PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 |
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea łańcucha dostaw, tkwiąca u źródeł logistyki jako dziedziny wiedzy, rozwija się w bardzo szybkim tempie, dotrzymując kroku dynamicznym zmianom obserwowanym we współczesnym otoczeniu. Rozwój koncepcji podporządkowanym bieżącym trendom jest szczególnie widoczny w amerykańskiej literaturze poświęconej logistyce. Pod wpływem określonych wydarzeń powstają publikacje przedstawiające coraz bardziej aktualne i możliwie użyteczne z praktycznego punktu widzenia zastosowania idei łańcucha dostaw. Przykładem takich wydarzeń mogą być ataki na World Trade Center w Stanach Zjednoczonych z 2001 roku, po których zaobserwowano gwałtowny wzrost zainteresowania problematyką zarzadzania łańcuchami dostaw w dobie globalnego terroryzmu czy klęski żywiołowe, których coraz częstsze występowanie i bardziej dotkliwe konsekwencje zwróciły uwagę badaczy na tworzenie łańcuchów dostaw w akcjach humanitarnych. Krytyczna analiza literatury przedmiotu dotycząca współczesnych wyzwań stojących przed koncepcją zarządzania łańcuchami dostaw oraz uważna obserwacja praktyki gospodarczej w tym obszarze umożliwiła zidentyfikowanie nowego, interesującego kierunku badań związanego z problematyką ryzyka we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. (fr. tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abdelsalam H.A., Fahmy G.A.: Major Variables Affecting the Performance of the Textile and Clothing Supply Chain Operations in Egypt. "International Journal of Logistics" 2009, Vol. 12, No. 3
 • Aberdeen Group: Katrina's Wake Underscores Importance of Supply Chain Management. Aberdeen Group Report. 12 September 2005
 • Abrahamsson M.: Best Practice Case Studies. In: Case Study Research in Logistics. Eds. L. Ojala, O.-P. Hilmola. Publications of The Turku School of Economics and Business Administration. Series Bl, 2003
 • Abt S., Woźniak H.: Podstawy logistyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. PWE, Poznań 2001
 • Aitken J.: Supply Chain Integration within the Context of a Supplier Association. Cranfield University, Cranfield 1998
 • Akintoye A., Main J.: Collaborative Relationships in Construction: The UK Contractors ' Perception. "Engineering, Construction and Architectural Management" 2007, Vol. 14, No. 6
 • Akkermans H., Bogerd P., Vos B.: Virtuous and Vicious Cycles on the Road Towards International Supply Chain Management. "International Journal of Operations and Production Management" 1999, Vol. 19, No. 5-6
 • Anderson J., Narus J.: Partnering as Focused Strategy. "California Management Review" 1991, Vol. 33
 • AnsoffH.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1995
 • Arlbjom J. S., Halldorsson A.: Logistics Knowledge Creation: Reflections on Content, Context and Processes. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 1
 • Amtzen B.C., Shumway H.M.: Driver by Demand: A Case Study. "Supply Chain Management Review" January 1, 2002
 • Arshinder K.A., Deshmukh S.G.: Supply Chain Coordination: Perspectives, Empirical Studies and Research Directions. "International Journal of Production Economics" 2008, Vol. 115, No. 2
 • Ayyub B.M.: Risk Analysis in Engineering and Economics. Chapman&Hall, Florida 2003
 • Badania rynku. Metody, zastosowania. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005
 • Bagchi P., Ha B., Skjoett-Larsen T., Soerensen L.: Supply Chain Integration: A European Survey. "International Journal of Logistics Management" 2005, Vol. 16, No. 2
 • Ballou R.H.: Basic Business Logistics. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1987
 • Ballou R.H.: Business Logistics/Supply Chain Management. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 2004
 • Bandyopadhyay K., Mykytyn P.P., Mykytyn K.: A Framework for Integrated Risk Management in Information Technology. "Management Decision"1999, Vol. 37, No. 5
 • Barrat M.: Understanding the Meaning of Collaboration in the Supply Chain. "International Journal of Supply Chain Management" 2004, Vol. 9, No.l
 • Barros L.: Theory and Methodology in Case Studies: Optimising the Dorcas International Corporation Case Study. Publications of The Turku School of Economics and Business Administration. Series Bl, 2003
 • Bassetto S.: Contribution à la qualification et à l'amélioration des moyens de production, de manière opérationnelle, dynamique, en supportant les connaissances métier. Thèse de Doctorat Ph.D, 2005
 • Bayraktar E., Jothishankar M.C., Tatoglu E., Wu T.: Evolution of Operations Management: Past, Present and Future. "Management Research News" 2007, Vol. 30, No. 11
 • Bednarski A.: Zarys teorii organizacji i zarządzania. TNOiK, Toruń 2001
 • Bendyk E.: Cena ryzyka. "Polityka" 2011, nr 17
 • Berkeley D., Humphreys P.C., Thomas R.D.: Project Risk Action Management. "Construction Management and Economics" 1991, Vol. 9, No. 1
 • Bielski M.: Organizacje. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1996
 • Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck:, Warszawa 2004
 • Bieniok H.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby. AE, Katowice 2003
 • Billington C., Johnson B., Triantis A.: A Real Options Perspective on Supply Chain Management in High Technology. "Journal of Applied Corporate Finance" 2002, Vol. 15, No. 2
 • Blackhurst J., Craighead C.W., Elkins D., Handfield R.B.: An Empirically Derived Agenda of Critical Research Issues for Managing Supply-chain Disruptions. "International Journal of Production Research" 2005, Vol. 43, No. 19
 • Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999
 • Bleeke J., Ernst D.: Is Your Strategie Alliance Really a Sale? "Harvard Business Review" 1995, Vol. 73, No. 1
 • Boczkowska K.: Bezpieczeństwo pracy a ocena ryzyka zawodowego. W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Red. I. Stanieć, J. Zawiła-Niedźwiecki.C.H. Beck, Warszawa 2008
 • Bolesta-Kukułka K.: Świat organizacji. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 • Bottemiller H.: Food Safety Since Jack in the Box Outbreak. "Food Safety News" 18 September 2009
 • Bowden B.: Wal-Mart Sells 500,000 American Flags. "Arkansas Business" Oct. 8th 2001. Orlando, Florida 2009
 • Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B.: Supply Chain Logistics Management. 2nd Edition. McGraw Hill International, 2007
 • Bowersox D.J., Closs D.J.: Logistical Management. The Integrated Supply Chain Process. McGraw-Hill, New York 1996
 • Bowersox D.J.: Physical Distribution Development, Current Status, and Potential. "Journal of Marketing" 1969, Vol. 33, No. 1
 • Boyson S., Corsi T., Rossman H.: Building a Cyber Supply Chain Assurance Reference Model. SAIC and R.H. Smith School Report. June 2009
 • Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacji i łańcuchami dostaw. Helion, Gliwice 2007
 • Bratnicki M.: Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane. AE, Katowice 1993
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 2000
 • Brookes N., Singh A.: A Comparison of Supply Chain Risk Perceptions in Original Equipment Manufacturers and Tier One suppliers: A Case-study in the Aerospace Industry. Proceedings of 20th POMS Annual Conference, Florida 2009, 315
 • Burgess K., Singh P.J., Koroglu R.: Supply Chain Management: A Structured Literature Review and Implications for Future Research. "International Journal of Operations and Production Management" 2006, Vol. 26, No. 7
 • Burke R.J.: International Terrorism and Threats to Security. "Disaster Prevention and Management" 2005, Vol. 14, No. 5
 • Caniels M.C.J., Gelderman C.J.: Power and Interdependence in Kraljic's Purchasing Portfolio Matrix. Proceedings of IPSERA Conference, 20-24 March 2005, Archamps, France
 • Cavinato J.L.: A Total Cost/value Model for Supply Chain Competitiveness. "Journal of Business Logistics" 1992, Vol. 13, No. 2
 • Cavinato J.L.: Supply Chain Logistics Risks. From the Back Room to the Board Room. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2004, Vol. 34, No. 5
 • Chaberek M.: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
 • Chapman P., Christopher M., Juttner U., Peck H., Wilding R.: Identifying and Managing Supply-Chain Vulnerability. "Logistics & Transport Focus"2002, Vol. 4, No. 4
 • Chatziaslan L., Breen L., Webster M.: An Analysis of Power in Buyer-Supplier Relationships in the Pharmaceutical Supply Network in the UK National Health Service and its Application to International Markets. Working Paper No 05/22, June 2005
