PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 6 | 25--30
Tytuł artykułu

Ekologiczny wymiar CSR w sektorze MŚP w Polsce

Warianty tytułu
Ecological Dimension of CSR in Small and Medium Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja CSR w Polsce kojarzona jest głównie z dużymi przedsiębiorstwami, natomiast największy udział w rynku ma sektor MŚP. Z kolei najczęściej omawianymi obszarami CSR są wymiary ekonomiczny i społeczny. W artykule podjęto próbę analizy jednego z najmniej zauważalnych wymiarów CSR - wymiaru ekologicznego w sektorze MŚP w Polsce. Realizacji celu artykułu podporządkowane zostały poszczególne jego części. Na początku przedstawiono problematykę wdrażania i funkcjonowania koncepcji CSR w Polsce, szczególnie w sektorze MŚP, następnie przybliżono wymiar ekologiczny tej koncepcji. W kolejnej części artykułu bazując na wcześniej przedstawionych zagadnieniach teoretycznych, powołując się na istniejące badania, przedstawiono realizację wymiaru ekologicznego CSR przez sektor MŚP w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of CSR in Poland is associated mainly with large enterprises whereas it is the SMBs sector that has the biggest share in the market. At the same time, most often discussed areas of CSR are the economic and social ones. For this reason this article attempts to analyse one of the least noticeable dimension of CSR - ecological dimension in the sector of small companies in Poland. The analysis is based on numerous descriptions of empirical research and literature of corporate social responsibility. The particular parts of this article have been devoted to the accomplishment of the main objective. At the beginning the CSR functioning in Poland has been depicted, in the SMBs sector. Next, the ecological dimension of this conception was presented. In the subsequent part of the article the realisation of ecological dimension for CSR in small and medium enterprises in Poland has been demonstrated. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • ADAMCZYK J, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • CHODYNSKI A., Środowisko naturalne jako interesariusz w koncepcjach odpowiedzialnego biznesu, ,,Przegląd Organizacji"2012, nrl.
 • CHODYNKI A., JABŁOŃSKI M., JABŁOŃSKI A., Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych, ,,Przegląd Organizacji" 2008, nr 3.
 • CSR, ale o co chodzi? Prezentacja wyników badania sektora MSP, UnitedCast Entertainment Ltd, 2011- http://www.united-cast.com.
 • Działalnośc przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2013.
 • GASIŃSKI T., PISKALSKI G., Zrównoważony biznes - poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, ISO, 2011.
 • JABŁOŃSKI A., JABŁOŃSKI M., Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie, ,,Problemy Jakości" 2008, nr 5.
 • JÓZEFOWSKI B., KOKOSZKA B., CSR w Małopolsce, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków 2012.
 • Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, Millward Brown SMG/KRC, 2011.
 • MAZUR-WIERZBICKA E., Zarządzanie środowiskowe jako narzędzie odpowiedzialnego biznesu, w: M. PORADA-ROCHOŃ (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2011.
 • MAZUR-WIERZBICKA E., Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Difin, Warszawa 2012.
 • NIKODEMSKA-WOŁOWIK A.M. (red.), RespEn - Odpowiedzialna przedsiębiorczość. Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, Warszawa 2011.
 • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport, PARR Warszawa 2011.
 • PAŃKOW W., STRUMIŃSKA-KUTRA M., Odpowiedzialność w różnych kontekstach instytucjonalnych, organizacyjnych i społecznych, w: W. PAŃKOW, B. ROK, M. STRUMIŃSKA-KUTRA, J. WOŹNICZKO (red.), Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Scholar, Warszawa 2010.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • SOKOŁOWSKA A., Identyfikacja przejawów społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie - wyniki badań, w: B. OLSZEWSKA (red.), Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w praktyce, ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 114, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • SOKOŁOWSKA A., Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa, w: J. LICHTARSKI (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 89, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • SOKOŁOWSKA A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa identyfikacja ocena kierunki doskonalenia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.