PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 32--41
Tytuł artykułu

Sceptycyzm studentów do podejmowania działalności gospodarczej

Autorzy
Warianty tytułu
Students' Skepticism about Running Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Identyfikacja przyczyn sceptycznego podejścia do zakładania własnej działalności gospodarczej wśród studentów polskich uczelni, powinna być tak samo ważna jak ustalenie motywów, którymi kierują się zwolennicy takiej drogi życiowej. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest określenie czynników zniechęcających studentów do prowadzenia własnej firmy. W prezentowanych badaniach wykorzystano metodę ankiety bezpośredniej (uczestnicy badania w zależności od "stopnia negatywnego nastawienia" w stosunku do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, otrzymali różne kwestionariusza ankietowe). Z przeprowadzonych badań wynika, iż najważniejszymi przyczynami niechęci odnośnie założenia działalności gospodarczej przez studentów, okazało się posiadanie bądź możliwość zdobycia pracy na etacie, jako bardziej stabilnej i przewidywalnej formy zarobkowania, jak również przekonanie, iż bycie przedsiębiorcą wymaga o wiele większego nakładu pracy i czasu w porównaniu z zatrudnieniem etatowym. Poza tym ważnymi czynnikami, przemawiającymi przeciwko założeniu własnej działalności gospodarczej, jest brak sprecyzowanych planów, a także zdobycie niezbędnych środków umożliwiających uruchomienie działalności. Studenci nie zgadzają się z opinią, że przeciętny przedsiębiorca wcale nie osiąga większych dochodów (np. w porównaniu z pracą na etat). Nie czują również strachu przed porażką i brakiem zrozumienia najbliższego otoczenia w przypadku niepowodzenia. Powody zniechęcające studentów do zakładania własnej działalności gospodarczej w dużym stopniu mają charakter społeczny - przede wszystkim jest to chęć uniknięcia stresu i ciężkiej pracy. Dlatego też negatywne podejście do uruchomienia własnej firmy, odzwierciedla szerszy kontekst o społecznych implikacjach. Być może pierwszym krokiem w promowaniu przedsiębiorczego podejścia do życia (rozumianego tu jako prowadzenie własnego przedsiębiorstwa), powinno być uświadomienie wielu osobom, że zdobycie stabilnej i niestresującej pracy będzie w przyszłości coraz trudniejsze. Oczywiście promocja przedsiębiorczości, nie powinna ograniczać się tylko do uświadamiania, że wobec pogarszających się warunków na rynku pracy, opcja założenia własnej firmy staje się relatywnie coraz bardziej atrakcyjna. Ukazywanie postaci przedsiębiorcy w korzystnym świetle, przede wszystkim jako osoby, która poprzez ciągłe niezadowolenie ze swojej sytuacji, stara się poprawić swój los, wpływając tym samym na poprawę rozwoju lokalnej i krajowej gospodarki (a więc także los innych ludzi), może być skutecznym antidotum na przełamanie niechęci, do podjęcia ciężkiej i stresującej "służby". Badania identyfikujące czynniki powodujące niechęć wobec podjęcia własnej działalności gospodarczej powinny także wskazywać na sposoby przeciwdziałania tej niechęci. Może to okazać się pomocne dla instytucji zajmujących się kształtowaniem polityki gospodarczej w sferze przedsiębiorczości (implikacje praktyczne). Najczęściej oczekiwanym wsparciem zmieniającym negatywne nastawienie jest pomoc finansowa (wyniki te nie powinny dziwić, bowiem takie instrumenty jak dotacje, pożyczki, poręczenia są najczęściej wskazywanym wsparciem w tego typu badaniach). Z drugiej strony, na uwagę zasługuje fakt, iż pewne rodzaje wsparcia pozafinansowego zdobyły również bardzo wysokie pozycje. Są to przede wszystkim wszelkie ułatwienia w nawiązaniu kontaktów biznesowych oraz pomoc doradcza (zwłaszcza doradztwo praktyków biznesu). (abstrakt oryginalny)
EN
Identifying reasons for Polish students' caution to engage in business activities is just as important as establishing motives for those who choose such a career. Therefore, the aim of this article was to identify determinants, which discourage students from running their own business. In this paper, the method of direct survey was used. Participants who showed no interest in starting and running a business received one version of the questionnaire, and those who sometimes did but not earnestly received a different questionnaire survey. The study shows that the most important cause of reluctance to set up business by students is the ability to get a full-time job. This form is seen as more