the Global Corporation, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Dunning J. H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Reading (MA) 1993.
 • Dupuy C, Gilly J. P., Les strategies territoriales des grands groupes industriéis, [w:] A. Rallet, A. Torre (red.), Economie industrielle et économie spatiale, Economica. Paris 1995.
 • Edquist C, Johnson B., Institutions and Organizations in Systems of Innovation. [w:] C. Edquist (ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, Pinter/Cassell Academic, Londyn-Waszyngton 1997.
 • Edwards M. E., Regional and Urban Economics and Economic Development. Theory and Methods, Auerbach Publications, Taylor and Francis Group, New York 2007.
 • Ettlinger N., Local trajectories in the Global Economy, "Progress in Human Geography" 1999. Vol. 23, No. 3, s. 335-357.
 • Fukuyama F., Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Hamish Hamilton, London 1995.
 • Gąsior-Niemiec A., Nowy regionalizm w Europie - zarys problematyki, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, 1.1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 352-370.
 • Gąsior-Niemiec A., Regional Development: The Role of Regional Governance, Social Capital and Cultural Endowment, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber (red.), The Future of European Regions, Polish Ministry of Regional Development, Warszawa 2007, s. 140-151.
 • Ghemawat P., Distance Still Matters: the Hard Realities of Global Expansion, "Harvard Business Review" 2001, Vol. 79, No. 8, s. 137-147.
 • Granovetter M., Economic Action and Social Structure. The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology" 1985, Vol. 91, No. 1, s. 481-510.
 • Gren J., Regionalism and West Sweden: Change in the Regionalism Paradigm, "Regional and Federal Studies" 2002, Vol. 12, No. 3, s. 79-101.
 • Grzegorczyk W., Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Stardruk. Warszawa 2006.
 • Hardy J., Cathedrals in the Desert? Transnationals, Corporate Strategy and Locality in Wroclaw, "Regional Studies" 1998, Vol. 32, No. 7, s. 639-652.
 • Healey P., Institutionalist Analysis, Communicative Planning and Shaping Places, "Journal of Planning Education and Research" 1999, No. 19.
 • Hodgson G. M., Economics and Evolution: Bringing Life Back Into Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.
 • Hodgson G. M., Economics and Institutions, Polity Press, Cambridge 1988.
 • Jakobsen S.-E, Onsager K, Head Office Location: Agglomeration, Clusters or Flow Nodes?, "Urban Studies" 2005, Vol. 42, No. 9, s. 1517-1535.
 • Jakobsen S.-E., Rusten G., The Autonomy of Foreign Subsidiaries. An Analysis if Headquarter Subsidiary Relations, "Norwegian Journal of Geography" 2003, Vol. 57, (Oslo), s. 20-30.
 • Jarczewski W., Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Jones B. D., Bounded Rationality, "Annual Review of Political Science" 1997, Vol. 2, s. 297-321.
 • Kacprzyk A., Wkład psychologii w neoinstytucjonalną modyfikację zasady racjonalności, [w:] S.Rudolf (red.), Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 115-127.
 • Klimczak B., Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 11-25.
 • Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T.,Dziemianowicz G., Globalizacja polskich metropolia, Euroreg, Warszawa 2000.
 • Kuzel M., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Lackowska M., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Leibenstein H, Beyond Economic Man, Harvard University Press, Cambridge 1976.
 • Liang G., New Competition: Foreign Direct Investment and Industrial Development in China, ERIM Ph.D. Series, "Research in Management", Vol. 47, RSM, Erasmus University, Rotterdam 2004.
 • List of Major Foreign Investors in Poland-December 2004, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2005.
 • Markusen A., Sticky Places In Slippery Space: A Typology of Industrial Districts, "Economic Geography" 1996, Vol. 72, No. 3, s. 293-313.
 • Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, Londyn 1920.
 • Maskell P., Towards a Knowledge-Based Theory of the Geographical Cluster, "Industrial and Corporate Change" 2001, Vol. 10, No. 4, s. 921-943.
 • Maskell P., Eskelinen H., Hannibalsson I., Malmberg A., Vatne E., Competitiveness, Localised Learning and Regional Development, Routledge, London 1998.
