PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 | nr 2 | 155--169
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i priorytety rozwoju pokryzysowej Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants and Priorities of the EU Post-Crisis Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest pokazanie uwarunkowań pozycji Unii Europejskiej na tle gospodarki globalnej w realiach pokryzysowych oraz wskazanie na determinanty rozwoju stanowiące o przewadze konkurencyjnej Wspólnoty.

Metodologia: Analiza determinantów wzrostu na różnych etapach procesu integracji Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów optymalnego obszaru walutowego strefy euro w warunkach kryzysowego asymetrycznego szoku podażowego.

Wyniki: Ostatni kryzys światowy uwidocznił strukturalne słabości Unii Europejskiej, które w czasach dobrej koniunktury gospodarczej można było kompensować dzięki systemowi transferów i mechanizmowi zapożyczaniu wiarygodności. Wobec tak silnego kryzysu Europa tym bardziej potrzebuje wzrostu gospodarczego.

Ograniczenia badawcze: Koszty tego kryzysu są dla Wspólnoty znaczące zarówno po stronie finansów publicznych i poziomu życia mieszkańców, jak i w skali globalnej, co w pełnym wymiarze jest trudne do oszacowania.

Oryginalność: Perspektywa ex ante na determinanty, które nie tylko pozwolą odbudować pozycję Unii Europejskiej w świecie, ale też nie stracić szansy na odgrywanie znaczącej roli w dynamicznie zmieniającej się gospodarce globalnej XXI wieku. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The aim of this paper is to show the conditions of the EU against the realities of the global economy in the post-crisis era, an indication of which are the determinants of the development of the competitive advantage of the Community.

Methodology: An analysis of the determinants of growth at different stages of the process of EU integration with particular emphasis on optimum currency area criteria for the euro zone crisis, under asymmetric demand shock.

Findings: The last global crisis has highlighted the structural weaknesses of the EU, which in times of economic prosperity can be compensated by a system of transfers and the mechanism of credibility borrowing. With such a strong crisis Europe needs more growth.

Research limitations: The costs of this crisis affect the Community, significant for both public finances and the standard of life, but are also visible on a global scale, which is difficult to estimate.

Originality: An ex ante perspective on the determinants that will not only restore EU's position in the world, but also did not miss an opportunity to play a significant role in the rapidly changing global economy, the twentyfirst century. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
155--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bauman Z. (2011). Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Polity.
 • Broadberry, S. i Klein, A. (2011). Aggregate and per capita GDP in Europe 1870-2000: Continental, region al and National data with changing boundaries. CEPR.
 • Czarczyńska, A. (2006). Zróżnicowanie poziomów konwergencji gospodarczej w rozszerzonej Unii Europejskiej IKiCHZ. Wspólnoty Europejskie, 9(178).
 • Czarczyńska, A. i Śledziewska, K. (2007). Teoria europejskiej integracji gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.
 • De Grauwe, P. (2005). Economics of Monetary Union. Oxford: Oxford University Press.
 • De Grauwe, P. (2010). Mechanism of self-destruction of the Eurozone. CEPS.
 • Eyres, H. (2010). How to cultivate a growth industry. Financial Times, 15 October.
 • Gros, D. i Mayer, T. (2010). Towards a Euro(Pean) Monetary Fund. CEPS Policy Brief No. 202.
 • Maddison, A. (2010). World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD, Groningen Growth and Development Centre, http://www.ggdc.net/Maddison/.
 • Mchlup, F. (1977). A History of Thought on Economic Integration. Columbia University Press.
 • McKinsey Global Institute (2010) Beyond austenity: A path to economic growth and renewal in Europe.
 • Mundell, R. (1973). Uncommon Arguments for common currencies. The Economics of Common Currencies, Allen & Unwin.
 • OECD (2011). Better Policies for Better Lives.
 • Petracos, G., Arvanitidis, P. i Pavleas, S. (2007). Determinants of Economic Growth: The Experts' View, DYNREG Working Papers.
 • Roberts, M. i Goh, Ch. (2009). World Development Report - Density, Distance and Division. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4.
 • Roxburgh, Ch. i Mischke, J. (2011). European growth and renewal: The path from crises to recovery. McKinsey Global Institute.
 • Stiglitz, J., Amartya, S. i Fitoussi, J-P. (2009) Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.