PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 273 Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu | 28--37
Tytuł artykułu

Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał intelektualny w organizacji

Warianty tytułu
Satisfaction from Work with the Factor Restricting Intellectual Capital in an Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości organizacji uzasadnia podjęcie badań satysfakcji w tym kontekście. Celem opracowania jest teoretyczne uzasadnienie relacji składników kapitału intelektualnego, w tym przede wszystkim kapitału ludzkiego, według autorskiego modelu ,,4 K", oraz satysfakcji z pracy. W artykule zaprezentowano także wyniki badań satysfakcji z pracy przeprowadzonych w przedsiębiorstwach regionu Dolnego Śląska. Zgromadzony materiał empiryczny potwierdza te związki oraz dostarcza obserwacji o znaczeniu aplikacyjnym dla zarządzania kapitałem ludzkim.(abstrakt oryginalny)
EN
The importance of intellectual capital in the creation of the organization value justifies the study of satisfaction in this context. The aim of this paper is a theoretical justification for the relationship of components of intellectual capital, including primarily human capital by copyright model "4 K" and work satisfaction. This paper presents the results of job satisfaction surveys carried out in enterprises of the region of Lower Silesia. Accumulated empirical evidence confirms these relationships and provides observations about the application importance for the human capital management.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Armstrong M., Baron A., Strategic HRM. The key to Imporoved Business Performance, CIPD House, London 2002.
 • Bardo J.W., Ross R.H., The satisfaction of industrial workers as predictors of production, turnover and absenteeism, "Journal of Social Psychology" 1982, nr 11B (1).
 • Carr J.Z., Schmidt A.M., Ford J.K., De Shon R.P., Climate perceptions matter: A meta-analytic path analysis relating molar climate, cognitive and affective states, and individual level work outcomes, "Journal of Applied Psychology" 2003, vol. 88, no. 4.
 • Chrupała-Pniak M., Satysfakcja zawodowa - artefakt czy funkcjonalny wymiar kapitału intelektualnego w procesie budowania konkurencyjnej przewagi firmy, "Przegląd Koncepcji Teoretycznych i Podejść Badawczych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2012, nr 23.
 • Heskett J.L., Jones T., Loveman G., Sasser W.E., Schlesinger L.A., Putting the service-profit chain to work, "Harvard Business Review", lipiec-sierpień 2008.
 • Juchnowicz M., Paradygmat człowieka usatysfakcjonowanego w polskich realiach, [w:] M. Juchnowicz (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 • Juchnowicz M., Istota kapitału ludzkiego z perspektywy organizacji, [w:] Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, M. Juchnowicz (red.), Difin, Warszawa 2007.
 • Juchnowicz M., Satysfakcja z pracy w sektorze usług w realiach polskiej gospodarki, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2012, nr 2.
 • Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • Łużniak-Piecha M., Golińska A., Rozpęd - opis modelu i koncepcji badawczej, czyli jak mentoring skutecznie podnosi satysfakcję zawodową Mentorów, " Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2012, nr 23.
 • Marcinkowska M., Wycena zasobów niematerialnych, [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • Nasierowski W., Mikuła B., Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, "Organizacja i Kierowanie" 1995, nr 1.
 • Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2007.
 • Rudawska E., Pracownicy i klienci a wartość przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 3.
 • Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skania, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, B. Wawrzyniak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Springer A., Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracowników, "Problemy Zarządzania", Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2011, vol. 9, nr 4.
 • Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.