PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 | nr 96 | 99--117
Tytuł artykułu

Przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Reasons for Differences in the Levels of Economic Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego między regionami Polski i wyznaczenia wielkości opóźnienia w rozwoju między tak zwaną Polską "A" i Polską "B". Przyjęto założenie, że poziom rozwoju gospodarczego jest uwarunkowany przez liczbę ludności zamieszkującej dany region. Ten czynnik ma wpływ na wzrost społecznej wydajności pracy, wzrost akumulacji i szybsze tempo bogacenia się takiego regionu. Jednak wzrost gęstości zaludnienia mógł mieć miejsce tylko w warunkach dostępu ludzi do odpowiedniej ilości pożywienia. Przyjęto hipotezę, że więcej żywności z jednostki powierzchni produkowano w regionach, gdzie gleby zawierały wyższe ilości metali ciężkich. Jest to możliwe dzięki wystąpieniu efektu hormetycznego, który jest nadrzędny w stosunku do innych czynników plonotwórczych. Plony roślin uprawnych na takich glebach są istotnie wyższe niż na glebach o niższej zawartości tych metali. Na podstawie badań empirycznych określono, że od czasów rewolucji przemysłowej, region wschodni naszego kraju - tak zwana Polska "B", mógł opóźnić się w rozwoju gospodarczym w stosunku do regionu zachodniego - Polski "A", o około 40 lat. (abstrakt oryginalny)
EN
The article explains the reasons for differences between the economic development of Polish regions and the delay in development between Polish "A" and the Polish "B" regions. It is assumed that the level of economic development is determined by the number of people living in the region. This factor has an impact on the growth of labour productivity, and accelerates the accumulation of wealth in this region. However, the increase in population density can only take place under conditions of people access to adequate amounts of food. It is hypothesized that more food per unit area was produced in regions where the soil contained higher amounts of heavy metals. This is possible because the occurrence of a hormetic effect that is superior to other yielding factors. Crop yields on these soils are significantly higher than those in soils with lower levels of these metals. Based on empirical research it is determined that since the industrial revolution, the eastern region of our country, called Poland "B" could be delayed in the economic development of the region in relation to the West - Polish "A", for about 40 years. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Balentine W. (1893), Investigations of the foraging power of some agricultural plants for phosphoric acid. Soil Sci. V. 6, p. 351-364.
 • Bennet, R.J., Breen, C.M., and Fey, M.V. (1987), The effects of aluminum on root cap function and root development in Zea mays L. Environ. Exper. Botany, 27: 91-104.
 • Calabrese E.J., Baldwin L.A. (1997), The Dose determines the Stimulation (and Poison):Development of a Chemical Hormesis Database. Int. J. of Toxic. 16: 545-559
 • Calabrese E.J. and Baldwin L.A. 2001. Special Issue: Scientific Foundations of Hormesis. Critical Reviews in Toxicology 31: 347-695.
 • Calabrese E.J., Blain R.B. (2009), Hormesis and plantbiology. Environmental Pollution 157(2009)42-48.
 • Crafts, A.S., Rosenfels, R.S. (1939), Toxicity studies with arsenic in 80 California soils. Hilgardia, 12: 177-200.
 • Górski M., Klarner S. (1930), Porównanie nawozów azotowych pod machorkę. Rocz. Nauk Rol. i Leśnych. XXIV, t. 2, s. 200-205.
 • Henner G. (1930), Die feldbaumtechnischen Anschauungen des Altertum im Lichte der neuzeitlichen Ackerbaumissenschaft. Dtsch. Rundschau t. III, z. 1
 • Jagielski A. (1958), Produkcja, podaż i ceny produktów rolnych na Śląsku w okresie międzywojennym. [w:] Studia i materiały z dziejów Śląska. Tom II. Pod red. K. Popiołka. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław s. 260.
 • Jaworowski Z. (1995), Stimulating effects of ionizing radiation: New issue for regulatory policy. Regulatory Toxicology and Pharmacology 22: 172-179.
 • Jaworowski Z. (1997), Dobroczynne promieniowanie. Wiedza i życie, nr 3.
 • Keigwin, Lloyd D. (1996), The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea, Science 274, (5292): 1503-1508.
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. (red.) (2001), Słownik Rozwoju Regionalnego, PARR, Warszawa.
 • Krasowicz S., Igras J. (2003), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce. IUNG, Puławy, Pam. Puł., z. 132, s. 233-251.
 • Kucharski J., Hłasko A., Wyszkowska J., Jastrzębska E. (2000), Rekcja drobnoustrojów i bobiku na zanieczyszczenie gleby miedzią. Zeszyty Problemowe PNR, z. 472: 449-455.
 • Landes D.S. (2000), Bogactwo i nędza narodów. MUZA SA, Warszawa, s. 42-48.
 • Lange O. (1964), Optymalne decyzje: Zasady programowania. Warszawa. PWN.
 • Łepkowski T. (1967), Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1939. Główny Urząd Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, s. 11.
 • Neger F.W. (1923), Neue Methoden und Ergebnisse der Mikrochemie der Pflanzen. Flora, 116(n.f. 16): 323-330.
 • Polska w liczbach. GUS, Warszawa 2008.
 • Popiołek K. (1972), Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Radiologiczny atlas Polski (1998), J. Jagielak (Editor) Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa.
 • Sommer, A.L. (1926), Studies concerning the essential nature of aluminum and silicon for plant growth. Univ. Calif. Pubs. Agric. Sci., 5: 57-81.
 • Southam C.M., Ehrliech J. (1943), Effects of extract of western red cedar heartwood on certain wood-decaying fungi in culture. Phytopathology 33: 517-524.
 • Stewart, J. and Smith, E.S. (1922), Some relations of arsenic to plant growth: Part 2. Soil Science, 14: 119-126.
 • Szarek S., (2005), Deficiencies in the law of diminishing returns Part I, EJPAU, 8(3),
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.