PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 62--81
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa

Warianty tytułu
Diversity of Attractiveness of the Poland's Main Fair Centres - a Multidimensional Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z głównych funkcji targów (oprócz funkcji promocyjno-edukacyjnej oraz handlowej) jest funkcja miastotwórcza (regionotwórcza). To, w jakim stopniu instytucje te wpływają na rozwój miast i regionów decyduje ich atrakcyjność. Atrakcyjność ta, podobnie jak np. atrakcyjność turystyczna, handlowa, inwestycyjna, jest kategorią wieloaspektową i w związku z tym powinna mierzona być z wykorzystaniem metod i technik wielowymiarowych. Celem niniejszych rozważań jest próba udzielenia odpowiedzi na główne pytanie pojawiające się w dyskusjach środowiska targowego w Polsce, a dotyczące aktualnej hierarchii krajowych centrów targowych, a także związanych z tym podobieństw lub różnic oraz grupowania całego zbioru na mniejsze podzbiory względnie podobnych ośrodków. W odpowiedzi na powyższe pytanie wykorzystano metody z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). Otrzymane wyniki analiz pozwoliły na identyfikację sieci ośrodków targowych w Polsce, jej strukturę oraz dywersyfikację na homogeniczne grupy. Wyniki te mają znaczące wartości pragmatyczne przede wszystkim dla podmiotowej strony układy rynkowe targów, tak po stronie podażowej, jak i popytowej, szczególnie w procedurach wyboru ośrodków oraz imprez targowych. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main functions of fair (apart from the promotional and educational and trade function) is the town-creation (region-creation) function. To what degree these institutions influence development of towns and regions is decided by their attractiveness. That attractiveness, as, for example, tourist attractiveness, trade attractiveness, investment attractiveness, is a multi-aspect category and, therefore, should be measured with the use of multidimensional methods and techniques. An objective of the article is an attempt to answer the main question appearing in discussions of the fair circles in Poland and concerning the current hierarchy of national fair centres as well as related to this similarities or differences and grouping of the entire set into smaller subsets of relatively similar centres. In answer to the above-specified question, there were used methods in the area of multidimensional comparative analysis (MCA). The obtained results of analyses allowed for identification of a network of the fair centres in Poland, its structure and diversification into homogenous groups. Those results have significant pragmatic values, first of all, for the subjective side of the fair market systems both on the supply and demand side, particularly in the procedures of selection of fair centres and events. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
62--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bazarnik J., Grabiński T., K.P.Wojdacki (1992), Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struk¬tury konsumpcji, (w:) Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grabiński T. (1992), Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych, (w:) Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Pol¬ski wg województw, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: Monografie, nr 162, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Stabryła A. (2011), Metody oceny agregatowej w podejmowaniu decyzji projektowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(17).
 • Szromnik A. (2000), Targi w gospodarce rynkowej-współczesne problemy zarządzania i rozwoju, (w:) Borkowski T. (red.), W kręgu zarządzania. Spojrzenie interdyscyplinarne, KA UJ, Kraków.
 • Szromnik A. (2011), Targi w rozwoju miast i regionów, (w:) Mruk H. (red.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań.
 • Targi w Polsce w 2011 roku (2012), P1PT, Warszawa.
 • Wojdacki K.P. (2011), Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski, "Samorząd Terytorialny", nr 3 (243).
 • Wojdacki K.P. (2012), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania handlu detalicznego w Polsce, Handel Wewnętrzny w Polsce 2008-2012, Raporty, IBRKK, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.