 • Cheng S.K., Kam B.H.: A Conceptual Framework for Analyzing Risk in Supply Networks. "Journal of Enterprise Information Management" 2008, Vol. 22, No. 4, s. 345-360
 • Chikan A., Demeter K.: Manufacturing Practices in a Transition Economy. In: Global Manufacturing Practices: A Worldwide Survey of Practices in Production Planning and Control. Eds. D.C. Whybark, G. Vestag. Elsevier, Amsterdam 1993
 • Choi T.M., Li D., Yan H.: Mean Variance Analysis of a Single Supplier and Retailer Supply Chain under
 • Cholia A.: Toyota, Honda, Nissan Plants Shut Down after Earthquake and Tsunami Hit Japan. "allTransport Magazine" 11 March 2011 (wersja elektroniczna)
 • Chopra S., Sodhi M.S.: Managing Risk to Avoid Supply-Chain Breakdown. "Sloan Management Review" 2004, Vol. 46, No. 1
 • Christopher M., Lee H.: Mitigating Supply Chain Risk through Improved Confidence. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2004, Vol. 34, No. 5
 • Christopher M., Peck H.: Building the Resilient Supply Chain. "International Journal of Logistics Management" 2004, Vol. 15, No. 2
 • Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005
 • Christopher M., Peck H.: The Five Principles of Supply Chain Resilience. "Logistics Europe" February 2004
 • Christopher M., Towill D.R.: Developing Market Specific Supply Chain Strategies. "International Journal of Logistics Management" 2002, Vol. 13, No. 1
 • Christopher M.: Creating Resilient Supply Chains. "Exel.com." 2003, Iss. 11
 • Christopher M.: Logistics: The Strategic Issues. Chapman & Hall, London 1992
 • Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. PCDL, Warszawa 2000
 • Christopher M.: New Directions in Logistics. In: Logistics and Distribution Planning. Strategies for Management. Ed. J. Cooper. Kogan Page, 1994
 • Christopher M.: Supply Chain Vulnerability. Raport końcowy. Cranfield 2002
 • Ciesielski M.: Strategiczna rola łańcuchów dostaw. W: Strategia łańcuchów dostaw. Red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2010
 • Cohen S., Roussel J.: Strategie Supply Chain Management. McGraw-Hill, New York 2005
 • Cooper M., Ellram L.: Characteristics of Supply Chain Management and the Implications for Purchasing and Logistics Strategy. "International Journal of Logistics Management" 1993, Vol. 4, No. 2
 • Cooper M., Lambert D.M., Pagh J.D.: Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. "International Journal of Logistics Management" 1997, Vol. 8, No. 1
 • Cooper M.C., Ellram L.M., Gardner J.T., Hanks A.M.: Meshing Multiple Alliances. "Journal of Business Logistics" 1997 Vol. 18,No.l
 • Cousins P., Lamming R.C., Bowen F.: The Role of Risk in Environment-related Initiatives. "International Journal of Operations and Production Management" 2004, Vol. 24, No. 6
 • Coutu D.L.: How Resilience Works. "Harvard Business Review" May 2002
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002. Creating Resilient Supply Chain
 • PfQctical Guide. Ed. H. Peck. Cranfield School of Management
 • Croxton K.L., Garcia-Dastugue S.J., Lambert D.M., Rogers D.S.: The Supply Chain Management Process. "International Journal of Logistics Management" 2001, Vol. 12, No. 2
 • Cucchiella F., Gastaldi M.: Risk Management in Supply Chain: A Real Option Approach. "Journal of Manufacturing Technology" 2006, Vol. 17, No. 6
 • Czakon W.: Dynamika wiązi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2007
 • Czakon W.: Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. AE, Katowice 2005
 • Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Czakon W.: Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Czubała A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 1996
 • Das T.K., Teng B.-S.: Partner Analysis and Alliance Performance. "Scandinavian Journal of Management" 2003, Vol. 19
 • Das T.K., Teng B.-S.: Resource and Risk Management in the Strategie Alliance Making Process. "Journal of Management" 1998, Vol. 24, No. 1
 • Das T.K., Teng B.-S.: Risk Types and Inter-firm Alliance Structures. "Journal of Management Studies" 1996, Vol. 3, No. 6
 • Das T.K.: Time-span and Risk of Partner Opportunism in Strategic Alliances. "Journal of Managerial Psychology" 2004, Vol. 19, No. 8
 • de Leeuw S., Fransom J.: Drivers of Close Supply Chain Collaboration: One Size Fits All? "International Journal of Operations and Production Management" 2009, Vol. 29, No. 7
 • De Witt B., Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007
 • Diakaki Ch., Grigoroudis E., Stabouli M.: A Risk Assessment Approach in Selecting Environmental Performance Indicators. "International Journal of Management of Environmental Quality" 2006, Vol. 17, No. 2
 • Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1981
 • Ding H., Guo B.: Value Information Sharing and Profit Allotment based on Supply Chain Cooperation. Referat przedstawiony w sekcji Inventory management podczas 15 Międzynarodowej Konferencji Naukowej ISIR, w dn. 22-26 sierpnia 2008 r. w Budapeszcie
 • Długosz J.: Analiza formalnego wymiaru relacji logistycznych. W: Sieci logistyczne. Red. M. Ciesielski. AE, Poznań 2002
 • Długosz J.: Systemy transportowe, transport intermodalny. W: Logistyka. Red.D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
 • Drayer R.W.: Procter & Gamble's Streamlined Logistics Initiatives. "Supply Chain Management Review" 1999, Vol. 6, No. 1
 • Durlikl.: Inżynieria zarządzania. Części. Placet, Warszawa 1998. Dworecki S., Bemy J.: Zarządzanie procesami logistycznymi. Reprograf, Radom 2005
 • Dwyer F., Schurr P, Oh S.: Developing Buyer-seller Relationships. "Journal of Marketing" 1987, Vol. 51
 • Dyer J.H., Singh H.: The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4
 • Dyer W.G., Wilkins A.L.: Belter Stories, Not Belter Constructs to Generate Theory: A Rejoinder to Eisenhardt. "Academy of Management Review" 1991, Vol. 16, No. 3
 • Eisenhardt K.: Building Theories from Case Study Research. "Academy Management Review" 1989, Vol. 14, No. 4
 • Eisenhardt K.M., Martin J.M.: Dynamic Capabilities: What are they? "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, No. 10/11
 • Eisenhardt K.M.: Agency Theory: An Assessment and Review. "Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, No. 1
 • Elkins D., Handfield R.B., Blackhurst J., Craighead Ch.W.: 18 Ways to Guard Against Disruption. "Supply Chain Management Review" 2005, Vol. 9, No. 1
 • Ellegaard Ch.: Supply Risk Management in a Small Company Perspective. "International Journal of Supply Chain Management" 2008, Vol. 13, No. 6
 • Ellinger A.E.: Improving Marketing/logistics Cross-functional Collaboration in the Supply Chain. "Industrial Marketing Management" 2002, Vol. 25
 • Ellram L.M., Cooper M.C.: The Relationship between Supply Chain Management and Keiretsu. "International Journal of Logistics Management" 1993, Vol. 4, No.l
 • Ellram L.M.: The Supplier Selection Decision in Strategic Partnerships. "Journal of Purchasing and Materials Management" 1990, Vol. 26, No. 4
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1982
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania. Red. L. Piaseczny. PWE, Warszawa 1982
 • Europe Battles through Cold Snap. "The Wall Street Journal", Europe News, 3-5 December 2010
 • Evans G.N., Towill D.R., Mason-Jones R.: The SCOPE Model of Business Process Re-engineering. "Business Process Management Journal" 2001, Vol. 5, No. 2
 • Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a przewaga konkurencyjna. Petex, Katowice 1994
 • Famielec J.: Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie. AE, Kraków 1992
 • Farley G.A.: Discovering Supply Chain Management: A Roundtable Discussion. "APICS - The Performance Advantage" 1997, Vol. 7, No.l
 • Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. WSL, Poznań 2007
 • Finch P.: Supply Chain Risk Management. "International Journal of Supply Chain Management" 2004, Vol. 9, No. 2
 • Fisher M.L.: What is the Right Supply Chain for Your Product? "Harvard Business Review" 1997, Vol. 75, No. 2
 • Flakiewicz W., Wawrzyniak B.: Techniki podejmowania decyzji. TNOiK, Warszawa 1975
 • Frohlich M.T., Westbrook R.: Arcs of Integration: An International Study of Supply Chain Strategies. "Journal of Operations Management" 2001, Vol. 19, No. 2
 • Frosdick M.: The Techniques of Risk Management are Insufficient in Themselves. "Disaster Prevention and Management" 1997, Vol. 6, No. 3
 • Fry T.D.: Controlling Input: The Real Key to Shorter Lead Times. "International Journal of Logistics Management" 1990, Vol. 1, No. 1
 • Fuller J.B., O'Conor J., Rawlinson R.: Tailored Logistics: The Next Advantage. "Harvard Business Review" 1993, Vol. 71, No. 3
