PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 274 Trendy transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa | 39--49
Tytuł artykułu

Zastosowanie systemów klasy CRM w tworzeniu kapitału relacyjnego w mikroprzedsiębiorstwach

Warianty tytułu
Application of CRM Systems in the Creation of Relational Capital in Micro-Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne organizacje, poszukując nowych sposobów na zaistnienie na rynkach oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej, szczególną uwagę skupiają na możliwościach, jakie stwarza posiadanie sieci powiązań międzyorganizacyjnych. Budowa rzetelnych oraz wiarygodnych relacji międzyorganizacyjnych w warunkach niepewności biznesowej staje się jedną z kluczowych determinant sukcesu rynkowego. Równocześnie postęp w zakresie przesyłania informacji oraz komunikowania się między podmiotami gospodarczymi zmienił diametralnie perspektywy oraz zakres prowadzenia działalności biznesowej. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) otworzyło szerokie możliwości komunikowania się z klientem na rozproszonych geograficznie rynkach. W artykule autorka na podstawie głębokich badań literaturowych wskazała na znaczenie kapitału relacyjnego dla współczesnych organizacji oraz na możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania ICT w zakresie tworzenia oraz utrzymywania relacji międzyorganizacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary organizations, searching for new ways to exist on the markets and to gain competitive advantage, focus their attention on possibilities that are being created by possessing a network of inter-organizational links. Building honest and reliable interorganizational relations in the conditions of business uncertainty is becoming one of the key determinants of a market success. Simultaneously, a progress in the scope of sending information and communicating between business entities has diametrically changed prospects and a range of running a business. The usage of modern solutions in the scope of the information and communications technology (ICT) created wide possibilities to communicate with a customer on geographically dispersed markets. In the article, the author indicates, basing on a thorough literature research, the significance of the relational capital for contemporary organizations, and the possibilities that modern ICT solutions bring in the scope of creating and maintaining inter-organizational relations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bojak-Trzaskowska M., Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Ekonomika przedsiębiorstw, red. J. Engelhardt, CeDeWe, Warszawa 2011.
 • Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Poznań 2009.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008; Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i prognoz, Warszawa 2010.
 • Hanzel H., Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Herman A., Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 3.
 • Hoffman-Bang P., Martin H., IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, e-mentor 2005, nr 4(11).
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 • Kisielnicki J., MIS - Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 • Kunasz M., Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, PTE, Szczecin 2003.
 • Kurowska A., Derlatka T., Kapitał relacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Lindgren P., Saghaug F., Knudsen H., Innovating business models and attracting different intellectual capabilities, "Measuring Business Excellence" 2009, vol. 13, issue 2.
 • Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Lubomirska-Kalisz J., Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomika przedsiębiorstw, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Morawski M., Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, [w:] Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Future 2002, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 • Mouritsen J., Classification, measurement and the ontology of intellectual capital entities, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 2009, vol. 13, issue 2.
 • Nahapiet Y., Ghosal S., Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review" 1998, no. 2.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny organizacji, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Reilly P., Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Runiewicz-Wardyn M., Knowledge-based Economy As Factor of Competitiveness and Economic Growth, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Sitarska M., Zastosowanie technologii informacyjnych w systemie informacyjnym marketingu, [w:] Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, red. A. Nowicki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalnych, TNOiK, Toruń 2002.
 • Szałkowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Śladkowska O., Wycena przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja INPRESS PR, s. 1; ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/02/02_27.doc, 29.07.2012.
 • Ulrich D., Intellectual Capital=Competence*Commitment; "Sloan Management Review" 1998, no. 2.
 • Wachowiak P., Pomiar kapitału intelektualnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Wilk J., Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania nr 75, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 • Wróbel J., Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Studio Emka, Warszawa 2009.
 • SAP CRM http://www.sap.com/poland/solutions/business-suite/crm/brochures/pdf;
 • CRM Comarch CDN XL http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/comarch- cdn-xl/funkcjonalnosc/zarzadzanie-operacyjne/crm;
 • BPSC Impuls 5 CRM http://www.computerworld.pl/aplikacjebiznesowe/crm/bpsc.impuls.5.crm;
 • UNIT4 TETA CRM.NET http://www.teta.com.pl/oferta-produkty-erp-teta-constellation-crm.php;
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.