PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 29 Climate change, economy and society - interactions in the Baltic See Region | 57--73
Tytuł artykułu

Globalization and Environmental Costs - Structure, Classification and Expenditure

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Globalizacja a koszty środowiskowe - struktura, klasyfikacja i nakłady
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Globalization of the modern world - especially in the economic sphere - has an impact on national economies, but its consequences also affect people. As a dynamic process (in the area of capital, trade and technology) it also contributes to blurring the differences between countries. The growing economic dynamism of countries, the requirement of competitiveness, also have an impact on the environment. The European Union countries have created a legal system and a strategy for environmental projects, moving some of the costs of environmental protection onto companies. This article presents the regulations related to environmental protection, and the costs that it incurs for businesses - particularly the classification and structure of these costs, in comparison with the structure of global investment in environmental protection. The aim is to provide a comparative analysis of fixed investment in environment protection in the years 2005-2011. The dynamic growth of these expenditures will also determine the scale of costs planned in the financial policies of businesses. At the same time, each year the individual costs of environment protection schemes should make up a smaller percentage of the managed finances. (original abstract)
Globalizacja we współczesnym świecie - zwłaszcza w sferze ekonomicznej - ma wpływ na rozwój gospodarczy państw, ale jej konsekwencje dotykają też ludzi. Jako proces o charakterze dynamicznym (w sferze, kapitału, handlu i technologii) przyczynia się też do zacierania różnic miedzy krajami. Rosnąca dynamika gospodarcza krajów, wymogi konkurencyjności, mają też wpływ na środowisko. Kraje Unii Europejskiej stworzyły system prawny i strategię działań proekologicznych, przenosząc część kosztów z tytułu ochrony środowiska na przedsiębiorstwa. Przedmiotem artykułu są uregulowania prawne związane z ochroną środowiska, a także wynikające z nich zobowiązania przedsiębiorstw do ponoszenia kosztów proekologicznych przedsiębiorstw - w szczególności klasyfikacja i struktura tych kosztów, w porównaniu ze strukturą globalnych nakładów na ochronę środowiska. Celem natomiast jest przedstawienie analizy porównawczej nakładów na środki trwałe w Polsce w latach 2005-2011, służące ochronie środowiska. Dynamiczny wzrost tych nakładów decyduje również o wysokości kosztów planowanych w polityce finansowej przedsiębiorstw. Przy tym z roku na rok proekologiczne koszty indywidualne przedsiębiorstw powinny mieć mniejszy udział procentowy w zarządzanych finansach. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Bauman Z., Przekład Klekot E., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 • Czaja I., Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia, in: Globalizacja, ed. J. Klich, ISS, Kraków 2001.
 • Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Dunning J.H., More - yet more - on globalization, "Transnational Corporations" 2005, Vol. 14, No. 2.
 • European Commission, Annual Economic Report for 1997, "European Economy" No. 63, Brussels 1997.
 • Famielec J., Broniewicz E., Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawo zdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle Ustawy o rachunkowości, Ministerstwo Gospodarki, Białystok-Kraków 2006.
 • Gos W., Vademecum samodzielnego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa 2005.
 • Grupa Lizbońska. Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.
 • Hołuj A., Teoretyczne podstawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" 2006, nr 4.
 • Ochrona środowiska 2005, GUS, Warszawa 2006.
 • Ochrona środowiska 2006, GUS, Warszawa 2007.
 • Ochrona środowiska 2007, GUS, Warszawa 2008.
 • Ochrona środowiska 2008, GUS, Warszawa 2009.
 • Ochrona środowiska 2009, GUS, Warszawa 2010.
 • Ochrona środowiska 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Rachunkowość zarządcza, ed. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2012.
 • Stępień M., Rachunek kosztów ochrony środowiska, in: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, ed. J. Famielec, NFOŚiGW, AE, Kraków 2003.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Strzała-Osuch K., Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego, in: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, ed. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Wielki słownik wyrazów obcych, ed. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska, a rachunkowość finansowa, ed. A. Karmańska, Difin 2007.
 • Żaba-Nieroda R., Ekoinnowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych elektrowni, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2011, nr 2 (19).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.