 • Gabrielsson P., Gabrielsson M., Darling J., Luostarinen R.: Globalizing Internationals: Product Strategies of ICT Manufacturers. "International Marketing Review" 2006, Vol. 23, No. 6
 • Ganeshan R.: Managing Supply Chain Inventories: A Multiple Retailer, One Warehouse, Multiple Supplier Model. "International Journal of Production Economics" 1999, Vol. 59
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996
 • Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Gattoma J.: Developing a Channels Strategy. In: Handbook of Logistics and Distribution Management. Ed. J. Gattoma. Gower, 1990
 • Gattoma J.: Living Supply Chains. Prentice-Hall, Harlow 2006
 • Gattoma J.: Supply Chains Are the Business. "Supply Chain Management Review" 2006, Vol. 10, No. 6
 • Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T.: The Governance of Global Value Chains. "Review of International Political Economy" 2005, Vol. 12, No. 1
 • Giannakis M., Croom S., Slack N.: Supply Chain Paradigms. In: Understanding Supply Chains - Concepts, Critiques, and Futures. Eds. S. New, R. Westbrook. Oxford University Press, New York 2004
 • Giannakis M., Louis M.: A Multi-agent based Framework for Supply Chain Risk Management. "Journal of Purchasing and Supply Management" 2011, Vol. 17
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003
 • Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000
 • Gilbert G., Gips M.: Supply-side Contingency Planning. "Security Management" 2000, Vol. 44, No. 3
 • Gill J., Johnson P.: Research Methods for Managers. Paul Chapman Publishing, London 1997
 • Gill J.: Buidling Theory from Case Studies. In: How to Research, Write, Teach and Publish Management Case Studies. Eds. B. Richardson, L. Montan- heiro, B.O. Cinneide. PAVIC Publications, 1995
 • Giunipero L.R., Eltantawy R.A.: Securing the Upstream Supply Chain: A Risk Management Approach. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2004, Vol. 34, No. 9
 • Głowacki R.: Przedsiębiorstwo na rynku. PWN, Warszawa 1987
 • Gołembska E.: Ważniejsze kierunki rozwoju logistyki w gospodarce globalnej. W: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2004
 • Gorynia M.: Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. "Ekonomista"1999, nr 6
 • Greening P., Rutherford Ch.: Disruptions and Supply Networks: A Multi-level, Multi-theoretical Relational Perspective. "International Journal of Logistics Management" 2011, Vol. 22, No. 1
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Gripsrud G., Jahre M., Persson G.: Supply Chain Management - Back to the Future? "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2006, Vol. 36, No. 8
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.: Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki. J. Rokita, W. Grudzewski. GWSH, Katowice 2007
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Difin, Warszawa 2007
 • Gruszczyńska-Malec G.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wybrane problemy. WSZMiJO, Katowice 2000
 • Grzybowski S.: Model organizacyjny przedsiębiorstwa przemysłowego w ujęciu systemowym. W: Współczesne problemy zarządzania. Red. J. Hołubiec. PWN, Warszawa 1974
 • Guiltinan J.P.: Planned and Evolutionary Changes in Distribution Channels. "Journal of Retailing" 1974, Vol. 50, No. 2
 • Halldorsson A., Kotzab H., Mikkola J.H., Skjot-Larsen T.: Complementary Theories to Supply Chain Management. "International Journal of Supply Chain Management" 2007, Vol. 12, No. 4
 • Halverson R.: Wal-Mart to get 100 McDonald's units. "Discount Store News" July 5, 1993
 • Hamel G., Prahalad C.K.: Competing for the Future. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts 1994
 • Hamstra M.: Pizza, pizza: Kmart to add 1000 Little Caesars outlets. "Nation's Restaurant News" Oct 6, 1997
 • Handbook of Supply Chain Management. Eds. J.T. Mentzer, M.B. Myers, T.P. Stank. Sage Publications, Thousand Oaks, London - New Delhi 2007
 • Harland C., Brenchley R., Walker H.: Risk in Supply Networks. "Journal of Purchasing & Supply Management" 2003, Vol. 9, No. 1
 • Harland C., Brenchley R., Walker H.: Risk in Supply Networks. "Journal of Purchasing & Supply Management" 2003, Vol. 9, No. 2
 • Harland C.: Supply Chain Operational Performance Roles. "Integrated Manufacturing Systems" 1997, Vol. 8, No. 2
 • Harland C.M., Lamming R.C., Walker H., Phillips W.E., Caldwell N.D., John- sen T.E., Knight L.A., Zheng J.: Supply Management: Is it a Discipline? "International Journal of Operations Production Management" 2006, Vol. 26, No. 7
 • Harland C.M., Sutton R., Knight L.A.: Information for Supply Interventions: Sector, Network and Organisation Opportunities for e-Commerce. Proceedings of 10th International IPSERA Conference, April 8-11, 2001 Jonkoping, Sweden
 • Harwick T.: Optimal Decision-making for the Supply Chain. "APICS - The Performance Advantage" 1997, Vol.7, No. 1
 • Haywood M., Peck H.: Improving the Management of Supply Chain Vulnerability in UK Aerospace Manufacturing. Proceedings of the 1st EURO- MA/POMs Conference, Lake Como, June 16-18, 2003, Vol. 2
 • Haywood M., Peck H.: Supply Chain Vulnerability within UK Aerospace Manufacturing: A Methodology for Supply Chain Risk Management Research. "Supply Chain Practice" 2003, Vol. 5, No. 4
 • Hendricks K.B., Singhal V.R.: An Empirical Analysis of the Effects of Supply Chain Distruptions on Long-Run Stock Proce Performance and Equity Risk of the Firm. "Production and Operations Management" 2005, Vol. 14, No. 1
 • Hendricks K.B., Singhal V.R.: Association between Supply Chain Glitches and Operating Performance. "Management Science" 2005, Vol. 51, No. 5
 • Hendricks, K.B. Singhal V.R.: The Effect of Supply Chain Glitches on Shareholder Wealth. "Journal of Operations Management" 2003, Vol. 21, No. 5
 • Hillson D.: The Risk Breakdown Structure (RBS) as an aid to Effective Risk Management. 5th European Project Management Conference. Cannes, France 19-20 June 2002
 • Hobbs J.E.: A Transaction Cost Approach to Supply Chain Management. "Supply Chain Management" 1996, Vol. 1, No. 2
 • Hoekstra S., Romme J.: Integrated Logistics Structures: Developing Customer Oriented Goods Flow. McGraw-Hill, London 1992
 • Holton G.: Defining Risk. "Financial Analysts Journal" 2004, Vol. 60, No. 6
 • Hoppe R.M.: Outlining a Future of Supply Chain Management - Coordinated Supply Networks. MIT, June 2001 (maszynopis powielony)
 • Houlihan J.: International Supply Chains: A New Approach. "Management Decision" 1988, Vol. 26, No. 3
 • Houlihan, J.: International Supply Chain Management. "International Journal of Physical Distribution and Materials Management" 1985, Vol. 15 No. 1
 • House R.G., Stank T.P.: Insights from a Logistics Partnership. "International Journal of Supply Chain Management" 2001, Vol. 6, No. 1
 • Hoyt J., Huq F.: From Arms-length to Collaborative Relationships in the Supply Chain. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2000, Vol. 30, No. 9
 • http://www.e-campus21 .com/ courseware /notes/CourseMaterials/MPM/PRM641/ topic3.pdf [dostęp: 7.09.2011], http://www.penskelogistics.com/casestudies/ford2.html [dostęp: 22.09.2011]
 • http://www.tvn24.p1/0,1685626,0,1,18-lat-za-afere-parmalatu,wiadomosc.html [dostęp: 22.06.2011]
 • Huhtinen H., Telia E., Virolainen V.-M.: Tackling the Purchasing Strategy: Organizing Communication Activities in a Network. The conference Proceedings of LRN 2002. 4th-6th September 2002. Technology Innovation Centre, Millennium Point, Birmingham
 • Hulme G.: In Lockstep on Security. InformationWeek.com, 18 March 2002, (wersja elektroniczna)
 • Humphries A.S., Towriss J., Wilding R.: A Taxonomy of Highly Interdependent Supply Chain Relationships. "International Journal of Logistics Management" 2007, Vol. 18, No. 3
 • Hutchinson W., Warren M.: Attitudes of Australian Information System Managers against Online Attackers. "Information Management and Computer Security" 2001, Vol. 9, No. 3
 • ICSA.net.: Information Security: A Practical Solution For Senior Management. ICSA.net Whitepaper, May 1999
 • Information Security Survey 2001. Raport Ernst&Young, http://www.ey.com
 • Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2009
 • Ireland R., Bruce R.: CPFR: Only the Beginning of Collaboration. "Supply Chain Management Review" September/October 2000
 • Jackson B.B.: Winning and Keeping Industrial Customers. Lexington Books, Lexington MA 1985
 • Jackson B.B.: Winning and Keeping. Industral Customers. Lexington Books, Lexington MA 1985