stable and predictable in comparison to running their own business. Respondents believed also that running one's own business is stressful and being an entrepreneur requires considerable effort and time. In addition, important factors against conducting own business like the lack of specific plans and difficulties in collecting necessary funds were identified. AlphaThe less important reasons for students' reluctance in conducting a business were the fear of failure and derision (as a result of bankruptcy) and the opinion that, contrary to appearances, the average entrepreneur does not earn much in comparison with a normal full-time job. The reasons which are discouraging students to set up their own business are, to a large extent, social - primarily it is the desire to avoid stress and hard work. Therefore, negative approach to run your own business, reflects the broader context of the social implications. Perhaps the first step in promoting an entrepreneurial approach to life (defined here as running your own business), should be making students aware of the fact, that in recently deteriorating labor market conditions, the option to start their own business becomes relatively more attractive. Besides, a policy which promotes entrepreneurship should shape the image of the small entrepreneur as a person who, by taking big risk, is trying to improve their situation, thus impacting on improving the development of the local and national economies. This papers identifies not only the determinants which discourage students to setting up own businesses, but it also identifies ways to counteract this reluctance. This can be helpful for economic policy institutions in the field of entrepreneurship. In order to change the negative attitude towards running a business, financial assistance is needed. This should not be surprising, as grants, loans and financial guarantees are recognized as the best support for small entrepreneurs. Additionally, there are types of highly valued instruments of non-financial support, i.e. business networking and counselling. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B, Mażewska M., Stawasz E.: Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • 2. Chałas K.: Przedsiębiorczość w wychowaniu - aspekt aksjologiczny, [w:] K. Jaremczuk: Uwarunkowania przedsiębiorczości; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 • 3. Cieślik J., Matusiak K.B., Guliński J., Skala-Poźniak A.: Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • 4. Jankiewicz S.: System nauczania w szkolnictwie wyższym a rozwój mikroprzedsiębiorstwa w Polsce -wstępna analiza wyników badań ankietowych;, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa maj 2006, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 • 5. Mendonça J.,. Baptista R,. Lima F: The creation o higher education institutions and firm entry: a policy evaluation, [w:] D. Smallbone, H. Landström, D. Jones-Evans: Entrepreneurship and Growth in Local, Regional and National Economies; Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton 2009.
 • 6. Meyer G.D.: The Reinvention of Academic Entrepreneurship, Journal of Small Business Management 2011 ; nr 49 (1 ).
 • 7. Oliński M.: Przedsiębiorczość akademicka wśród studentów; Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2009, nr 3 (710), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 • 8. Pacuk K.: Przedsiębiorczość studencka w Polsce [w:] M. Citkowski (red ): Przedsiębiorczość w gospodarce XXI wieku; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • 9. Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne; Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • 10. Popławski W., Bakalarz S.: Przedsiębiorstwa odpryskowe w Polsce; Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2008, nr 1 (696), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 • 11. Sharif N.M.: Technological Innovation and Intellectual Entrepreneurship: Challenges for Institutions of Higher Learning in Developing Countries [w:] S. Kwiatkowski, J. Sadlak (red ): Intellectual Entrepreneurship through Higher Education; Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa 2003.
 • 12. Smallbone D., Welter F.: Entrepreneurship and Small Business Development In Post-Socialist Economies; Routledge Taylor&Francis Group, London and New York 2009.
 • 13. Wissema J.G.: Technostarterzy, dlaczego i jak?; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.