PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 276 Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy | 67--77
Tytuł artykułu

Zarządzanie "pracownikami wiedzy" wobec deficytu zaufania społecznego w Polsce

Warianty tytułu
Managing "Knowledge Workers" in Conditions of Social Trust Deficit in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma na celu wskazanie znaczenia zaufania, jako istotnego składnika kapitału społecznego dla funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Wyjaśniono źródła deficytu zaufania społecznego w Polsce. Podjęto również próbę sformułowanie podstawowych wskazań odnośnie do oczekiwanego sposobu postępowania kadr zarządzających przedsiębiorstw, który miałby przyczynić się do wzmacniania zaufania w organizacji dla wykorzystania potencjału tkwiącego w pracownikach (wiedzy). Opracowanie jest wynikiem studiów literaturowych. (fragment tekstu)
EN
Characteristics of the today's economies have been subject to change. Growing importance of knowledge is shaping business world and new formation brought about by post-industrial development have emerged, which is "knowledge workers" society. Therefore, to manage companies effectively, this situation requires a combination of new leadership expertise, comprising: building an atmosphere of trust amongst employees and management and support in self-development and gaining independence processes through motivation and elimination of control systems based on power hierarchy. Unfortunately, there is an insufficient management understanding for these operations. Moreover, despite great value of trust for team effectiveness the evidence suggests that Polish managers not have a realization of the deficiency of trust inherent in Polish mentality due to cultural and historical conditioning of social capital in Poland. The remedy for this situation should come from excelling managerial competences and application of the methods, which can lift the level of social trust both: in organization in general and between managers and employees. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bangemann M. et al. 2012, Europe And The Global Information Society. Bangemann report recommendations to the European Council, http://www.epractice.eu/files/media/media_ 694.pdf (dostęp 10.12.2012)
 • Bell D. 1976, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, Harmond-sworth, Penguin, [za:] P. Sienkiewicz, Teoria rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] L.H. Haber red. 2002, Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywiłizacyjno-kulturowe, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Castells M. 2007, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Czerska M. 1996, Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Dobrowolski Z. 2012, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, [w:] B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, zasoby Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej UW (dostęp 12.11.2012).
 • D'Aveni R. 1994, Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, New York.
 • Fazlagić 2005, Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą, "Problemy Jakości", nr 3.
 • Fedyszak-Radziejowska B. 2007, Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Wyd. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Fukuyama, F. 1995, Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 • Gableta M. 2003, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Giza J. 2008, Historia społeczeństwa informacyjnego, http://www.spoleczenstwoinformacyjne.pl, artykuły/144,180,historia-spoleczenstwa-informacyjnego (dostęp 08.12.2012).
 • Grudzewski W., Hejduk L, Sankowska A., Wańtuchowicz M. 2007, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Hofstede G. 2000, Kultura i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G. 1980, Culture consequences: international differences in work-related values, Sage Publications, London.
 • Judson A.S. 1999, Changing behavior in organizations. Minimizing resistance to change, [w:] B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Oskar, Warszawa
 • Makowski K. 1997 red., Zarządzanie zmianami w zasobach pracy przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 • Mikuła B. 2012, Nowy wymiar zachowań organizacyjnych, [w:] B. Mikuła (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Fundacja UE w Krakowie, Kraków.
 • Naisbitt J. 1982, Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. Warner Books, New York.
 • Nogalski B., Surawski B. 2008, Pracownicy wiedzy. Problemy i dylematy badania pracy opartej na wiedzy, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 • Nowak J.S. 2005, Społeczeństwo Informacyjne - geneza i definicje, [w:] J.S. Nowak, G. Bliźniak (red.), Społeczeństwo informacyjne , PTI - Oddział Górnośląski, Katowice.
 • Popczyk W. 2012, Zaufanie jako zasób strategiczny firm rodzinnych, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/2.
 • Putnam R. 1995, Demokracja w działaniu, Znak, Społeczny Instytut Wydawniczy Sp. z o.o., Kraków.
 • Prokopowicz P. 2008, Ludzie lubią pracować, http://ludzielubiapracowac.blogspot.com/2008/03/ zaufanie-w-zyciu-i-w-organizacji.html (dostęp 15.01.2012).
 • Rummler G.A., Brache A.P. 2000, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać" białymi plamami" w strukturze organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Skrzypek E. 2011, Kapitał intelektualny w społeczeństwie informacyjnym, [w:] C. Hales, B. Mikuła (red., Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www. cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/55ABF64D5AC68EE3C1256E84002A3FAD?Open (dostęp 10.12. 2012).
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzień 2008, www.msw.gov.pl/portal/SZS/495/6271, www.msw.gov.pl/portal/SZS/497/8737 (dostęp 10.12. 2012).
 • Sztompka P. 2007, Zaufanie, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 • Węziak D., Białowolski P., Miejsce Polski w intelektualnym wyścigu w Europie, "Rzeczpospolita", 07.04.2009.
 • Zarycki T. 2008, Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, "Pomorski Przegląd Gospodarczy", nr 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.