 • Jajuga K.: Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 • Jakimowicz A.: Od Keynesa do teorii chaosu: ewolucja teorii wahań koniunkturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 • Jakimowicz A.: Źródła niestabilności struktur rynkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 • Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo. Księgarnia Akademicka, Kraków 2001
 • Jełowiecki M., Kieżun W., Leoński Z., Ostapczuk B.: Teoria organizacji i kierownictwa. PWN, Warszawa 1981
 • Jędralska K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. AE, Katowice 2003
 • Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. AE, Katowice 1992
 • Jiang B., Baker R., Frazier G.: An Analysis of Job Dissatisfaction and Turnover to Reduce Global Supply Chain Risk: Evidence from China. "Journal of Operations Management" 2008, Vol. 27, No. 2
 • Johnson D.A., McCutcheon D.M., Stuart F.I., Kerwood H.: Effects of Supplier Trust on Performance of Cooperative Supplier Relationships. "Journal of Operations Management" 2004, Vol. 22, No. 1
 • Johnson J.J., Wood D.F.: Contemporary Physical Distribution and Logistics. 3rd ed. MacMillan Publishing Company, New York 1996
 • Johnston M., Gilmore A., Carson D.: Dealing with Environmental Uncertainty. The Value of Scenario Planning for Small to Medium-sized Enterprises (SMEs). "European Journal of Marketing" 2008, Vol. 42, No. 11/12
 • Jones T., Riley D.: Using Inventory for Competitive Advantage through Supply Chain Management. "International Journal of Physical Distribution and Materials Management" 1985, Vol. 15, No. 5
 • Juttner U., Peck H., Christopher M.: Supply Chain Risk Management: Outlining an Agenda for Future Research. "International Journal of Logistics: Research and Applications" 2003, Vol. 6, No. 4
 • Juttner U.: Supply Chain Risk Management. Understanding the Business Requirements from a Practitioner Perspective. "International Journal of Logistics Management" 2005, Vol. 16, No. 1
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003
 • Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2005
 • Kampstra R.P., Ashayeri J., Gattoma J.L.: Realities of Supply Chain Collaboration. "International Journal of Logistics Management" 2006, Vol. 17, No. 3
 • Kasperek M.: Planowanie i organizacja projektów logistycznych. AE, Katowice 2006
 • Kathawala Y., Abdou K.: Supply Chain Evaluation in the Service Industry: A Framework Development Compared to Manufacturing. "Managerial Auditing Journal" 2003, Vol. 18, No. 2
 • Kay J.: The Structure of Strategy. "Business Strategy Review" 1993, Vol. 4, No. 2
 • Kempny D.: Koncepcja logistyki globalnej. Oeconomia. Vol. XXXVII. Lublin 2003
 • Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa 2001
 • Kempny D.: Zapas w systemie logistycznym firmy. AE, Katowice 1995
 • Kersten W., Hohrath Ph., Bóger M.: An Empirical Approach to Supply Chain Risk Management: Development of a Strategic Framework. 18th Annual POMs Conference, 4-7 May 2007, Dallas Tx
 • Ketchen D.J., Shook Ch.L.: The Application of Cluster Analysis in Strategic Management Research: An Analysis and Critique. "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17, No. 6
 • Ketchen D.J., Thomas J.B., Snow Ch.C.: Organizational Configurations and Performance: A Comparison of Theoretical Approaches. "Academy of Management Journal" 1993, Vol. 36, No. 6
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 2004
 • Kędzior Z., Karcz K.: Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010). CBiE, Katowice 1998
 • Khan K.B., Mentzer J.T.: Logistics and Inter-departmental Integration. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management"2000, Vol. 26, No. 8
 • Khan O., Bums B.: Risk and Supply Chain Management: Creating a Research Agenda. "International Journal of Logistics Management" 2007, Vol. 18, No. 2
 • Kieżun W.: Ewolucja sprawnego zarządzania. PWE, Warszawa 1978
 • Kieżun W.: Podstawy organizacji i zarządzania. Wyd. II. Książka i Wiedza, Warszawa 1980
 • Kieżun W.: Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania. W: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Red. W. Kieżun. Wol- ters Kluwer, Warszawa 2011
 • Kisielnicki J.: Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii. W: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Red. W.M. Grudzew- ski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2002
 • Kisperska-Moroń D., de Haan J.: Improving Supply Chain Performance to Satisfy Finał Customers: "Leagile" Experiences of a Polish Distributor. "International Journal of Production Economics" 2011, Vol. 133, No. 1
 • Kisperska-Moroń D., Klosa E., Świerczek A., Piniecki R.: Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw. AE, Katowice 2010
 • Kisperska-Moroń D., Sołtysik M.: System logistyczny przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1996
 • Kisperska-Moroń D., Świerczek A.: Consistency of Lean and Agile Managerial Practices in Manufacturing Companies: A Comparative Study. W: Supply Chain Innovations: People, Practice and Performance. Ed. A.C. Lyons. Proceedings of the Logistics Research Network Annual Conference. The Chartered Institute of Logistics and Transport, 2008
 • Kisperska-Moroń D., Świerczek A.: Obsługa procesów transportowo-magazynowych produkcji rozproszonej. Badania Statutowe Katedry Logistyki Ekonmomicznej, Katowice 2010, maszynopis powielony
 • Kisperska-Moroń D.: Elementy logistyki. AE, Katowice 1992
 • Kisperska-Moroń D.: Łańcuchy dostaw czy łańcuchy podaży? Annales. Oeconomia. Vol. XXXVII. Lublin 2003
 • Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. AE, Katowice 2000
 • Klosa E.: Niepewność i ryzyko w outsourcingu procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. Katowice 2009. Praca doktorska (maszynopis powielony)
 • Klosa E.: Teoretyczne podstawy niepewności i ryzyka w łańcuchach dostaw. W: Wybrane aspekty niepewności i ryzyka w łańcuchach dostaw. Kisperska-Moroń D. AE, Katowice 2006 (maszynopis powielony)
 • Klosa E.: Źródła i skutki występowania ryzyka w logistyce łańcuchów dostaw. W: Z teorii logistyki. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2006
 • Knight A.J., Worosz M.R., Todd E.C.D.: Serving Food Safety: Consumer Perceptions of Food Safety at Restaurants. "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2007, Vol. 19, No. 6
 • Knight F.: Risk Uncertainty and Profit. University of London, London 1921
 • Knorr A., Arndt A.: Why did Wal-Mart fail in Germany? W: Globalisierung der Weltwirtschaft. Eds. A. Knorr, A. Lemper, A. Sell, K. Wohlmuth. Materialien des Wissenschaftsschwerpunktes, Bremen 2003
 • Koh S.C.L., Tan K.H.: Translating Knowledge of Supply Chain Uncertainty into Business Strategy and Actions. "Journal of Manufacturing Technology Management" 2006, Vol. 17, No. 4
 • Kompendium wiedzy o logistyce. Red. E. Gołembska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań, 2002
 • Komai J.: Anti-Equilibrium. PWN, Warszawa 1977
 • Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 72-73
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław 1975
 • Kotier Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002
 • Kotier Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 • Kouvelis P., Chambers, C. Wang H.: Supply Chain Management Research and Production and Operations Management: Review, Trends and Opportunities. "Production and Operations Management" 2006, Vol. 15, No. 3
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 • Kraljic P.: Purchasing must become Supply Management. "Harvard Business Review" 1983, Vol. 61, No. 5
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.: Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa 2009
 • Krupski R.: Elastyczność celów i strategii. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005
 • Krupski R.: Powrót do koncepcji systemowych. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005
 • Krzymiński A.H.: Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym: porównania i syntezy. PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988
 • Krzysztofiak M.: Statystyka. PWN, Warszawa 1981
 • Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1991
 • Kwejt J.: Gospodarka materiałowa. PWE, Warszawa 1978
 • La Londe B.J., Masters J.M.: Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1994, Vol. 24, No. 7
 • La Londe B.J., Polen T.L.: Issues in Supply Chain Costing. International Journal of Logistics Management. "International Journal of Logistics Management" 1996, Vol. 7, No. 1
 • Lambert D.M., Burduroglu R.: Measuring and Selling the Value of Logistics. "International Journal of Logistics Management" 2000, Vol. 11, No. 1
