PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 14--26
Tytuł artykułu

Marnowanie żywności jako problem społeczny

Warianty tytułu
Food Waste as a Social Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie problemu marnowania żywności ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego. Każdego dnia marnuje się znaczną ilość żywności, która jest traktowana jako odpady, a idealnie nadaje się do spożycia. Marnotrawienie żywności stanowi problem środowiskowy i etyczny, ale także gospodarczy i społeczny. UE postawiła sobie za cel opracowanie konkretnych działań ukierunkowanych na ograniczenie o połowę zjawiska marnotrawienia żywności do 2025 r., a jednocześnie na zapobieganie produkcji odpadów żywnościowych. Coraz częściej zwraca się uwagę na marnowanie żywności, jako skutek nieodpowiedzialnego zachowania się konsumentów. W artykule wykorzystano metodę desk research. Jak wynika z badań Banku Żywności w Polsce, do marnotrawienia żywności przyznaje się 30% Polaków. Autorki, poza przedstawieniem skali zjawiska i jego postrzegania przez UE, podzieliły się także własnymi refleksjami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the problem of food waste with a particular emphasis on the social aspect of the problem. Food occupies a special place among human needs. Every day a considerable amount of food is wasted, i.e. the food is treated as waste, while still being ideally suited for consumption. Food waste is an environmental and ethical problem as well as an economic and social issue. The goals established by the European Union involve developing specific measures aimed at reducing the phenomenon of wasting food by 50% by 2025, and, at the same time, preventing the production of food-related rubbish. More and more attention is paid to food waste seen as a result of consumers' irresponsible behaviour. In their article, the authors applied the desk research method. According to the findings presented by the Food Bank in Poland, 30% of Polish people admit wasting food. Apart from presenting the scale of the problem and its perception by the EU, the authors have also shared their own reflections on the issue. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport (2011), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2011), Trendy w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, (w:) Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M, Słaby T., Witek J., (2013) Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGH, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2008), Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, SGGW, Warszawa.
 • Marnowanie żywności w Polsce i Europie (2012), Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. (2011/2175(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+ 0+DOC+XML+V0//P
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2013), Informacja sygnalna, GUS, Warszawa.
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto-wieś (2013), GUS, Warszawa.
 • Teczka mikrotrendów 4P/2013 (2013), 4Presearch mix.
 • http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/docs/best_before_pl.pdf
 • http://www.niedziela.p1/artykul/5121 /Papiez-Franciszek-wzywa-do-poszanowania [dostęp: 21.05.2013].
 • http://www.egospodarka.pl/32205,Rosnace-ceny-zywnosci-zmieniaja-rynek, 1,39,1 .html [dostęp: 21.05.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.