PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 | nr 96 | 71--86
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intellectual Capital - a Key Property of Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewaga konkurencyjna podmiotów działających na współczesnym rynku jest kształtowana przez wiele czynników, przy czym coraz większego znaczenia nabierają czynniki oparte na szeroko rozumianym kapitale intelektualnym. Mimo tego, że koncepcja kapitału intelektualnego jest coraz bardziej znana, a aktywa intelektualne coraz bardziej cenione przez praktyków zarządzania, tylko w nielicznych podmiotach znajduje to przełożenie na konkretne działania ukierunkowane na efektywne zarządzanie tym kapitałem. W artykule omówiono znaczenie kapitału opartego na wiedzy jako źródła konkurencyjności współczesnych organizacji, przedstawiono specyfikę i ograniczenia procesu zarządzania tym kapitałem, a także wyniki badań empirycznych dotyczących znaczenia elementów tworzących kapitał intelektualny w świadomości praktyków zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
Competitive advantage entities operating on the market today is shaped by many factors, but are becoming increasingly important factors based on the wider intellectual capital. Despite the fact that the concept of intellectual capital is increasingly recognized, and intellectual assets increasingly prized by practitioners of management, only a few entities are translated into concrete actions for the effective management of the capital. The article discusses the importance of knowledge capital as a source of competitiveness of today's organizations, shows the specificity and reduce the asset management process and the results of empirical studies on the importance of building blocks in the consciousness of intellectual capital management practitioners. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Becker E.B., Huselid M.A., Urlich D., Karta wyników Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bombiak E., Kapitał relacyjny w nowoczesnych organizacjach - istota i pomiar, [w:] M. Cisek, M. Wakuła (red.), Odpowiedzialne zarządzanie - wybrane aspekty, Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Brett B., Creating Intelligent Organization, "The Journal for Quality & Participation", 2002.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 • Fronczyńska M., Organizacja wiedzy - jaka czeka nas przyszłość zarządzania kapitałem ludzkim?, http://www.strategie.info.pl/tekst/4365,12.11.2012.
 • Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do UE, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdansk 2002.
 • Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicinska M, Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Malara Z, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace Wydziału Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2009.
 • Mikuła B. i in., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 • Pietruszka-Ortyl A., Wybrane aspekty zarządzania kapitałem intelektualnym, "Problemy Jakości" nr 7, 2003.
 • Pietruszka-Ortyl A., Wyzwania wartościowania kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) E. Skrzypek, tom I, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2004.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 • Skrzypek E., Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, (red.) E. Skrzypek, Tom I, wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym małym przedsiębiorstwem, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Sopińska A., Przewaga konkurencyjna, [w:] Wachowiak P. (red), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Sosnowska A., Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom 135, SGH, Warszawa 2003.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • www.e-mentor.pl.
 • www.parp.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.