PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 103 Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego | 57--69
Tytuł artykułu

Wybrane problemy pogranicza a kształtowanie podziału administracyjnego kraju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Borderland Issues and Formation of the Country's Administrative Division
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 1939-1945 następowały także istotne zmiany podziału administracyjnego ziem polskich, co wynikało z dopasowania administracji tych obszarów do przepisów niemieckich i sowieckich. Odmiennie kształtowały się granice państwa polskiego w 1945 r. Granice zewnętrzne zostały ustalone bez udziału suwerennych przedstawicieli państwa polskiego. Realizowały one pewien kontrakt polityczny podpisany przez zwycięskie mocarstwa (bez udziału Polski) w trakcie i po zakończeniu drugiej wojny światowej. W ramach tak ustalonych granic zewnętrznych ówczesne władze PRL dokonały podziału administracyjnego kraju na 14 województw i dwa miasta wydzielone, uwzględniając w układzie przestrzennym istnienie tradycyjnej w Polsce jednostki samorządu, jaką był powiat. Ten podział administracyjny kraju zawierał w rozwiązaniach szczegółowych pewną kontynuację przedwojennego podziału administracyjnego kraju, przynajmniej na tej części terytorium przedwojennego, która po wojnie znalazła się w granicach Polski. Było to naturalną konsekwencją kształtowania się regionalnych i lokalnych związków przez stulecia i tam, gdzie takie więzi przetrwały zmiany granic z 1945 r. mogły być na nich oparte. (fragment tekstu)
EN
In this study the author focused on particular issues concerning the formation of the country's boundaries and administrative division units. Regarding the outside borders, the focus was on the question of borderland and the unique role it plays as an area separating two different administrative systems, but at the same time connecting the communities either side of the border. The author further discusses the changes of the country's administrative division over time, their historical background and factors that contributed to the formation of those divisions. The focus of this paper is also on the repeatedly broken linearity of the administrative units' existence, which provides a significant obstruction to any conducted studies and analyses. All the issues addresses in this publication relate to the ever changing methodology with regard to GUS (Central Statistical Office) publication of statistical data, which provides an extra hindrance in attempts at using any such data. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • K. Birket-Smith, Ścieżki kultury, PWN, Warszawa 1974, s. 38.
 • K.J. Brozi, Antropologia kulturowa, UMCS, Lublin 1995, s. 25.
 • A. Kłoskowska, Społeczne normy kultury, PWN, Warszawa 1972, s. 58.
 • M. Trojan, Wprowadzenie do etnologii Europy, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1994, s. 28.
 • J. Wiatr, w: Zderzenia i przenikanie kultury na pograniczach, WSP, Opole 1998.
 • Z. Jasiński, Funkcje granicy wschodniej po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, Colloquium Opole' 97, PIN, IŚ, Opole 1998, s. 76.
 • J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Trans Humana, Białystok 1995, s. 11.
 • E. Kopeć, Południowo-zachodnie kresy Rzczypospolitej 1918-1939, Uniwersytet Śląski, Katowice 1981, s. 13.
 • A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie, Trans Humana, Białystok 1995, s. 39.
 • A. Sakson, Mazurzy - społeczność pogranicza, Instytut Zachodni, Poznań 1990, s. 23.
 • B. Synak, Kaszubi - regionalna grupa etniczna, w: Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej, Instytut Śląski, Opole 1999, s. 117.
 • M. Borowiak, Mała flota bez mitów, Gdański Dom Wydawniczy, Gdańsk 1999, s. 84.
 • D. Berlińska, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, PIN-Instytut Śląski, Opole 1999, s. 10.
 • A. Ferens, R. Wiszniowski, Władza lokalna, w: Polityka w Polsce w latach 90., red. A. Antoszewski, R. Herbut, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1998, s. 202.
 • P. Eberhardt, Regiony wyludniające się w Polsce, PAN, Wrocław 1989, s. 123.
 • T. Kaczmarek, Zmienność struktur terytorialno-administracyjnych na obszarze przygranicznym, w: Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, red. Z. Chojnicki, T. Stryjakiewicz, Biuletyn KPZK, Zeszyt 171, PAN, Warszawa 1996, s. 33.
 • A. Rączaszek, Pół wieku przemian w rozmieszczeniu ludności Polski, w: Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne, TNOiK, Toruń 1999, s. 265.
 • R. Wapiński, Kresy: alternatywa czy zależność? Ossolineum, Wrocław 1988, s. 9.
 • J. Kolbuszewski, Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996, s. 5.
 • W. Wrzesień, Kresy czy pogranicze? Problem Ziem Zachodnich i Północnych w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, w: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie, Trans Humana, Białystok 1995, s. 119.
