PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 26 | 21--33
Tytuł artykułu

Różnice kulturowe w polskich i czeskich reklamach prasowych w pismach kobiecych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Differences in Polish and Czech Press Advertising in Women's Magazines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie koncentruje się na zagadnieniu róŜnic kulturowych w reklamie. W części teoretycznej podjęto próbę systematyzacji wyników badań w tym zakresie. Wnioski wzbogacone są prezentacją wyników badań własnych dotyczących identyfikacji róŜnic w reklamie polskiej i czeskiej. Celem wykazania róŜnic kulturowych widocznych w reklamach z rynku polskiego i czeskiego dokonano analizy treści reklam prasowych z czasopism kierowanych do kobiet. Analizę oparto na koncepcji wymiarów kultury Hofstedego. Wyniki badań potwierdziły istnienie zróŜnicowania w prasowych przekazach reklamowych i dostosowanie treści reklam do specyficznych cech kultury badanych krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
The study focuses on the issue of cultural differences in advertising. The theoretical part is an attempt to systematize the results of research in this area. The conclusions are enriched with the presentation of the results of own research concerning the identification of differences in Polish and Czech advertising. In order to demonstrate the cultural differences seen in advertisements of the Polish and Czech market, the analysis of the content of press ads from magazines targeted at women has been conducted. The analysis was based on the concept of cultural dimensions of Hofstede. The results confirmed the existence of diversity in newspaper advertising messages, indicating the adaptation of advertising content to the specific cultural characteristics of the countries studied(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Albers-Miller N.D., Gelb B.B., Business advertising appeals as a mirror of cultural dimensions: a study of eleven countries, "Journal of Advertising" 1996, No. 4, Vol. 103.
 • Bartosik-Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 171.
 • Baruk A.I., Kulturowe aspekty prowadzenia działalności rynkowej przez współczesne przedsiębiorstwo, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 3.
 • Dianoux Ch., Linhart Z., The effectivness of female nudity in advertising in three European countries, "International Marketing Review" 2010, No. 5, Vol. 27, s. 562-578.
 • Doliński S., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2008.
 • Han S.-P., Shavitt S., Persuasion and culture: advertising appeals in individualistic and collectivistic societies, "Journal of Experimental Social Psychology" 1994, No. 3, s. 326-350
 • Hatzithomas L., Zotos Y., Boutsouki Ch., Humor and cultural values in print advertising: a cross-cultural study, "International Marketing Review" 2011, No. 1, Vol. 28.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. , Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 • Jung J.M., Polyorat K., Kellaris J.J., A cultural paradox in authority-based advertising, "International Marketing Review" 2009, No. 6, Vol. 26.
 • Meyer M., Kulturowe uwarunkowania marketingu na rynku chińskim, "Marketing i Rynek" 2011, nr 4.
 • Nelson M.R., Paek H.-J., A content analysis of advertising in a global magazine across seven countries, "International Journal of Advertising" 2007, No. 1, Vol. 24, s. 64-86.
 • Saeed S., Insik J., Cross-cultural research in advertising: an assessment of methodologies,"Journal of the Academy of Marketing Science" 1994, No. 3, Vol. 22.
 • Stosunek Polaków do innych narodów, Raport z badań, CBOS, luty 2011, BS/13/2011.
 • Tkaczewski D., Czeska reklama telewizyjna i jej język, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Zaltman G., Jak myślą klienci, Rebis, Poznań 2008, s. 45-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.