PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 272 Zmiana warunkiem sukcesu : zarządcze instrumenty doskonalenia i rozwoju organizacji | 91--104
Tytuł artykułu

Diagnoza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania karierą żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP

Warianty tytułu
Diagnosis and Directions of Management System Improvement of Professional Career of Polish Armed Forces Soldiers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wnioski z analizy procesu zarządzania karierami żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP oraz kierunki jego doskonalenia. Zaprezentowano wyniki badań i analiz podjętych w ramach dwuetapowego projektu badawczego WZ/742/ DzS, realizowanego przez autorów w WSOWL w latach 2008 i 2011. Treścią artykułu jest diagnoza kluczowych kryteriów projektowania karier żołnierzy zawodowych, opartego na obowiązującym systemie opiniowania służbowego i zasadach wyznaczania żołnierzy na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk. Krytycznie oceniono praktykę służbową w tym zakresie, zwracając uwagę na problem skali, ale także na brak wiarygodnych zasad selekcji kandydatów na wybrane (w tym kluczowe) stanowiska. Podstawowym wnioskiem z badań jest postulat sformowania w ramach służby personalnej centralnego biura karier, odpowiedzialnego za realizację polityki kadrowej resortu obrony narodowej w zakresie efektywnego prognozowania rozwoju kadr i monitorowania jego skuteczności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the findings from the analysis of the current status and directions of improving the process of managing the careers of professional soldiers of the Polish armed forces. It shows the results of research and analysis undertaken in the framework of a two-stage research project WZ/742/DzS which was carried out by the authors in WSOWL in 2008 and 2011. The content of this article is to diagnose the key design criteria of professional career of soldiers based on the existing system of issuing opinions and the designation of a soldier to the official position and the release of this position. The article critically assesses of service practice in this area, paying attention to the problem of scale, but also the lack of reliable principles of selection of candidates for selection (including the key to the armed forces) positions. The main finding of the research is to postulate the formation within HR professionals (HR) the central careers office, which is responsible for implementing the personnel policy of the Ministry of Defense in the field of effective forecasting of human resources development and its effectiveness monitoring. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 • Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Jamka B., Kierowanie kadrami - pozyskiwanie i rozwój pracowników, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007.
 • Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków 1998.
 • Regan G., Błędy militarne, Vasco, Warszawa 1992.
 • Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja - kierowanie - ekonomika, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 • Decyzja nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wskazania osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), DzUrz MON z dnia 24 maja 2010 r.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych i specjalności wojskowych, DzU z 2009, nr 216, poz.1678.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, DzU nr 218, poz. 1699 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych, DzU z 2010, nr 34, poz. 184.
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, DzU nr 141, poz. 892 z późn. zm.
 • Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej w Siłach Zbrojnych RP w latach 2012-2013, MON, Warszawa 29.06.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.