 • Lambert D.M., Cooper M.C., Pagh J.D.: Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities. "International Journal of Logistics Management" 1998, Vol. 9, No. 2
 • Lambert D.M., Cooper M.C.: Issues in Supply-chain Management. "Industrial Marketing Management" 2000, Vol. 29; No. 1
 • Lambert D.M., Emmelhainz M.A., Gardner J.T.: Developing and Implementing Supply Chain Partnerships. "International Journal of Logistics Management" 1996, Vol. 7, No. 2
 • Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M.: Fundamentals of Logistics Management. McGraw Hill, Boston 1998
 • Lamming R., Caldwell N.D., Phillips W.E., Harrison D.A.: Transparency in Supply Relationships: Concept and Practice. "Engineering Management Review" 2002, Vol. 30
 • Lamming R., Johnsen T., Zheng C., Harland C.: An Initial Classification of Supply Networks. "International Journal of Operations and Production Management" 2000, Vol. 20, No. 6
 • Lan L.L., Lee J.: Force field Analysis on Policies Affecting Working Women in Singapore. "Journal of Management Development" 1997, Vol. 16, No. 1
 • Langley Jr C.J., Holcomb M.C.: Creating Logistics Customer Value. "Journal of Business Logistics" 1992, Vol. 13, No. 2
 • Latusek-Jurczak D.: Zarządzanie międzyorganizacyjne. Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Lee H., Billington C.: Managing Supply Chain Inventories: Pitfalls and Opportunities. "Sloan Management Review" Spring 1992
 • Lee H.: Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties. "California Management Review" Vol. 44, No. 3
 • Lewis M.: Cause, Consequence and Control: Towards a Theoretical and Practical Model of Operational Risk. "Journal of Operations Management"2003, Vol. 21
 • Li S.: Risk Management for Overseas Development Projects. "International Business Research" 2009, Vol. 2, No. 3
 • Lichtarski J.: Współpraca przedsiębiorstw z innymi podmiotami gospodarczymi. W: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław, 2007
 • Lietke B.: Supply Chain Management in a New Institutional Framework. Arbeit- spapier fur die European School on New Institutional Economics (ESNIE), 2-7 maja 2005, Cargese, Korsika
 • Lo V.H.Y., Sculi D., Yeung A.H., Yeung A.C.L.: Integrating Customer Expectations into the Development of Business Strategies in a Supply Chain Environment. "International Journal of Logistics" 2005, Vol. 8, No. 1
 • Logistyka. Teoria i praktyka. Red. S. Krawczyk. Difin. Warszawa 2011
 • Lonsdale Ch.: Effectively Managing Vertical Supply Relationships: A Risk Management Model for Outsourcing. "International Journal of Supply Chain Management" 1999, Vol. 4, No. 4
 • Lupicka A.: Analiza strategiczna w łańcuchu dostaw. W: Strategie łańcuchów dostaw. Red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010
 • Łupicka A.: Relacje w łańcuchach dostaw. W: Strategie łańcuchów dostaw. Red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2010
 • Mabert V.A.: The Early Road to Material Requirements Planning. "Journal of Operations Management" 2007, Vol. 25, No. 2
 • MacCarthy B., Atthirawong W.: Factors Affecting Location Decisions in International Operations: A Delphi Study. "International Journal of Operations and Production Management" 2003, Vol. 23, No. 7
 • Madej T.: Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych. PWE, Warszawa 1965
 • Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse w gospodarce rynkowej. WSiP, Warszawa 1998
 • Manuj I., Mentzer J.T.: Global Supply Chain Risk Management Strategies. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2008, Vol. 38, No. 3
 • March J.G., Shapira Z.: Managerial Perspective on Risk and Risk Taking. "Management Science", Vol. 34
 • March J.G.: Footnotes to Organizational Change. "Administrative Science Quarterly" 1981, Vol. 26
 • Martin J.E., Heaulme P.: Risk Manangement: Techniques for Managing Project Risk. In: D.I. Cleiand: Field Guide to Project Management. Van Nostrand Reinhold, New York 1998
 • Mason-Jones R., Towill D.R.: Shrinking The Supply Chain Uncertainty Cycle. "Control, The Institute of Operations Management" 2008, Vol. 24, No. 7
 • Mason-Jones R., Towill D.R.: Using the Information Decoupling Point to Improve Supply Chain Performance. "International Journal of Logistics Management" 1999, Vol. 10, No. 2
 • Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A.: Systemy logistyczne. Komponenty, działania, przykłady. Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 • Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • McCormack K., Wilkerson T., Marrow D., Davey M., Shah M., Yee D.: Managing Risk in Your Organization with the SCOR Methodology. White Paper, czerewiec 2008
 • McGillivray G.: Commercial Risk Under JIT. "Canadian Underwriter" 2000, Vol. 67, No. 1
 • McKinnon A.: Life without Trucks: The Effects of the Disruption of Road Freight Transport on a National Economy. "Journal of Business Logistics" 2006, Vol. 27, No. 2
 • McKinnon A.C.: Physical Distribution Systems. Routledge, London and New York 1991
 • McMahon K.: Britain's Year 2000 Fuel Protests Offer Chilling Preview of America's Future. http://www. lifeaftertheoilcrash.net/Index.html [dostęp: 15.05.2011]
 • Meier F.: Japan Quake Halts Work at Toyota, Nissan, Honda Plants. USA Today, 11 marca 2011 r. (wersja elektroniczna)
 • Mentzer J.T., DeWitt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D., Zacharia Z.G.: Defining Supply Chain Management. "Journal of Business Logistics" 2001, Vol. 22, No. 2
 • Mentzer J.T., Foggin J.H., Golicie S.L.: Collaboration. The Enablers, Impediments and Benefits. "Supply Chain Management Review" September/October 2000
 • Mentzer J.T., Min S., Bobbit L.M.: Toward a Unified Theory of Logistics. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management"2004, Vol. 34, No. 8
 • Mentzer J.T.: Global Supply Chain Risk Management. University of Tennesee. White Paper, 30 września 2004
 • Mentzer J.T.: What Is Supply Chain Management? W: Supply Chain Management. Ed. J.T. Mentzer. Sage Publications. Thousand Oaks, California 2001
 • Mema A., Smith N.: Privately Financed Infrastructure for the 21st Century. "Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Civil Engineering"1999, Vol. 132
 • Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Red. W. Błaszczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Red. E. Gatnar, M. Walesiak. AE, Wrocław 2004
 • Miller K.: A Framework for Integrated Risk Management In International Business. "Journal of International Business Studies" 1991, Vol. 23, No. 2
 • Millson M.R., Wilemon D.: The Impact of Organisational Integration and Product Development Proficiency on Market Success. "Industrial Marketing Management" 2002, Vol. 31, No. 1
 • Min S., Mentzer J.T.: Developing and Measuring Supply Chain Concepts. "Journal of Business Logistics" 2004, Vol. 25, No. 1
 • Mitchell V.W.: Organisational Risk Perception and Reduction: A Literature Review. "British Journal of Management" 1995, Vol. 6, No. 2
 • Mitręga M.: Marketing relacji. CeDeWu, Warszawa 2005
 • Morgan G.: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997
 • Mreła H.: Integracja organizacyjna przemysłu. PWE, Warszawa 1978
 • Munich Re Group: Annual Review: Natural Catastrophes 2002. Go Rsk Research Dept, Monachium 2003
 • Mynarski S.: Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1995
 • Mynarski S.: Modelowanie rynku w ujęciu systemowym. PWN, Warszawa 1982
 • Neider J., Neider-Marciniak D.: Transport intermodalny. PWE, Warszawa 1997
 • Neider J.: Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa 2008
 • New S.J., Payne P.: Research Frameworks in Logistics: Three Models, Seven Dinners and a Survey. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1995, Vol. 25, No. 10
 • New S.J.: Supply Chaim: Some Doubts. Proceedings of the Anuual Conference of IPSERA, Cardiff, Wielka Brytania, 28-30 Marca 1994
 • New S.J.: The Scope of Supply Chain Management Research. "International Journal of Supply Chain Management" 1997, Vol. 2, No. 1
 • Newman W.R., Hanna M., Maffei M.J.: Dealing with the Uncertainties of Manufacturing: Flexibilities, Buffers and Integration. "International Journal of Operations and Production Management" 1993, Vol. 13, No. 1
 • Niehaves B., Plattfau R. t: Collaborative business process management: status quo and quo vadis. "Business Process Management Journal" 2011, Vol. 17, No. 3
 • Niemczyk J.: Metodologia nauk o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwers, Warszawa 2011
 • Niemczyk J.: Organizacja procesowa. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w tur- bulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 200
