PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 11--22
Tytuł artykułu

Poziom wykształcenia Polaków a konkurencyjność gospodarki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Education Level of the Polish People and Competitiveness of Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W erze gospodarki opartej na wiedzy stała się ona fundamentem rozwoju współczesnego świata. Wykształcona i wykwalifi kowana kadra, stanowiąca nową jakość w szeroko rozumianym kapitale ludzkim, przesądza o większym potencjale gospodarczym kraju i wzroście jego konkurencyjności. Ludzie świadomi, że dobra edukacja i chęć ustawicznego pogłębiania nabytych umiejętności przekładają się na ich wymierny dobrobyt, postępując racjonalnie, będą edukować się i tym samym budować podwaliny pod szybszy rozwój gospodarczy kraju. Przed Polską stoją zatem nowe wyzwania związane ze stwarzaniem społeczeństwa informacyjnego, posługującego się głównie wiedzą oraz wykorzystującego w swej pracy nowoczesne techniki zdobywania informacji oraz przetwarzania danych. W artykule ukazano zmiany w poziomie wykształcenia Polaków. W kontekście wybranych rankingów społeczno-gospodarczych omówiono pozycję Polski oraz scharakteryzowano podstawowe źródła budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of knowledge based economy, knowledge has become the fundament of the development of the present-day world. Well-educated and qualifi ed personnel, which constitutes a new quality in a broadly understood human capital, is decisive for a larger economic potential of a state and an increase of its competitiveness. People are aware of the fact that good education and an intention of continual improvement of the skills obtained translate into their measurable prosperity; they are rational and they take care of their education. In this way, they build the basis for a faster economic development of the state. Therefore, Poland has new challenges connected with building information based society that uses mainly knowledge and modern techniques of obtaining information and data processing at work. This article presents changes in the education level of Polish people. In the context of selected socio-economic rankings, the position of Poland was discussed and the basic sources for building of a competitive advantage of the economy were described. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biuletyn Informacyjny Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, nr 12 (65), grudzień 2010.
 • Bossak J.W., Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, w: Polska. Raport konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
 • IMD World Competitveness Yearbook 2006, Lauzanne, Switzerland, 12.05.2006.
 • Kukliński A., Drogi rozwojowe gospodarki opartej na wiedzy - doświadczenie i perspektywy, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
 • Kwaśnicki W., Wolności gospodarcze - jak pozostaliśmy w tyle za większością "nowej Europy", w: Dlaczego inne kraje nas przeganiają? Instytucjonalne zniekształcenia polskiej gospodarki, red. J. Winicki, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 • Malara Z., Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006, nr 10.
 • Misala J., Podstawowe problemy pomiaru międzynarodowej konkurencyjności gospodarki krajów, w: Polska, Raport konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
 • Misztal P., Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzynarodowej gospodarek, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red. M. Noga, M. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difi n, Warszawa 2007.
 • Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa, lata 1995, 2006, 2010.
 • Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 • Ślusarczyk B., Determinanty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtujących świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Woroniecki J., Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń- -Horodyńska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.
 • Żukrowska K., Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.