 • Moulaert E, Institutional Economics and Planning Theory: A Partnership Between Ostriches?, "Planning Theory" 2005, Vol. 21, No. 4, s. 21-32.
 • Moulaert F., Lambooy J., The Economic Organisation of Cities: An Institutional Perspective, "International Journal of Urban and Regional Research" 1966, Vol. 20, No. 2, s. 217-237.
 • Nelson R. R., Winter S. G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press, Cambridge 1982.
 • Nooteboom B., Innovation, Learning and Industrial Organization, "Cambridge Journal of Economics" 1999, Vol. 23, No. 2, s. 127-150.
 • North D. C, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Nowakowska A., Sokołowicz M. E., Terytorializacja dużych przedsiębiorstw w regionie łódzkim - rekomendacje dla polityki regionalnej, [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 2006, s. 207-211.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - innowacje - korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011.
 • Oinas P., Activity-Specificity in Organizational Learning: Implications for Analysing the Role of Proximity, "GeoJournal" 1990, Vol. 49, s. 363-372.
 • Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Academy of Economics Publishing, Katowice 1998.
 • Pavlinek B., Domański B., Guzik R., Industrial Upgrading through Foreign direct Investment in Central European Automotive Manufacturing, "European Urban and Regional Studies" 2009, Vol. 16, No. 1, s. 43-63.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Polany i K., L'économie comme procesus institutionnalisé, [w:] K. Polanyi, C. Arensberg, K. Pearson (réd.), Les Systèmes économiques dans l'histoire et la théorie, Larousse. Paris 1957.
 • Polanyi K., The Economy as Instituted Process, [w:] K. Polanyi, C. M. Arensberg, H. W. Pearson (eds.), Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory, Free Press, New York 1957.
 • Polanyi K., The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Time, Rinehart, New York 1944.
 • Putnam R., Bowling Alone, Simon and Schuster, New York 2001.
 • Rallet A., Torre A., Paradigme de millieu innovateur dans l'économie spatiale contemporaine, "Revue d'Economie Régionale et Urbaine" 1999, no 3.
 • Rallet A., Torre A., Proximity and Localization, "Regional Studies" 2005, Vol. 39, No. 1, s. 47-59.
 • Rifkin J., Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Rudolf S. (red.), Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005.
 • Rugman A. M., Verbeke A., Subsidiary-specific advantages in multinational enterprises, "Strategie Management Journal" 2001, No. 22, s. 237-259.
 • Schienstock G., Path Dependency and Path Creation in Finland, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber (eds.), The Future of European Regions, Polish Ministry of Regional Development, Warsaw 2007, s. 169-185.
 • Scott A. J., Storper M., The Wealth of Regions, "Futures" 1995, Vol. 27, s. 505-526.
 • Simon H. A., A behavioral model of rational choice, "Quarterly Journal of Economics" 1955, No. 6, s. 99-118.
 • Sokołowicz M. E., Region in Strategies of Transnational Companies. The Phenomenon ofTer-ritorialisation of Enterprises, Paper for 2nd Central European Conference in Regional Science, Novy Smokoviec, Slovakia 2007, s. 971-982.
 • Sokołowie z M. E., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), "Prace Doktorskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Sokołowicz M. E., Strategie lokalne wobec korporacji transnarodowych jako czynnik integracji lub dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 109-124.
 • Storper M., The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, Guilford Press, London 1997.
 • Swedberg R., Current Sociology, Sage, Londyn 1987.
 • Swedberg R., Major Traditions of Economic Sociology, "Annual Review of Sociology" 1991, Vol. 17, s. 251-276.
 • Taggart J. H., Hood N., Determinants of Autonomy in Multinational Corporation Subsidiaries, "European Management Journal" 1999, Vol. 17, s. 226-236.
 • Technology and the Economy. The Key Relationships, OECD, Paryż 1992.
 • Webster C. J., Lai L. W. C, Property Rights, Planning and Markets. Managing Spontaneous Cities, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2003.
 • Williamson O., Market and hierarchies. Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
 • World Investment Reports, UNCTAD [United Nations Conference on Trade and Development], New York, 2001-2011.
 • World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, United Nations, UNCTAD, New York-Geneva 2005.
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Zukin S., DiMaggio P. J., Structures of Capital: The Social Organization of the Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.