PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3(19) | 33--48
Tytuł artykułu

Determinanty konkurencyjności miejskiego produktu turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Determiners of Urban Tourist Product's Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Występujące tendencje na rynku turystycznym, a zwłaszcza czynniki otoczenia rynkowego takie jak: globalizacja, liberalizacja, zjawiska kryzysowe w gospodarce, zmiany w preferencjach nabywczych, wymuszają na podmiotach oferujących produkt turystyczny poszukiwanie rozwiązań pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Produkt turystyczny jest kategorią wielowymiarową, obejmuje działalności podmiotów turystycznych oferujących usługi, jak również obszarów turystycznych, które kreują kompleksowe oferty. Stąd konkurencyjność produktu turystycznego jest uwarunkowana działaniami wielu podmiotów zarządzających elementami jego struktury, tj: - branży turystycznej, - samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, - samorządu gospodarczego turystyki, - pozostałych organizacji turystycznych. Działania te kierują się bezpośrednio na poziom zaspokojenia potrzeb turysty w obszarze recepcji turystycznej i koncentrują na stanie i ochronie walorów turystycznych, infrastrukturze turystycznej oraz ofercie turystycznej obszaru wraz z kształtowaniem wizerunku miejsca (miasta). Celem opracowania jest zaprezentowanie kluczowych uwarunkowań decydujących o konkurencyjności produktu turystycznego na poziomie miasta. Podjęta problematyka wiąże się zatem z kompetencjami podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie produktu turystycznego oraz możliwościami oddziaływania na jego strukturę i poziom jakości, decydującymi o kształtowaniu konkurencyjności miejskiej destynacji turystycznej.( abstrakt oryginalny)
EN
Tendencies on the tourism market, especially elements of the market surroundings like globalization, liberalization, crisis in the economy, changes in purchase preferences, force entities offering tourist products to search the new solutions that allow to gain a competitive advantage. Tourist product is a multi- dimensional category and comprises operation of tourist entities offering services as well as tourist areas that create complex offers. Therefore tourist product is determined by the operation of many entities that manage the elements of tourism product's structure. The aim of the article is presentation of the key conditions determining competitiveness of the tourism product on the city level. Discussed issues are therefore related to the competences of entities responsible for creation of tourist product and to the possibilities of influencing the product's structure and quality level, which factors determine competitiveness of urban tourist destination. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A.Panasiuk,Produkt turystyczny,Zeszyty Naukowe "Oeconomicus", Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus", Szczecin 2001, s. 73-75, H. ZAwistowska, Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych, w :Kierunki rozowju badań naukowychw turystyce, red. G.Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.69
 • S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997, s.23
 • V.T.C.Middeleton, Marketing w turystyce,PAPT, Warszawa 1996, s.89
 • W.Freyer,Tourismus, Einfuhrung in Fremdenverkhersokonomie,R.Oldenburger Verlag, Munchen 1991,s.191-199
 • G. Gołembski,Turystyka jako czynnik integrujacy badania naukowe, w : Kierunki rozowju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.16
 • A.Pawlicz,Promocja produktu turystycznego.Turystyka miejska,Difin,Warszawa 2008, s.21
 • S.Page,C.Hall,Managing Urban Tourism,Prentice Hall, London 2002, s.100
 • Gospodarka turystyczna , red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.44
 • T.Sztucki:Marketing przedsiębiorcy i menedżera.Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s.30
 • C.Kosikowski, T.Ławicki:Ochrona prawna konkurencjii zwalczania praktyk monopolistycznych.PWN, Warszawa 1994,s.9
 • G.Rosa,Marketing jako sposób wzmacniania pozycjii konkurencyjne na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002,s.23
 • Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M.Gorynia,E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s.48-50
 • S.Wodejko, Ekonomiczne...,s.37
 • Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G.Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999, s.48
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.