PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 89 | 68--83
Tytuł artykułu

Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym uzasadnieniem dla ingerencji państwa w sferę rynku pracy jest to, że w jego funkcjonowaniu ważną rolę odgrywają różnorodne czynniki psychologiczne i socjologiczne, trwale towarzyszące występującym tu zjawiskom ekonomicznym. Owe specyficzne cechy czy też właściwości rynku pracy związane są m. in. z tym, że zasoby ludzkie odgrywają nadrzędną rolę w rozwoju gospodarczym, a sama praca to jednak bardzo szczególny rodzaj "towaru", jak również że dochody z pracy były - i pozostaną - dominującym źródłem zaspokajania potrzeb społecznych. Wśród przyczym ingerencji państwa na rynku pracy dostrzegać należy również to, że samo zjawisko większego bezrobocia jest wysoce niekorzystne i marnotrawne, ponieważ oznacza ono po prostu utratę potencjalnych dóbr i usług, które mogliby wytworzyć bezrobotni, gdyby znaleźli produktywne zatrudnienie. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
68--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Z. Dach, Interwencjonizm państwowy na rynku pracy, "Rynek Pracy" 1996, nr 5, s. 57.
 • J. Hartog, Labor Market Policies from a Neoclassical Perspective: Implementing the Trinity, w: Economic Policy and the Market Process. Austrian and Mainstream Economics, red. K. Groenveld, J.A.H. Maks, f. Muysken, North-Holland, Amsterdam 1990, s. 179.
 • M. Levinson, Nie tylko wolny rynek, PWE, Warszawa 1992, s. 75.
 • B. Banasiak, K. Kaczmarek, Jak wiele państwa na rynku pracy? "Rynek Pracy" 2002, nr 3, s. 69.
 • Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe, The Transition and Beyond, red. N. Barr, Oxford University Press, Oxford 1994, s. 160.
 • K.W. Rothschild, Employment, Wages and Income Distribution. Critical Essays in Economics, Routledge, London 1993, s. 5.
 • Z. Gontarski, Polityka zatrudnienia w procesie przemian systemowych, Warszawa 1991, s. 389.
 • J. Meller, M. Zieliński, Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy, w: Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Materiały konferencyjne, red. E. Okoń-Horodyńska, Katowice 1995, s. 105-109.
 • . E. Domańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Friedman, Laufer, Kennedy, Reagan i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 17.
 • K. Markowski, Rola państwa w gospodarce, PWE, Warszawa 1992, s. 23-29; a szerzej także w: W. pińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 73-79.
 • W. Jarmołowicz, Przyczynek do dyskursu o pojmowaniu i uprawianiu polityki gospodarczej, w: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, red. M. Bucka, J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 64,.
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak, Polityka państwa na rynku pracy -jej cele, formy i rezultaty, w: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003, s. 227.
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak, Polityka państwa na rynku pracy okresu transformacji - próba oceny. Badania Naukowe, WSU, Kielce 2003, vol. 10, nr 2, s. 203-217.
 • M. Sęp, Uwarunkowania i przemiany strukturalne zatrudnienia młodocianych w przemyśle polskim, ZN Seria II, nr 147, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996, s. 23.
 • E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1990, s. 17.
 • Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000-2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, s. 34, http://mpips.gov.pl.
 • J. Meller, M. Zieliński, Rola państwa, s. 105-109.
 • J. Meller, Przestrzenne zróżnicowanie polskiego rynku pracy i jego konsekwencje, w: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, red. J. Orczyk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 73.
 • Z. Wiśniewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 1999, s. 20.
 • . I. Lichniak, Uwagi o polityce rynku pracy, w: Założenia a rezultaty polityki gospodarczej w okresie transformacji, SGH, Warszawa 1994, s. 89.
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak, Bezrobocie nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro i mikroekonomiczne, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 35-41.
 • W. Jarmołowicz, B. Woźniak, Bezrobocie równowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 115-124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.