PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 47--61
Tytuł artykułu

Konsumpcja i ceny żywności pod presją spowolnienia gospodarczego

Warianty tytułu
Food Consumption and Prices under the Pressure of Economic Slowdown
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej, kryzys zadłużeniowy i recesja w strefie euro doprowadziły do spowolnienia polskiej gospodarki. Znalazło to odzwierciedlenie w osłabieniu tempa wzrostu PKB, nasileniu się negatywnych zjawisk na rynku pracy, pogorszeniu sytuacji dochodowej ludności, wyhamowaniu popytu konsumpcyjnego i spadku popytu na żywność. Potwierdzeniem niekorzystnych tendencji w rozwoju popytu na żywność są dane makroekonomiczne GUS o spożyciu w sektorze gospodarstw domowych, statystyki sprzedaży żywności i wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Pod wpływem nasilającej się bariery popytu spadły ceny detaliczne artykułów żywnościowych oraz ceny surowców rolniczych w ostatnich miesiącach 2012 roku Utrzymująca się spadkowa tendencja popytu na żywność będzie głównym czynnikiem hamującym tempo wzrostu cen artykułów żywnościowych w 2013 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The unfavourable determinants in the global economy, the debt crisis and recession in the Eurozone have led to slowdown of the Polish economy. This is reflected in weakening of the GDP growth rate, increase of negative phenomena in the labour market, aggravation of the population's income situation, slowdown in consumer demand and decline of demand for food. The unfavourable trends in development of demand for food are confirmed by the CSO's macroeconomic data on consumption in the sector of households, the statistics of sales of food and results of surveys of households' budgets. Under the influence of growing demand barrier, there have dropped retail prices for food articles as well as prices for agricultural commodities in the last months of 2012. The continuing downward trend in demand for food will be the main factor limiting the rate of growth of prices for foods in 2013. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--61
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
  • Ceny i zakupy (2012), Komunikat z badań BS/161/2012CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl [dostęp: kwiecień 2013].
  • Popyt na żywność. Stan i perspektywy (2013), seria: Analizy Rynkowe, nr 14, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012), GUS, Warszawa.
  • Rynek mięsa. Stan i perspektywy (2012), seria: Analizy Rynkowe, nr 43, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  • Strategia oszczędzania na artykułach codziennego użytku, ARC Rynek i Opinia, http:// http://www.arc.com [dostęp: kwiecień 2013].
  • Świetlik K. (2012), Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce w ostatnich latach, "Konsump¬cja i Rozwój", nr 1.
  • "World Economic Outlook" (2012), IMF, Washington.
  • "World Economic Outlook Update" (2013), IMF, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.