 • Niemczyk J.: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. AE, Wrocław 2006
 • Nogalski B., Rybicki J.: Metodyka tworzenia skutecznej strategii marketingowej. TNOiK, Bydgoszcz 1997
 • Norrman A., Jansson U.: Ericsson's Proactive Supply Chain Risk Management Approach After a Serious Sub-supplier Accident. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2004, Vol. 34, No. 5
 • Norrman A., Lindroth R.: Categorization of Supply Chain Risk and Risk Management. W: Supply Chain Risk. Ed. C. Brindley. Ashgate 2004
 • Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Nowicka-Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000
 • Obłój K.: Podejście sytuacyjne - nowa droga do podejścia systemowego. "Przegląd Organizacji" 1997, nr 7
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej PWE, Warszawa 2001
 • Oliver C.: Determinants of Interorganizationał Relationships: Integration and Future Directions. "Academy of Management Review" 1990, Vol. 15, No. 2
 • Oliver R.K., Webber M.D.: Supply Chain Management: Logistic Catches up with Strategy. Outbook, Booz Alen & Hamilton Inc., 1982. In: Logistic: The Strategic Issues. Ed. M. Christopher. Champan & Heath, London 1992
 • Olson D.L., Wu D.D.: A Review of Enterprise Risk Management in Supply Chain. "Keybemetes" 2010, Vol. 39, No. 5
 • Olson E.G.: Strategically Managing Risk in the Information Age: A Holistic Approach. "Journal of Business Strategy" 2005, Vol. 26, No. 6
 • Papadakis I.S.: Financial Performance of Supply Chains After Disruptions: An Event Study. "International Journal of Supply Chain Management" 2006, Vol. 11, No. 1
 • Pamaby J.: Concept of a Manufacturing System. "International Journal of Production Research" 1979, Vol. 17, No. 2
 • Pawłowski Z.: Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1976
 • Peck H., Juttner U.: Risk Management In the Supply-Chain. "Focus Magazine" December 2002
 • Peck H., Juttner U.: Strategy and Relationships: Defining the Interface in Supply Chain Contexts. "International Journal of Logistics Management" 2000, Vol. 11, No. 2
 • Peck H.: Drivers of Supply Chain Vulnerability: An Integrated Framework. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management"2006, Vol. 35, No. 4
 • Peck H.: Resilience - Surviving the Unthinkable. "Logistics manager" Marzec 2004
 • Penc J.: Leksykon biznesu. Placet, Warszawa 1997
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Placet, Warszawa 1997
 • Peraz Larracilla J.A., Pawa K.S.r: Responsiveness In the Supply Chain - Preliminary Results of Case Studies in the Fast Moving Customer Goods Sector. Logistics Research Network 7th Annual Conference 4-6th September 2002. Technology Innovation Centre, Millennium Point, Birmingham
 • Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań 1998
 • Pickton D.W., Wrigh S.: What's Swot in Strategic Analysis? "Strategic Change" 1998, Vol. 7, No. 2
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Pilkington A., Liston-Heyes C.: Is Production and Operations Management a Discipline? A Citation/co-citation Study. "International Journal of Production and Operations Management" 1999, Vol. 19, No. 1
 • Piniecki R.: Obsługa procesów transportowo-magazynowych produkcji rozproszonej. Badania statutowe Katedry Logistyki Ekonomicznej, AE, Katowice 2010 (maszynopis powielony)
 • Plahe J.: The Global Commodity Chain (GCC) Approach and the Organizational Transformation of Agriculture: A Look into the Increasing Power of Retailers and Branded Merchandisers. Working Paper 363/05, Department of Management, Monash University Australia
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wroclaw 2007
 • Ponomarov S.Y., Holcom M.C.: Understanding the Concept of Supply Chain Resilience. "International Journal of Logistics Management" 2009, Vol. 20, No. 1
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1994
 • Porterfield E., Berliant A.: Jack in the Box Ignored Safety Rules. "The News Tribune" June 1995
 • Potential Bank Failures Represent a Supply Chain Risk: RBC. "Canadian Underwriter" 16 sierpnia 2010 (wersja elektroniczna)
 • Professional Development Program in Project Environment 641. Curtin University of Technology, Perth Australia, June 2001
 • Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław 1978
 • Pszczołowski T.: Organizacja od dołu i od góry. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982
 • Pszczołowski T.: Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982
 • Puto C.P., Patton W.E., King R.H .: Risk Handling Strategies in Industrial Vendor Selection Decisions. "Journal of Marketing" 1985, Vol. 49, No. 1
 • Quantitative Models for Supply Chain Management. Eds. S. Tayur, R. Ganes- han, M. Magazine. Kluwer Academic Publisher, Massachusetts 1999
 • Radjou N., Orlov L.M., Nakashima T.: Adapting To Supply Network Change. The TechStrategy TM Report, March 2002
 • Rao S., Goldsby T.J.: Supply Chain Risks: a Review and Typology. "International Journal of Logistics Management" 2009, Vol. 20, No. 1
 • Rapana P.: A Framework for Retail Logistics and Supply Chain Risk Management in Large-Scale Retail Trade, www.nottingham.ac.uk. White Paper 2009
 • Ravald A., Grônroos Ch.: The Value concept and Relationship Marketing. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No. 2
 • Redman J., Warren M., Hutchinson W.: System Survivability: a Critical Security Problem. "Information Management & Computer Security" 2005, Vol. 13, No. 3
 • Ren H.: Risk Lifecycle and Risk Relationships on Construction Projects. "International Journal of Project Management" 1994, Vol. 12, No. 2
 • Returns Policy. "European Journal of Operations Research" 2008, Vol. 184, No. 2
 • Rice J., Caniato F.: Building a Secure and Resilient Supply Chain. "Supply Chain Management Review" 2003, Vol. 7, No. 5
 • Rice J.B., Caniato F.: Supply Chain Response to Terrorism: Creating Resilient and Secure Supply Chains. MIT Center for Transportation and Logistics, 2003
 • Richmond and Associates: European Logistics. Prezentacja przedstawiona podczas Logistics Round Table, Strasburg 2007
 • Ritchie B., Brindley C.S., Armstrong N.: Risk Assessment and Relationship Management: Practical Approach to Supply Chain Risk Management. "International Journal of Agile Systems and Management" 2008, Vol. 3, No. 3-4
 • Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami. AE, Katowice 2009
 • Rokita J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. COSZ, Katowice 2003
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005
 • Roy J., Bigras Y.: Le partenariat: un élément clé de la chaîne logistique. Actes de conférences des Troisièmes rencontres internationales de la recherche en logistique, RIRL 2000, Trois-Rivières, 9-11 marca 2000
 • Rudny W.: Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2009
 • Rutkowski K.: Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. SGH, Warszawa 2005
 • Rutkowski K.: Rola operatorów logistycznych w restrukturyzacji globalnych łańcuchów dostaw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 12
 • Rutkowski K.: Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 12
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Współczesne problemy polityki transportowej. PWE, Warszawa 1997
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. AE Katowice 1999
 • Sackett P.J., Maxwell D.J., Lowenthal P.A.: Customizing Manufacturing Strategy. "Integrated Manufacturing Systems" 1997, Vol. 8, No. 6
 • Sagan A.: Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. StatSoft Polska, 2003
 • Sagan A.: Przykłady zaawansowanych technik analitycznych w badaniach marketingowych. StatSoft Polska, 2003
 • Saito M.: Logistics Strategies in Japan. In: Logistics and Distribution Planning. Strategies for Management. Ed. J. Cooper. Kogan Page, 1994
 • Sako M.: Prices, Quality and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan. Cambridge University Press, Cambridge 1992
 • Sariusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Placet, Warszawa 1998
 • Schary Ph.B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J.: Projektowanie organizacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Schmidt M.J., Hollensen S.: Marketing Research: An International Approach. Prentice Hall, Harlow 2006
 • Scott C., Westbrook R.: New Strategie Tools for Supply Chain Management. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1999, Vol. 21, No. 1
 • Senge P.M.: Piąta dyscyplina. ABC, Warszawa 2000
 • Sheehan N.T.: Making Risk Pay: The Boards' Role. "Journal of Business Strategy" 2009, Vol. 30, No. 1
