PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 | nr 2 | 186--204
Tytuł artykułu

Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro a nowe rozwiązania instytucjonalne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiscal and Macroeconomic Imbalances in the Euro Area and New Institutional Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Głównym celem artykułu jest próba oceny nowych rozwiązań instytucjonalnych wprowadzonych w UE i strefie euro w reakcji na kryzys gospodarczy i finansowy.

Metodologia: Przegląd literatury w zakresie funkcjonowania strefy euro, źródeł globalnego kryzysu oraz integracji rynków finansowych. Krytyczna analiza źródeł została skoncentrowana na zdefiniowaniu przyczyn nierównowag fiskalnych i makroekonomicznych w strefie euro oraz ocenie wprowadzonych instrumentów mających im przeciwdziałać.

Wnioski: Podstawowa właściwość tzw. sześciopaku oraz uzupełniającego go Semestru Europejskiego polega na zwiększeniu roli elementów związanych z koordynacją polityki makroekonomicznej, strukturalnej i konkurencyjności krajów członkowskich. Dzięki nowym elementom zarządzania gospodarczego Unia Gospodarczo-Walutowa nabiera więcej atrybutów unii gospodarczej. Przyjęte rozwiązania idą w dobrym kierunku, lecz istotne będą postęp i jakość w ich implementacji.

Implikacje badawcze: Zdefiniowanie silnych i słabych stron przyjętych rozwiązań pozwala na wykorzystanie wniosków w ocenie bilansu korzyści i kosztów przyszłego funkcjonowania strefy euro oraz sformułowanie implikacji dla polityki makroekonomicznej krajów planujących przyjąć euro.

Oryginalność: Autor podejmuje próbę zestawienia źródeł kryzysu w strefie euro z oceną propozycji mających usunąć te słabości w przyszłości. Przedstawione w artykule argumenty wychodzą naprzeciw poglądowi, że to niska jakość polityki fiskalnej krajów członkowskich strefy euro była głównym źródłem kryzysu. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The main objective of the article is to assess the impact of new regulations introduced in the EU and the euro area in the face of the economic and financial crisis.

Methodology: Literature review related to the functioning of the euro area, roots of the global crisis and financial market integration. The critical literature review was focused on two issues: identification of the causes of fiscal and macroeconomic imbalances in the euro area and assessment of the implemented instruments designed to prevent them.

Findings: The basic feature of the six-pack measures and the European Semester, which complements them, is deeper coordination of macroeconomic, structural and competitiveness policies among Member States. Adopted measures are a big step towards strengthening the economic pillar of the monetary union. However, the progress and quality of their implementation will be critical in improving economic governance in the EU.

Research implications: identification of strengths and weaknesses of the adopted reforms allows for using these results in the assessment of the balance of costs and benefits of the future functioning of the euro area as well as the implications for macroeconomic policies in the countries intending to join the euro area.

Originality: The author tries to provide an overview of the roots of the crisis in the euro area with the assessment of the reforms aiming to prevent similar crises in the future. The arguments presented in the article are against the view that the main reason for the crisis was a weak fiscal policy of the euro area countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
186--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski; Narodowy Bank Polski
Bibliografia
 • Alesina, A., Ardagan, S. i Galasso, V. (2008). The Euro and Structural Reforms. Harvard University, Discussion Paper, 2169.
 • Blanchard, O. i Giavazzi, F. (2002). Current Account Deficits in the Euro Area. The End of the Feldstein Horioka Puzzle?, NBER Working Papers 8120, National Bureau of Economic Research.
 • Delors, J., Fernandes, S. i Mermet, E. (2011). The European Semester: only a first step, Notre Europe Jacques Delors Institite Policy Brief, 22, Paris.
 • Deutsche Bank (2011). Macroeconomic coordination. What can a scoreboard approach achieve? UE Research Monitor, 78.
 • Di Mauro, F. i Forster, K. (2010). Globalization and the competitiveness of the euro area, Ministry of Economy and Finance, Rome, Working Paper, 5.
 • Duval, R. i Elmeskov, J. (2006). The effects of EMU on structural reforms in labour and product markets, ECB Working Paper, No. 596.
 • Essl, S. i Stiglbauer, A. (2011). Prevention and Correction of Macroeconomic Imbalances: the Excessive Imbalances Procedure. Monetary Policy & the Economy, 4, Bank of Austria, 99-113.
 • Emmanouilidis, J.A. (2011). A quantum leap in economic governance - but questions remain, European Policy Centre Paper.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2011). Opinia EKES w sprawie Środki egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro. Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie. Bruksela.
 • Frankel, J.A. i Rose, A.K. (1996) The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, NBER Working Papers, 5700, National Bureau of Economic Research.
 • Gianviti, F., Krueger, A.O., Pisani-Fery, J., Sapir, A. i von Hagen, J. (2010). A European mechanism for sovereign debt crisis resolution: a proposal. Bruegel Blueprint Series, 10.
 • Giavazzi, F. i Spaventa, L. (2010) The European Commission's proposals: empty and useless, www.voxeu.org.
 • Goodhart, Ch. (2011). Europe: After Crisis, DSF Policy Paper, 18, Amsterdam.
 • Gross, D. (2012) Macroeconomic Imbalances in the Euro Area: Symptom or cause of the crisis?, CEPS Policy Brief, 266, Centre for European Policy Studies.
 • Hallerberg, M., Marzinotto, B. i Wolff, G.B. (2012). On the effectiveness and legitimacy of EU Economic Policies, Bruegel Policy Paper, 4.
 • Hannoun, H. (2011). Sovereign risk in bank regulation and supervision: Where do we stand?, Bank for International Settlement, http://www.bis.org/speeches/sp111026.pdf.
 • Laski, K. i Podkaminer, L. (2012). The basic paradigms of EU economic policy-making need to be managed. Cambridge Journal of Economics, 36(1): 253-270.
 • Marchewka-Bartkowiak, K. (2012). Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro. Studia Ekonomiczne PAN, 1: 51-71.
 • Merler, S. i Pisani-Ferry, J. (2012). Sudden stops in the euro area, Bruegel Policy Contribution, 12, http://dx.doi.org/10.5202/rei.v3i3.97.
 • Schuknecht, L., Moutot, P., Rother, P. i Stark, J. (2011). The Stability and Growth Pact, Crisis and Reform, ECB Occasional Paper, 129.
 • Sobczyński, D. (2012). Ramy prawne tzw. mechanizmu greckiego oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Europejski Przegląd Sądowy, 2: 25-32.
 • Szpunar, P. (2012). Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Materiały i Studia NBP, 278.
 • Tchorek, G. (2010). Teoretyczne podstawy integracji walutowej. W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Warszawa: NBP: 41-66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.