PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 55 | 187--211
Tytuł artykułu

Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną w regionalnym systemie przemysłowym w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Enterprises' Size on Regional Innovation Systems in Western Pomerania Region in 2009-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotą działania systemów innowacyjnych są związki, które zachodzącą pomiędzy poszczególnymi uczestnikami współtworzących powiązania sieciowe. Są to związki o charakterze pionowych i poziomych interakcji. Interesującym zagadnieniem wydaje się aktywność w sferze innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych oraz to, czy jest ona uwarunkowana zróżnicowanymi, czy raczej wąskimi interakcjami, zachodzącymi w grupie mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw. Zasadniczym celem badania była próba identyfikacji zmiennych warunków wpływu poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw na aktywność w sferze działalności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych oraz w konsekwencji próba określenia warunków brzgowych dla modelowanej sieci innowacji w ujęciu regionalnym. Zaprezentowane efekty badań stanowią jedynie wybraną część wniosków, które zostały uzyskane w wyniku przeprowadzonych analiz. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego na grupie 728 przedsiębiorstw przemysłowych w województwie zachodniopomorskim. Zasadniczą ścieżką gromadzenia danych było łączenie wstępnej rozmowy telefonicznej wraz z jednoczesnym przesyłaniem formularza ankietowego drogą pocztową. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article was to look for the impact of size classes of the enterprises in the regional innovative activity of industrial systems, and thus determine the conditions for a model of regional innovation networks. The study was based on a questionnaire on a group of 728 companies Western Pomerania region. During the studies method of logit modeling was used (probability theory). This method is an effective research tool for large but static tests in which the dependent variable is qualitative. The article notes that innovative dynamism is concentrated in medium and large entities while anti-innovative approach is always related to micro enterprises. In addition, small enterprises are too internally diverse to perform a clear inference. Moreover, the size of companies located in the region play an important role in processes of creating and implementing new technologies and compound for the initiation of innovative collaboration. (short original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Alderman N., New patterns of technological change in British Manufacturing Industry, "Sistemi Urbani" 1990, No. 3.
 • Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, Vol. 14, No. 2.
 • Audretsch D.B., M. Feldman, R&D spillovers and the geography of innovation and production, "American Economic Review" 1996, No. 86.
 • Beaudry C., Breschi S., Are Firms in Clusters Really More Innovative Innovative? "Economy. Innovation. New Technology" 2003, No. 12(4).
 • Berkson J., Application of the logistic function to bio-assay, "Journal of American Statistic Association" 1944, No. 39.
 • Berkson J., Maximum likelihood in the Pharmaceutical Science, Marcel Dekker, New York 1990.
 • Coase R.H., The Nature of the fi rm, "Economica NS" 1937, No. 4.
 • Cooke P., The new wave of regional innovation networks: analysis, characteristics and strategy, "Small Business Economics" 1996, Vol. 8, No. 2.
 • Dosi G., Technical Change and Industrial Transformation, MacMillan, Hong Kong 1984.
 • Davelaar E.J., Regional economic analysis of innovation and incubation, Billing & Sons, Worecester UK 1997.
 • Fischer M.M., Innovation, knowledge creation and system of innovation, "Annual Regional Science" 2001, No. 35.
 • Fischer M.M., Innovation, diffusion and regions, w: A.E. Andersson, D.F. Batten, C. Karlsson (eds.), Knowledge and Industrial Organization, Springer, Berlin-Heidelberg- New York 1989.
 • Frenkel A., Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region, "European Planning Studies" 2003, Vol. 11, No. 2.
 • Frenkel A., Can regional policy affect fi rms' innovation potential in lagging regions?, "The Annals of Regional Science" 2000, No. 34.
 • Fritsch M., Co-operation in Regional Innovation Systems, "Regional Studies" 2001, No. 35 (4).
 • Gatrell J., Integrated dependence: knowledge-based industries in peripheral regions, "Economic Development Review" 2001, Vol. 17, No. 3.
 • Gorzelak G., M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.
 • Granovetter M., Economic action and social structure: the problem of embeddedness, "American Journal of Sociology" 1985, No. 91.
 • Gruszczyński M., Kluza S., Winek D., Ekonometria, WSHiFM, Warszawa 2003.
 • Henderson V., Effi ciency of Resources Usage and City Size, "Journal of Urban Economics" 1986, No. 19 (1).
 • Hoover E.M., The Location of Economic Activity, McGraw-Hill, New York 1948.
 • Koschatzky K., Sternberg R., R&D cooperation in innovation systems - some lessons from the European Regional Innovation Survey (ERIS), "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, No. 4.
 • Kozielecki J., Rozwój regionów twórczych. Od Aleksandrii, przez Lwów, do San Francisco, "Nauka" 2007, nr 3.
 • Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge MA 1991.
 • Lipiec-Zajchowska M. (red.), Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Lundvall B.-A. (ed.), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Marshall A., Industry and Trade, Macmillan, London 1918.
 • McAdam R., McConvery T., Barriers innovation within small fi rms in a peripheral location, "International Journal of Entrepreneurship Behavior and Research" 2004, Vol. 10, No. 3.
 • Nelson R., Winter S.G., An evolutionary theory of economic change, Belknap Press Harvard University, Cambridge MA 1982.
 • OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, Paryż 2005.
 • Perroux F., Economic space: theory and applications, "Quart. J. Econ." 1950, No. 64.
 • Piore M.J., Sabel C.F., The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic Books, New York 1984.
 • Polanyi K., The Great Transformation, Holt Reinhardt, New York 1944.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 • Prevenzer M., The Dynamics of industrial clustering in biotechnology, "Small Business Economics" 1997, No. 9 (3).
 • Rosenfeld S.A., Just Clusters. Economic development strategies that reach more people and places. A Synthesis of Experiences. Regional Technologies Strategies, Carrboro September 2002.
 • Saxenian A., The origins and dynamics of production networks in Silicon Valley, "Research Policy" 1991, No. 20.
 • Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, McGraw-Hill, New York 1942.
 • Scitovsky T., Two concepts of external economies. Przedruk w: A.N. Agarwala, S.P. Singh (eds.), The Economics of Underdevelopment, Oxford University Press, Oxford 1963.
 • Scott A.J., New Industrial Spaces, Pion, London 1990.
 • Simnie J., Sennett J., Wood P., Hart D., Innovation in Europe: A tale of networks, knowledge and trade in fi ve cities, "Regional Studies" 2002, Vol. 36, No. 1.
 • Soderquist K., Chanaron J., Motwani J., Managing innovation in French small and medium-sized enterprises an empirical study, "Benchmarking for Quality Management and Technology" 1997, Vol. 4, No. 4.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
 • Sternberg R., Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS), "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, No. 4.
 • Storper M., The resurgence of regional economies. Ten years later: the region as a nexus of untraded interdependencies, "European Urban and Regional Studies" 1995, No. 2.
 • Temtime Z., Solomon G., Total quality management and the planning behavior of SMEs in developing economies, "The TQM Magazine" 2002, Vol. 14, No. 3.
 • Thwaites A.T., Some evidence of regional variations in the introduction and diffusion of industrial products and processes within British manufacturing industry, "Regional Studies" 1982, No. 16.
 • Torre A., Gilly J.P., On the analytical dimension of proximity dynamics, "Regional Studies" 2000, No. 34.
 • Vernon R., International investment and international trade in the product cycle, "Quart. J. Econ." 1966, No. 80.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
 • Williamson O.E., Markets and Hierarchies, Free Press, New York 1975.
 • www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.