 • Sheffi Y.: Supply Chain Management under the Threat of International Terrorism. "International Journal of Logistics Management" 2001, Vol. 12, No. 2
 • Simatupang T.M., Sridharan R.: The Collaborative Supply Chain. "International Journal of Logistics Management" 2002, Vol. 13, No. 1
 • Simatupang T.M., Wright A.C., Sridharan R.: The Knowledge of Coordination for Supply Chain Integration. "Business Process Management Journal" 2002, Vol. 8, No. 3
 • Simon P., Hillson D., Newland K.: Project Risk Analysis and Management Guide. Project Management Press, Norwich 1997
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z.: Mały słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2007
 • Smallman C.: Risk and Organizational Behaviour: A Research Model. "Disaster Prévention and Management" 1996, Vol. 5, No. 2
 • Smeltzer L.R., Siferd S.P.: Proactive Supply Management: The Management of Risk. "International Journal of Purchasing and Materiał Management" 1998, Vol. 34, No. 1
 • Smykay E.: Physical Distribution Management. Macmillan, New York - London 1973
 • Soler M.E., Bassetto S.: Analyse des risques de la chaîne d'approvisionnements. Janvier, 2008
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. AE, Katowice 2000
 • Sołtysik M., Swierczek A.: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw. AE, Katowice 2009
 • Sołtysik M.: Logistyczne aspekty procesu indywidualizacji produktów w łańcuchu dostaw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 11
 • Sołtysik M.: Miejsca przecięcia w łańcuchach logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1997, nr 2
 • Sołtysik M.: O filozofii i celach logistyki. W: Z teorii logistyki. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2006
 • Sołtysik M.: O filozofii i mechanizmie zarządzania globalnym łańcuchem dostaw. W: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej. Red.E. Gołembska, M. Szuster. AE, Poznań 2008
 • Sołtysik M.: Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 11
 • Sołtysik M.: Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw. W: Logistyka. Red.D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. AE, Katowice 2003
 • Souter G.: Risks from Supply Chain also Demand Attention. "Business Insurance"2000, Vol. 34, No. 20
 • Spekman R., Kamauff J.W., Myhr N.: An Empirical Investigation into Supply Chain Management: A Perspective on Partnerships. "International Journal of Supply Chain Management" 1998, Vol. 3, No. 2
 • Spekman R.E., Davis E.W.: Risky Business: Expanding the Discussion on Risk and the Extended Enterprise. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2004, Vol. 34, No. 5
 • Spekman R.E., Kamauff Jr. J.W., Myhr N.: An Empirical Investigation into Supply Chain Management. A Perspective on Partnerships. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1998, Vol. 28, No. 8
 • Społeczeństwo a ryzyko. Multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia. Red. L. Zacher, W. Kieras. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994
 • Sprague L.G.: China's Evolving Supply Chain Infrastructure: Hardware and Software. 16th Inventory Symposium on Inventories, Budapeszt, 23-27 August 2010
 • Spyra Z.: Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji. PWE, Warszawa 2007
 • Stalk G. Jr.: Time - The Next Source of Competitive Advantage. "Harvard Business Review" lipiec-sieprień 1988
 • Standards Australia: Risk Management. AS/NZS 4360:1995, Australia, Home- bush, NSW/Standards New Zealand, Wellington, NZ
 • Standards Australia: Risk Management. AS/NZS 4360:1995, Australia, Home- bush, NSW/Standards New Zeland, Wellington, NZ
 • Stanieć I., Klimczak K.: Ryzyko operacyjne. W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Red. I. Stanieć, J. Zawiła-Niedźwiecki. C.H. Beck, Warszawa 2008
 • Stanieć I., Klimczak K.M.: Panorama ryzyka. W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Red. I. Stanieć, J. Zawiła-Niedźwiecki. C.H. Beck, Warszawa 2008
 • Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 1999
 • Stecke K.E., Kumar S.: Sources of Supply Chain Disruptions, Factors That Breed Vulnerability, and Mitigating Strategies. "Journal of Marketing Channels" 2009, Vol. 16, No. 3
 • Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Politechnika Wrocławka, Wrocław 2001
 • Stern L.W., El-Ansary A., Coughlan A.T.: Kanały marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Stevens G.C.: Integrating the Supply Chain. "International Journal of Physical Distribution and Materials Management" 1989, Vol. 19, No. 9
 • Stock J.R.: Marketing Myopia Revisited: Lessons for Logistics. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" Vol. 32, No.l
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001
 • Suder G., Chailan C., Suder D.: Strategie Megabrand Management: Does Global Uncertainty Affect Brands? A post-9/11 US/non-US Comparison of the 100 Biggest Brands. "Journal of Product & Brand Management" 2008, Vol. 17, No. 7
 • Sulejewicz A.: Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 1997
 • Sułkowski Ł.: Epistemologia w naukach o zarządzaniu. PWE, Warszawa 2005
 • Sułkowski Ł.: Struktura teorii naukowej w zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarzadzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Supply Chain Management. Ed. J.T. Mentzer. Sage Publications. Thousand Oaks, California 2001
 • Supply Chain Management. Processes, Partnerships, Performance. Ed. D.M. Lambert. 3rd Edition. Supply Chain Management Institute, Sarasota, Florida 2008
 • Supply Chain Risk. A Handbook of Assessment, Management, and Performance. Eds. G.A. Zsidisin, B. Ritchie. Springer Verlag, New York 2009
 • Supply Chain Vulnerability. Executive Report. Cranfield University, January 2002
 • Sutcliffe K.M., Zaheer A.: Uncertainty in the Transaction Environment: An Empirical Test. "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19
 • Svensson G.: A Conceptual Framework for the Analysis of Vulnerability in Supply Chains. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2000, Vol. 30, No. 9
 • Svensson G.: A Conceptual Framework of Vulnerability in Firms' Inbound and Outbound Logistics Flows. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 2
 • Svensson G.: A Typology of Vulnerability Scenarios Towards Suppliers and Customers in Supply Chains based upon Perceived Time and Relation ship Dependencies. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2002 Vol. 32, No. 3
 • Svensson G.: Dyadic Vulnerability in Companies' Inbound and Outbound Logistics Flows. "International Journal of Logistics" 2002, Vol. 5, No. 1
 • Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pańkowska, H. Sroka. AE, Katowice 2002
 • Szozda N., Świerczek A.: Cross-sectoral Comparison of the Effect of Sales Planning Practices on Manufac-turing Strategy in Supply Chains. Transport & Logistics, Kosice 2011
 • Szozda N.: Wykorzystanie prognozowania przez analogią do planowania sprzedaży produktów o krótkim cyklu życia. UE, Wrocław 2008, praca doktorska (maszynopis powielony)
 • Sztucki T.: Kanały rynku, czynniki kształtowania i kierunki rozwoju. IHWiU, Warszawa 1978
 • Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2005. Światowiec J.: Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006
 • Świerczek A.: Application of the Logistics Postponement in a Retail Supply Chain of Wal-Mart. The Current Effects and Future Tendencies. UE, Wrocław 2009
 • Świerczek A.: Formułowanie strategii współczesnych łańcuchów dostaw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 8
 • Świerczek A.: Geneza zakłóceń w zarządzaniu logistycznym współczesnych przedsiębiorstw. W: Nowe wyzwania dla zarządzania świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych. Red. D. Kisperska- Moroń, A. Świeczek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010
 • Świerczek A.: Koncepcje zarządzania przepływem materiałów i produktów. W: Logistyka. Red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. ILiM, Poznań 2009
 • Świerczek A.: Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw. "Logistyka" 2007, nr 1
 • Świerczek A.: Organizacyjne determinanty kształtowania łańcuchów dostaw. W: Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach młodych twórców. Red. D. Kisperska-Moroń. AE, Katowice 2008
 • Świerczek A.: Sieć firm jako podstawa kształtowania organizacji sieciowej. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 10
 • Świerczek A.: Tendencje rozwoju efektywnych łańcuchów dostaw we współczesnym otoczeniu sektorowym. W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej. Red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2008
