PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 129--140
Tytuł artykułu

Popyt na żywność w Polsce w ostatnich latach

Warianty tytułu
Demand for Food in Poland in the Recent Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pogorszenie koniunktury gospodarczej, nasilenie negatywnych tendencji na rynku pracy i kontynuowanie procesu ograniczania nierównowagi fiskalnej skutkowały obniżeniem tempa wzrostu dochodów ludności i konsumpcji indywidualnej w Polsce w ostatnich latach. Zjawiska te nie pozostały bez wpływu na spożycie żywności. Celem rozważań jest zobrazowanie głównych kierunków zmian popytu na żywność w Polsce w latach 2009-2012 w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W pracy wykorzystano dane makroekonomiczne GUS oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Źródłem informacji były także wyniki własnych analiz statystyki rynkowej. W badaniach zastosowano głównie metody analizy statystycznej i ekonomicznej. Przeprowadzone badania pokazały, że w wyniku istotnego osłabienia aktywności gospodarczej doszło w Polsce do załamania konsumpcji, spadku realnych wydatków na żywność, zmniejszenia sprzedaży detalicznej oraz ilościowej konsumpcji artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Worsening of the economic conditions, intensification of negative trends in the labour market, and continuance of the process of reducing the fiscal imbalance have recently resulted in a lower rate of population's income growth and individual consumption in Poland. These phenomena have not been free of their impact on food consumption. An aim of the author's deliberations is to provide a picture of the main directions of changes of the demand for food in Poland in 2009-2012 in macro- and microeconomic terms. In her work, the author used the CSO's macro-economic data and results of surveys of households' budgets. A source of information was also results of the author's own analyses of the market statistics. In the studies, there were used mainly methods of the statistical and economic analysis. The carried out research surveys showed that, in result of a substantial weakening of the economic activity, there took place in Poland breakdown of consumption, decline in real expenses on foods, reduction of retail sale, and volume of consumption of food products in households. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
129--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2012 k, (2013), NBP, Warszawa. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2011 r (2012), GUS, Warszawa.
 • Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 2012 (2013), GUS, Warszawa.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2012 (2013) GUS, Warszawa.
 • Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013 (2012), Raporty, IBRKK, Warszawa.
 • Mierzejewska G., Kolasa A. (2013), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2012 r., NBP, Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 • Popyt na żywność. Stan i perspektywy (2013) MRiRW, ARR, IERiGŻ, Warszawa, seria: "Analizy Rynkowe", nr 14.
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2006-2010 (2011) GUS, Warszawa, seria "Informacje i Opracowania Statystyczne".
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2007-2011 (2012) GUS, Warszawa, seria: "Informacje i Opracowania Statystyczne".
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto. Zasady metodologiczne (2010), GUS, Warszawa.
 • Raport o inflacji (2013), NBP, Warszawa.
 • Raport o stabilności systemu finansowego (2012), NBP, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2012 r. (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012), GUS, Warszawa.
 • Świetlik K. (2013), Konsumpcja żywności jako element współdecydujący o rozwoju gospodarki, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
 • World Economic Outlook. Update (2013), IMF, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.