PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 82--94
Tytuł artykułu

Strategie finansowania przedsiębiorstw handlowych w warunkach spowolnienia gospodarczego

Warianty tytułu
Strategies of Financing Trade Enterprises under the Conditions of Economic Slowdown
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano uwagę na analizie zmian strategii finansowania przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w Polsce w latach 2008-2011. Głównym celem było zbadanie, czy spowolnienie gospodarcze, któremu podlegała polska gospodarka w badanym okresie wywołała określone skutki w strategiach finansowania przedsiębiorstw handlowych. Artykuł ma charakter badawczy, wykorzystano w nim metody analizy oceny danych finansowych dostępnych w opracowaniach GUS. W warstwie teoretycznej artykułu wskazano na wybrane, ale i możliwe do zastosowania w praktyce gospodarczej strategie finansowania przedsiębiorstw. W warstwie empirycznej artykułu uzyskane wyniki analiz danych finansowych poddano konfrontacji z założeniami teoretycznymi. Na bazie tych ocen można sformułować wniosek, iż działalność przedsiębiorstw handlowych w Polsce opiera się na wykorzystaniu ofensywnych strategii finansowych. Pozwalają one z jednej strony osiągać korzyści w postaci wysokiej stopy zwrotu na zaangażowanych kapitałach przez właścicieli, optymalizować średnioważony koszt zainwestowanych kapitałów, z drugiej zaś mogą przyczyniać się do powstawania problemów z utrzymaniem właściwego poziomu wypłacalności oraz barier w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania na rozwój przedsiębiorstwa. Wymagają też odpowiednich umiejętności zarządczych w sferze sterowania przepływami środków pieniężnych, co w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych nie jest tak oczywiste. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the focus is made on an analysis of changes in the strategies of financing trade enterprises operating in Poland in 2008-2011. The main purpose was to assess whether the economic slowdown, experienced by the Polish economy in the period surveyed, has caused definite results in the strategies of financing trade enterprises. The article is of the research nature; there are used in it the methods of assessment of the financial data available in the CSO studies. In the article's theoretical plane, there are indicated the selected but also applicable in the business practice strategies of enterprise financing. In the empirical plane of the article, the achieved results of analyses of the financial data were confronted with the theoretical assumptions. Based on these evaluations, one may formulate the conclusion that trade enterprises' activities in Poland are based on the use of offensive financial strategies. They allow, on the one hand, gaining benefits in the form of high rate of return on the capital employed by owners, optimising the average weighted cost of capital invested, while, on the other hand, they may cause emergence of problems with retention of a relevant level of solvency and berries in the area of acquisition of additional sources of financing for enterprise development. They also require adequate managerial abilities in the sphere of steering flows of funds what in the practice of trade enterprises' functioning is not so obvious. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
82--94
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
  • Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
  • Janosz K., Janosz W., Wiśniewska W. (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
  • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2008 r. (2009), GUS, Warszawa.
  • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2009 r. (2010), GUS, Warszawa.
  • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
  • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.