PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 | nr 2 | 117--138
Tytuł artykułu

Analiza polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Public Policy on Paid Employment, Wages and Salaries in Polish Administration in 2002-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy polityki zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej w latach 2002-2011 w kontekście efektywnego zarządzania administracją publiczną w dobie kryzysu finansowego oraz konkurencyjności zatrudnienia w administracji rządowej. W pracy zweryfikowano skuteczność realizacji przez poszczególne rządy postulatu taniego państwa. Przyjęto przy tym założenie, że w analizowanym okresie skuteczność działania administracji rządowej nie uległa istotnym zmianom.

Metodologia: W zaprezentowanych badaniach posłużono się wnioskowaniem dedukcyjno-indukcyjnym, wykorzystując następujące techniki badawcze: analiza aktów prawnych, rządowych dokumentów strategicznych oraz wyników kontroli NIK, analiza statystyczna dynamiki i struktury, analiza porównawcza oraz jednowymiarowa analiza efektywności wydatków publicznych.

Oryginalność: Zaprezentowane w artykule badania objęły następujące kwestie: identyfikację determinant zmian w wysokości wynagrodzeń i zatrudnienia w administracji rządowej oraz analizę podstawowych instytucji prawnych w tym zakresie, analizę głównych zmian w polityce wynagrodzeń i zatrudnienia w administracji rządowej, analizę zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w administracji publicznej oraz ocenę zmian efektywności działania administracji rządowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The article presents the results of the analysis of the employment and salary policy in Polish public administration in the period of 2002-2011 in terms of public administration management in times of the financial crisis and the competitiveness of employment in government administration. The authors of the article examine the effectiveness of the subsequent government efforts to institute "a cheap state". They have assumed that in the examined period the effectiveness of government administration did not change considerably.

Originality: The presented analysis covers such issues as: identifying the determinants of changes in salary and employment rates in government administration; an analysis of the relevant major legal institutions; a study of the main changes in the salary and employment policy in government administration; an analysis of the employment and remuneration budget in public administration; an assessment of the changes in the effectiveness of the functioning of government administration.

Methodology: In their studies the authors conduct inductive and deductive reasoning by means of the following research techniques: an analysis of legal acts, strategic government documents and reports of the Supreme Audit Office (NIK); a statistical dynamics and structure analysis; a comparative analysis and a one-dimensional analysis of public expenditure efficiency. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
117--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Afonso, A.L., Schuknecht, L.V. i Tanzi, V. (2006). Public Sector Efficiency: Evidence for New EU Member States and Emerging Markets. European Central Bank Discussion Paper, 581.
 • Bukowski, M., Iga, M., Marć, Ł. i Zawistowski, J. (2006). Źródła i perspektywy wzrostu produktywności w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Cooper, W.W., Seiford L.M., Tone K.(2000). Data envelopment analysis. A Comprehensive Text wit Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Wolters Kluwer.
 • Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, 120.
 • Fried, H.O., Lovell, C.A.K., Schmidt, S. (1993). The measurement of productive efficiency. Techniques and applications. New York: Oxford University Press.
 • Ministerstwo Finansów (2003). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2004). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2005). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2006). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2007). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2008). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2009). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2010). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2011). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2012). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Warszawa.
 • Modzelewski P. (2009). System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2002). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2002 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2003). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2004). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2005). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2006). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2007). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2008). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2008 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2009). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2010). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2011). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 roku. Warszawa.
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za lata 2007-2011.
 • Stone M. (2002). How not to measure the efficiency of public service (and how one might). Journal of the Royal Statistical Society A, 165(3), http://dx.doi.org/10.1111/1467-985x.02461.
 • World Bank (2010). Public Expenditure Review, Volume I: Analysis of Social Sectors and Public Wages. Report No. 52536-PL.
 • Zieleniewski J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.