PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 29 Climate change, economy and society - interactions in the Baltic See Region | 121--133
Tytuł artykułu

A Changing Environmental Context for National Regulation of Nutrient Emissions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmienny środowiskowy kontekst narodowych regulacji w zakresie zanieczyszczeń powodowanych przez nawozy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In order to manage the Baltic Sea ecosystems and resources sustainably and to ensure social, economic and ecological resilience, governance should be based on an understanding of interdependent ecological and social systems. Legal systems should be sensitive and adaptive to ecological functions and changes. Climate change adds a dimension, as ecosystems and their management are faced with new, uncertain, but pressing, ecological conditions. The challenge for law as a management structure is adapting to such conditions. Moreover, promoting resilience becomes impor tant, making the Baltic less vulnerable to climate change. The aim of this paper is to discuss challenges of realizing ecological objectives through regulation of nutrient emissions. The discussion serves as basis for a comparative study of corresponding regulation in other Baltic countries. The comparative analysis will accumulate knowledge about prob lems of interaction between marine environment, climate change, and law - and solutions to such problems. The paper introduces a legal scientific research project at the Faculty of Law, Stockholm University. The project is a comparative study of national regulation connected to combating eutrophication in the Baltic. It is carried out within the multidisci plinary research programme Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM). (original abstract)
Aby zarządzać ekosystemem i bogactwem naturalnym Morza Bałtyckiego w sposób zrównoważony oraz zagwarantować społeczne, ekonomiczne i ekologiczne odradzanie się, należy oprzeć się na zrozumieniu współzależnych systemów ekologicznych i społecznych. Systemy prawne powinny być wrażliwe i łatwo dostosowujące się do ekologicznych funkcji i zmian. Zmiany klimatu powodują, że ekosystemy i zarządzanie nimi stają przed nowymi, niepewnymi lecz wymagającymi szybkiej reakcji zmianami ekologicznymi. Przystosowanie się do tych warunków stanowi wyzwanie dla prawa, które pełni rolę regulacyjną. Co więcej, promowanie elastyczności staje się coraz ważniejsze, gdyż powoduje, że Bałtyk staje się mniej narażony na zmiany klimatu. Celem artykułu są rozważania na temat wyzwań towarzyszących realizacji celów ekologicznych poprzez regulacje w kwestii zanieczyszczeń powodowanych przez nawozy. Rozważanie te są bazą do studium porównawczego tych regulacji w krajach nadbałtyckich. Studium porównawcze pozwala zgromadzić wiedzę o problemach związanych z interakcjami między środowiskiem morskim, zmianami klimatycznymi i przepisami prawa oraz rozwiązaniach tych problemów. Artykuł przedstawia naukowo-badawczy projekt prawny realizowany na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sztokholmie. Projekt ten to studium porównawcze narodowych uregulowań związanych z przeciwdziałaniem eutrofizacji Bałtyku. Jest on prowadzony w ramach multidyscyplinarnego programu Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM). (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Stockholm University, Sweden
Bibliografia
 • 1992 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea, Helsinki 1992 (HELCOM).
 • Baltic Sea Action Plan.
 • HELCOM Ministerial Declarationadopted on 25 June 2003 in Bremen by the HELCOM Ministerial Meeting (HELCOM BREMEN DECLARATION).
 • Malawi Principles for the Ecosystem Approach, Report of the Workshop on the Ecosystem Approach (Lilongwe, Malawi, 26-28 January 1998), presented at the Fourth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (Bratislava, Slovakia, 4-15 May 1998), UNEP/CBD/COP/4/Inf.9.
 • Directive of the European Parliament and of the Council (EC) 60/2000/EC establishing a framework for the Community action in the field of water policy [2000] OJ L327/1.
 • Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy. [2008] OJ L164/19.
 • Prop. 1987/88:85 om miljöbpolitiken inför 1990-talet.
 • Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.
 • SOU 2002:14 Statlig tillsyn. Granskning på medborgarnas uppdrag.
 • SOU 2003:72 Havet - tid för en ny strategi.
 • NJA II 1956 p. 211 Ändringar av vattenlagen m.m.
 • Proposal for Sweden's National Implementation Plan for the Baltic Sea Action Plan, Government Offices of Sweden, May 2010. (Downloadable at: www.sweden.gov.se/sb/d/574/ a/145985. Last downloaded on 3 January 2013 at 23.07).
 • Carlman I., Adaptiv miljöplanering nästa, in: Miljörätten i förändring - en antologi, eds. G. Michanek, U. Björkman, Rättsfondens skriftserie 36, Iustus förlag, Uppsala 2003.
 • Carlman I., The Rule of Sustainability and Planning Adaptivity, Ambio Vol. 34, No. 2, March 2005.
 • Eckhoff T., Statens styringsmuligheter, særlig i ressurs- og miljøspørsmål, Tanum-Norli, Oslo 1983.
 • Peczenik A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Norstedts juridik, Fritzes, Stockholm 1995.
 • Sundberg H., Allmän förvaltningsrätt, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1955.
 • Sundberg H., Förvaltningen och rättssäkerheten, SvJT 1935.
 • Tuori K., Critical legal positivism, Ashgate 2002.
 • Tuori K., Från ideologikritik till kritisk positivism, Retfærd No. 85, 1999.
 • Tuori K., Har förvaltningsrätten en framtid?, FT 2003/4.
 • Westerlund S., Miljörättsliga grundfrågor 2.0, Åmyra förlag, Björklinge 2003.
 • Resilience and Sustainable Development 2.0 - A report by Stockholm Resilience Centre produced for the Swedish Government's Commission on Sustainable Development, March 2009.
 • World Health Organization (WHO), Ecosystems and human well-being: health synthesis: a report of the Millennium Ecosystem Assessment, (The report can be downloaded at: www.millenniumassessment.org/documents/document.357.aspx.pdf. Accessed on 3 January 2013 at 23.48.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.