 • Świerczek A.: Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania logistycznego. Próba syntezy. Cz. I. "Logistyka" 2006, nr 3
 • Świerczek A.: Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania logistycznego. Próba syntezy. Cz. II. "Logistyka" 2006, nr 4
 • Świerczek A.: Wirtualne łańcuchy dostaw jako forma organizacji. W: Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw. Red. D. Kisperska-Moroń. AE, Katowice 2009
 • Świerczek A.: Znaczenie sieci informacyjnej w kształtowaniu organizacji sieciowej. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2006, nr 6
 • Tan Ch. : Robust Strategies for Mitigating Supply Chain Disruptions. "International Journal of Logistics: Research and Applications" 2006, Vol. 9, No. 1
 • Tan K.C., Handfield R.B., Krause D.R.: Enhancing Firms' Performance through Quality and Supply base Management: An Empirical Study. "European Journal of Production Research" 1998, Vol. 36, No.10
 • Tan K.C.: A Framework of Supply Chain Management Literature. "European Journal of Purchasing and Supply Chain Management" 2001, Vol. 7, No. 1
 • Tang C.S.: Perspectives in Supply Chain Risk Management. "International Journal of Production Economics" 2006, Vol. 103, No. 2
 • Tang O., Musa S.N.: Identifying Risk Issues and Research Advancements in Supply Chain Risk Management. "International Journal of Production Economics" 2011, Vol. 133, No. 1
 • Tantoush J.O., Lettice F., Chan H.K.: The Impact of Sanctions on Buyer-supplier Relationship within the Libyan Oil Industry. "International Journal of Energy Sector Management" 2009, Vol. 3, No. 2
 • Taylor D. H.: Problems of Food Supply Logistics in Russia and the CIS. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management"1994, Vol. 24, No. 2
 • Tchankova L.: Risk Identification - Basic Stage in Risk Management. "Environmental Management and Health" 2002, Vol. 13, No. 3, 2002
 • Teczke J.: Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka. PAN, Kraków 1996
 • Teoria organizacji i zarządzania. Red. J. Kumał J.PWN, Warszawa 1981
 • Thompson J.D.: Organizations in Action. McGraw-Hill, New York 1967
 • Todeva E., Knoke D.: Strategic Alliances and Model of Collaboration. "Management Decision" 2005, Vol. 43, No. 1
 • Towill D., Childerhouse P., Disney S.M.: Speeding Up the Progress Curve Towards Effective Supply Chain Management. "International Journal of Supply Chain Management" 2000, Vol. 5, No. 3
 • Towill D.R., Naim M.M., Wikner J.: Industrial Dynamics Simulation Models in the Design of Supply Chains. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1992, Vol. 22, No. 5
 • Treleven M., Schweikhart S.B.: A Risk/Benefit Analysis of Sourcing Strategies: Single vs. Multiple Sourcing. "Journal of Operations Management" 1998, Vol. 7, No. 4
 • Trim P., Lee Y.-I.: A Strategic Marketing Intelligence and Multi-organisational Resilience Framework. "European Journal of Marketing" 2008, Vol. 42, No. 7/8
 • Trocki M.: Kształtowanie struktur działalności gospodarczej. "Organizacja i Kierowanie" 2000, Vol. 4, No. 102
 • Ulieru M., Brennan R.W., Walker S.S.: The Hołonic Enterprise: A Model for Internet-enabled Global Manufacturing Supply Chain and Workflow Management. "Integrated Manufacturing Systems" 2002, Vol. 13, No. 8
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007
 • Usługi logistyczne. Red. W. Rydzkowski. ILiM, Poznań 2007
 • Vaile R.S., Grether E.T., Cox R.: Marketing in the American Economy. The Ronald Press, New York 1956
 • van der Vekeen D.J., Rutten W.: Logistics Service Management: Opportunities for Differentiation. "International Journal of Logistics Management"1998, Vol. 9, No. 2
 • van der Vorst J., Beulens A.: Indentifying Sources of Uncertainty to Generate Supply Chain Redesign Strategies. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 6
 • van Dorp J.R., Duffey M.R.: Statistical Dependence in Risk Analysis for Project Networks using Monte Carlo Methods. "International Journal of Production Economics" 1999, Vol. 58, No. 1
 • van Dorp J.R.: Statistical Dependence through Common Risk Factors: With Applications in Uncertainty Analysis. "European Journal of Operations Research" 2004, Vol. 161, No. 1
 • Vijayaraghavan T.A.S., Singh P.: Extending the Model of Supply Management Orientation and its Effect on Supplier Buyer Performance. Proceedings of 20th POMs Annual Conference Orlando, Floryda 2009
 • Wagner S.M., Bode C.: An Empirical Examination of Supply Chain Performance along Several Dimensions of Risk. "Journal of Business Logistics" 2008, Vol. 29, No. 1
 • Warren M., Hutchinson W.: A Security Risk Management Approach for e-commerce. "Information Management and Computer Security" 2003, Vol. 11, No. 5
 • Warren M., Hutchinson W.: Cyber Attacts Against Supply Chain Management Systems: A Short Note. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2000, Vol. 30, No. 7/7
 • Waters D.: Supply Chain Risk Management. Vulnerability and Resilience in Logistics. Kogan Page, London and Philadelphia 2007
 • White C.E., Jr.: Internet Transaction Anxiety & Recognition of Assurance Services. "International Journal of Digital Accounting Research", Vol. 1, No. 1
 • White D.: Application of Systems Thinking of Risk Management: A Review of the Literature. "Management Decision" 1995, Vol. 33, No. 10
 • Wilcox J.: Apple Sues Former Contractor. CNET News.com, 11 grudnia 2002
 • Wilding R., Humphries A.S.: Understanding Collaborative Supply Chain Relationships through the Application of the Williamson Organizational Failure Framework. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2006, Vol. 36, No. 4
 • Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Wilma D.: Food Contamination by E. Coli Bacteria Kills Three Children in Western Washington in January and February 1993. HistoryLink.org, 8 kwietnia 2004
 • Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2010
 • Wojciechowski T.: Handel w systemie zaopatrzenia materiałowo-technicznego. PWE, Warszawa 1983
 • Wójcik-Karpacz A.: Ryzyko strategicznych powiązań biznesowych. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. UHP Kielce 2009, nr 2
 • Współczesne teorie organizacji. Red. A.K. Koźmiński. PWN, Warszawa 1983
 • Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Red. J. Lichtarski. PWE, Warszawa 1992
 • Wyborcza.biz: Toyota i Honda wydłużają przestoje w fabrykach aut w Japonii. Gazeta Wyborcza, Biznes, Ludzie, Pieniądze. 22 marca 2011 r
 • Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzania. Red. A. Czermiński. PWN, Warszawa 1982
 • Youngdahl W.E., Loomba A.P.S.: Service-driven Global Supply Chains. "International Journal of Service Industry Management" 2000, Vol. 11, No. 4
 • Zanger C.: Opportunities and Risks of Network Arrangements among Small and Large Firms Within Supply Chain. Proceedings of 6th International Annual IPSERA Conference, 24-26 marca 1997, Neapol 1997
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005
 • Zarządzanie niepewnością. Red. K. Jędralska. AE, Katowice 2010
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 • Zeliaś A.: Metody statystyczne. PWE, Warszawa 2001
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969
 • Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Wyd. IV. PWN, Warszawa 1972
 • Zieleniewski J.: Podstawowe pojęcia teorii systemów, organizacji, sterowania i zarządzania (próba systematyzacji pojęć i założeń). W: Współczesne problemy zarządzania. Red. J. Hołubiec. PWN, Warszawa 1974
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa1999
 • Zokaei K., Hines P.: Achieving Consumer Focus in Supply Chains. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2007, Vol. 37, No. 3
 • Zsdisin G.A.: A Grounded Definition of Supply Risk. "Journal of Purchasing and Supply Management" 2003, Vol. 9
 • Zsidisin A., Smith M.E.: Managing Supply Risk with Early Supplier Involvement: A Case Study and Research Propositions. "Journal of Supply Chain Management" 2005, Vol. 41, No. 4
 • Zsidisin G., Panelli A., Upton R.: Purchasing Organization Involvement in Risk Assessments, Contingency Plans, and Risk Management: An Exploratory Study. "Journal of Supply Chain Management" 2000, Vol. 5 No. 4
 • Zsidisin G.A., Wagner S.M., Melnyk S. A., Ragatz G.L., Bums L.A.: Supply Risk Perceptions and Practices: An Exploratory Comparison of German and US Supply Management Professionals. "International Journal of Technology, Policy and Management" 2008, Vol. 8, No. 4
 • Zsidisin G.A.: Managerial Perceptions of Supply Risk. "Journal of Supply Chain Management" 2003, Vol. 39, No. 1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.