PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/1 | 729--743
Tytuł artykułu

Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rynku pracy w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the EU Structural Funds on the Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W celu usuwania regionalnych nierówności gospodarczych Unia Europejska realizuje politykę spójności. Do jej najważniejszych instrumentów należą fundusze strukturalne. Głównym celem artykułu jest ocena znaczenia funduszy strukturalnych dla sytuacji społeczno-gospodarczej polskich regionów, w szczególności dla rynku pracy. Ocena polityki spójności z punktu widzenia doświadczeń poszczególnych państw członkowskich i Unii Europejskiej nie jest jednoznaczna. Kontrowersje budzą zwłaszcza nieudane próby osiągnięcia głównego celu, tzn. spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Nie oznacza to jednak negacji wyników licznych badań, które potwierdzają pozytywny wpływ polityki spójności na wzrost gospodarczy. Te i inne metody badawcze potwierdzają bowiem, że fundusze strukturalne przyczyniają się do wzrostu PKB na mieszkańca oraz do ograniczenia bezrobocia. Metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu. Podstawą prowadzonych badań były: dane statystyczne, dokumenty programowe, raporty i analizy, prawo oraz źródła wtórne prezentowane w różnych opracowaniach. Ze względu na obszerność problematyki uwaga została skoncentrowana przede wszystkim na ocenie efektów wykorzystania funduszy strukturalnych na rynku pracy w Polsce. W artykule odwołano się również do wyników badań własnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In order to remove regional economic disparities, the EU pursues a cohesion policy. Such policy is justified economically and socially. It is however conditioned by the acceptance of an active role of the European Union and the Member States in the economy. The pace of economic growth in Poland in the recent years - bigger than the average in the EU - has contributed to the making up for the part of a developing distance towards the rest of the Member States. The cohesion policy has influenced this process. The main aim of the article is to evaluate of the role of the EU structural funds in the stimulation of the social-economic development of Poland, in particular its impact on the labour market. The evaluation of the cohesion policy from the point of view of experiences of individual Member States and the European Union is not explicit. What is especially controversial here, are unsuccessful attempts to reach the main goal which is the social, economic and territorial cohesion. It does not mean the negation of the outcomes of numerous researches which indicate a positive influence of the cohesion policy on the economic growth. Those and other research methods confirm however that structural funds contribute to an increase of GDP per capita as well as to a reduction of unemployment. The research method is an analysis of the literature related to the subject. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
729--743
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Dorożyński T., Urbaniak W., 2012, Rola funduszy strukturalnych UE w promocji zatrudnienia w świetle doświadczeń powiatowych urzędów pracy w województwie łódzkim, Recenzowany raport częściowy w ramach projektu "Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego", Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Efekty polityki spójności UE w Polsce, 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
 • Gawlikowska-Hueckel K., 2003, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Marszałek A. (red.), 2004, Integracja europejska, PWE, Warszawa.
 • Molle W., 2000, Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
 • Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL, badanie wykonane przez GHK Polska Sp. z o.o. w 2011 r. na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl.
 • Pelkmans J., 1997, European Integration, Methods and Economic Analysis, Longman.
 • Pietrzyk I., 2002, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.
 • Raport. Polska 2011. Gospodarka. Społeczeństwo. Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 31.07.2006, L 210/12.
 • Rozwój Regionalny w Polsce, Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, www.mrr.gov.pl.
 • Swierkocki J. (red.), 2010, Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi w warunkach jednolitego rynku europejskiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Swierkocki J. (red.), 2012, Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity), Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001.
 • Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
 • Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań ekonometrycznych, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
 • Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
 • Wszystkie dokumenty ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - dostęp styczeń- kwiecień 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.