 • E. Kopeć, Południowo-zachodnie kresy Rzeczypospolitej, Uniwersytet Śląski. Katowice 1981.
 • R. Pysiewicz-Jędrusik, A. Pustelnik, B. Konopska, Granice Śląska, Wydawnictwo "Rzeka", Wrocław 1998.
 • R. Bierzanek, J. Simonides, Prawo międzynarodowe publiczne, PWN, Warszawa 1985, s. 213.
 • Repetytorium z geografii gospodarczej, red. I. Filera, PWE, Warszawa 1994.
 • J.Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 1994, s. 282.
 • A. Sulik, Czynniki rozwoju gospodarczego miasta XIX i w początkach XX w. W: Mysłowice - zarys rozwoju miasta, red. W. Długoborski, Śląsk, Katowice 1977, s. 73 i nast.
 • J. Barbag, Zarys geografii politycznej. PWN, Warszawa 1971.
 • L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1958.
 • T. Komusella, Język jako instrument nacjonalizmu w Europie Środkowej - Sprache als ein Instrument des Nationalismus in Mitteleuropa, w: Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowowschodniej. Nationalismus und nationale Identität in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, red. B. Linek, K. Struve. PIN - Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Verlag Herder- Institut, Opole, Marburg 2000, s. 159.
 • Z. Kurcz, Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach, w: Problemy rozwoju lokalnego, regionalnego i na polskich pograniczach, red. W. Patrzałek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 1996.
 • Pogranicze jako problem kultury, Materiały z konferencji naukowej Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1994, s. 5.
 • S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989, s. 589.
 • J. Plechanow, Przyczynek do zagadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów, KiW, Warszawa 1949, s. 132.
 • J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa, 1978, s. 62.
 • J. Bohdanowicz, M. Dzięcielski, Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 1996.
 • A. Rączaszek, Obraz kraju równowagi demograficznej na przykładzie Austrii, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1983.
 • P. Dobrowolski, M. Łata, Wielki Region Saar-Lor-Lux. Przykład współpracy transgranicznej w Europie, ATLA 2, Wrocław 2001, s. 46.
 • E. Rączka, Rady narodowe, KAW, Warszawa 1979, s. 16.
 • J. Molenda, Podział terytorialny kraju. Podstawowe problemy, w: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992, s. 206.
 • W. Chróścielewski, Podziały terytorialne specjalne, PWN, Warszawa 1987.
 • T. Parteka, Monitoring polskiej przestrzeni instrumentem racjonalnego gospodarowania, w: Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, red. A. Kukliński, PAN, Biuletyn KPZK, zeszyt 178, Warszawa 1997, s. 125.
 • Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, red. W. Toczyski, W. Sartorius, J. Zaucha, Przedświt, Warszawa 1997, s. 26.
 • A. Rączaszek, Wpływ reform administracji na stan informacji statystycznej, w: Wolność informacji i jej granice, SILGIS Center, Katowice 1997.
 • A. Zagórowska, Przeobrażenia demograficzne w makroregionie południowym w latach 1945-1995 (aspekty przestrzenne), Studia i Monografie, z. 113, Politechnika Opolska, Opole 1999, s. 9.
 • J. Ślusarczyk, Granice Polski w tysiącleciu (X-XX), Wydawnictwo Adama Marszałka, Toruń 1992, s. 82.
 • B. Snoch, Powrót do piastowskich granic, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982, s. 5.
 • Z. Niewiadomski, A. Piekara, Samorząd terytorialny: zagadnienia prawne i administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998, s 104.
 • A. Jelonek, Regiony demograficzne Polski, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1971
 • F. Stokowski, Regionalizacja demograficzna Polski, PWN, Warszawa 1977.
 • Cz. Latawiec, Sandomierz - moja młodość, LSW, Warszawa 1986, s. 142.
 • E.Z. Zdrojewski, J. Arkuszyńska, Stan, rozmieszczenie i gestość zaludnienia w województwach pomorskim i zachodniopomorskim w latach 1995-1998, w: Przemiany demograficzne w byłych i obecnych województwach nadmorskich Polski, red. E.Z. Zdrojewski, Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Demograficznego, nr 22/B, Warszawa 2001, s. 78.
 • A. Rączaszek, Wpływ reform administracji na stan informacji statystycznej, w: Wolność informacji i jej granice, red. G. Szpor, SILGIS Center, Katowice 1997.
 • A. Rączaszek, Pełny dostęp do informacji a podział administracyjny kraju, w: Przetwarzanie i ochrona danych, red. G. Szpor, SILGIS Center, Katowice 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.